Ми підтримуємо браузери, а не динозаврів. Оновіть браузер для коректного відображення вмісту сторінки.

END USER LICENSE AGREEMENT

Версія 1.5 (07.09.2017)

Ліцензійна угода з користувачем

Уважно прочитайте умови та положення цієї Ліцензійної угоди з користувачем (далі — Угода), перш ніж використовувати Рішення (у визначений далі спосіб). Ця Угода є юридично обов’язковим договором з Avast Software s.r.o. (компанією, що створена відповідно до законодавства Чеської Республіки) щодо Рішень під брендом AVAST, Avast Software B.V. (компанією, що створена відповідно до законодавства Королівства Нідерландів, і є правонаступником компанії AVG Netherlands B.V.) щодо Рішень під брендом AVG або Privax Limited (компанією, що створена відповідно до законодавства Англії й Уельсу) щодо Рішень під брендами HIDE MY ASS! і HMA! (далі у відповідних випадках Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV та Privax Limited окремо позначаються як Постачальник). Надана в електронному вигляді згода, встановлення Рішення або його використання означає, що Ви приймаєте умови цієї Угоди від свого імені та від імені іншої фізичної чи юридичної особи, яку Ви представляєте або для Пристрою якої Ви купуєте Рішення в Постачальника (далі — Ви). Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди, не продовжуйте процес встановлення й видаліть усі раніше встановлені копії Рішення.

Ця Угода стосується використання Вами програмного забезпечення та послуг (зокрема, усіх оновлень і модернізацій) Постачальника (далі — Рішення) і всієї пов’язаної з цим Документації. Під Документацією в цій Угоді маються на увазі посібники користувача та інструкції, які Постачальник надає разом із Рішенням, а під Відповідними умовами — Термін передплати, Типи пристроїв, Дозволена кількість пристроїв та інші обмеження, описані в розділі 2, а також Документація й транзакційні документи, згідно з якими Ви придбали Рішення. Ця Угода скасовує й замінює собою всі раніше створені угоди щодо попередньої версії Рішення.

Постачальник може будь-коли вносити зміни до цієї Угоди, повідомляючи Вам про це відповідно до умов цієї Угоди. Ваше подальше використання або відмова від відшкодування коштів за будь-яке Рішення впродовж принаймні 30 днів після дати надсилання повідомлення означатиме, що Ви приймаєте поправки до цієї Угоди. Постачальник може вимагати, щоб Ви прийняли внесені до Угоди зміни для продовження використання раніше придбаних Рішень. Якщо Ви не приймаєте поправки до цієї Угоди, Постачальник має право обмежити термін використання Вами Рішень, яких стосуються поправки. У такому разі Ви можете отримати відшкодування Витрат на Рішення (сума відшкодування розраховується на основі невикористаної частини Терміну передплати) відповідно до інструкцій, з якими можна ознайомитися на сторінках https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (якщо Постачальником є Avast Software s.r.o), https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (якщо Постачальником є AVG Netherlands BV) або http://www.hidemyass.com/legal/refunds (якщо Постачальником є Privax Limited).

1. Ліцензія

Постачальник надає Вам невиключну ліцензію на використання Рішення та Документації, зокрема всі продовження та оновлення на домовлений період, який зазначено у Відповідних умовах (далі — Термін передплати), за умови прийняття Вами умов цієї Угоди.

2. Умови використання Рішення

2.1. Ви можете встановити й використовувати рішення для узгодженої кількості (далі — Дозволена кількість пристроїв) мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, мобільних мережевих та інших пристроїв (далі кожен із них позначається як Мобільний пристрій), комп’ютерів, підключених до Інтернету, або інших пристроїв, сумісних із Рішенням (далі такі пристрої, зокрема й Мобільні, називаються Пристроями), окремо зазначеної у Відповідних умовах.

2.1.1. Для Рішень, які Постачальник надає Вам для внутрішнього корпоративного, комерційного й ділового використання (далі — Рішення для бізнесу), цю кількість визначаєте Ви або Ваші партнери (які контролюють Вас, є підконтрольними Вам або перебувають із Вами під спільним контролем). Якщо Рішенням для бізнесу користуються Ваші партнери, Ви відповідаєте за дотримання ними умов цієї Угоди, а також за порушення цих умов. Усі зобов’язання Постачальника відповідно до цієї Угоди стосуються виключно Вас, а не Ваших партнерів, які використовують Рішення відповідно до цієї Угоди.

2.1.2. У разі інакшого використання Рішень (далі кожне з них позначається як Користувацьке рішення), наприклад особистого використання з некомерційною метою, ця кількість визначається Вами або членами Вашої родини.

2.2. Ви також можете створити одну резервну копію Рішення.

2.3. Якщо Рішення налаштовано для використання в мережі, можна встановити й використовувати його на одному або кількох файлових серверах в одній локальній мережі тільки з однією (але не з кількома одночасно) із зазначених цілей:

2.3.1. Стаціонарне встановлення Рішення на жорсткий диск або інший пристрій зберігання для Дозволеної кількості пристроїв.

2.3.2. Використання Рішення в єдиній локальній мережі, якщо кількість різних Пристроїв, на яких використовується Рішення, не перевищує Дозволену кількість пристроїв.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ, НЕ ЗАЗНАЧЕНИМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ, А ТАКОЖ ПЕРЕПРОДАЖ І ПОДАЛЬШЕ ПОШИРЕННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ Є СЕРЙОЗНИМ ПОРУШЕННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ Й ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО.

3. Оновлення

Протягом Терміну передплати Постачальник періодично може оновлювати або замінювати будь-яке Рішення без Вашої окремої згоди та дозволу. Унаслідок цього можливі випадки, коли Ви не зможете користуватися Рішенням або Пристроєм (чи певними функціями Пристрою), доки не встановите або не активуєте оновлення в повному обсязі. Відповідно до цієї Угоди оновлення вважатимуться частиною Рішення. Оновлення охоплюють як додавання чи вилучення окремих функцій Рішення, так і повну його заміну. Постачальник визначатиме вміст, функції та функціональність оновленого Рішення на власний розсуд. Постачальник і Ваш Пристрій не обов’язково мають пропонувати Вам можливість відхилити або відкласти оновлення. У будь-якому разі існує ймовірність, що Вам потрібно буде завантажити й дозволити встановлення всіх доступних оновлень, щоб отримати максимальну користь від Рішення. Постачальник може припинити підтримку Рішення, доки Ви не приймете й не встановите всі оновлення. Постачальник на власний розсуд визначатиме, коли та які оновлення надавати, проте не зобов’язаний забезпечувати Вам доступ до будь-яких оновлень. Постачальник на власний розсуд може припинити постачання оновлень для будь-якої версії Рішення, відмінної від поточної, чи оновлень, що підтримують використання Рішення з певними версіями операційних систем, програм електронної пошти, браузерів та іншого програмного забезпечення, для роботи з яким розроблено Рішення.

4. Права власності

4.1. Рішення та Документація є інтелектуальною власністю Постачальника, що захищена відповідним законодавством про авторське право, міжнародними угодами та іншими нормами чинного законодавства країни, у якій використовується Рішення. Структура, організація та код Рішення є важливою комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Постачальника. Ви надаєте Постачальнику право та дозвіл зберігати й використовувати в розробці його поточних і майбутніх продуктів і послуг будь-які надані йому Вами зауваження й пропозиції без виплати Вам компенсації та без отримання Вашої згоди та таке зберігання й використання.

4.2. За винятком передбачених цією Ліцензією положень, володіння, встановлення та використання Рішення не дає Вам жодних прав інтелектуальної власності на Рішення та Документацію. Усі права на Рішення та Документацію, зокрема всі пов’язані види авторського права, права на комерційну таємницю, торговельні марки й інші права на інтелектуальну власність, належать Постачальнику.

5. Обмеження

5.1. Ви не маєте права копіювати та використовувати Рішення та Документацію способом, відмінним від викладеного в розділі 2 цієї Угоди. Ви не маєте права здійснювати наведені нижче дії або дозволяти здійснювати їх третім сторонам: (i) використовувати номер ліцензії, комбінацію імені користувача й пароля або інший код чи номер авторизації, який Постачальник надає разом із Рішенням, для кількості пристроїв, що перевищує Дозволену кількість відповідно до зазначених умов; (ii) розголошувати номер ліцензії, комбінацію імені користувача й пароля або інший код чи номер авторизації будь-кому, крім Постачальника та уповноважених представників Постачальника; (iii) за винятком передбачених законом випадків, (A) виконувати зворотну розробку, дезасемблювати, декомпілювати, перекладати, реконструювати, видозмінювати чи намагатись отримати вихідний код будь-якого Рішення або його частини (зокрема, будь-які пов’язані з ними сигнатури зловмисних програм і процедури їх виявлення), (B) будь-яким чином змінювати Рішення (зокрема, будь-які пов’язані з ними сигнатури зловмисних програм і процедури їх виявлення); (iv) публікувати, повторно продавати, розповсюджувати, поширювати, передавати, розсилати, закладати, орендувати, поширювати або субліцензувати будь-які Рішення; (v) за винятком передбачених у цій Угоді або Відповідних умовах випадків, використовувати будь-які Рішення для керування об’єктами третіх сторін або надавати будь-якій третій стороні доступ до Рішення чи можливість його використання в бюро послуг, на умовах поділу часу, абонентської угоди, прокату програмного забезпечення та в інших подібних випадках; (vi) використовувати будь-яке Рішення для надання або створення продукту або послуги, що конкурує з цим Рішенням; (vii) використовувати будь-яке Рішення способом, що порушує опубліковану Постачальником політику використання; (viii) використовувати або намагатися використовувати будь-яке Рішення для завантаження, зберігання або передавання будь-яких даних, інформації або матеріалів, які: порушують права на інтелектуальну власність або інші права третіх сторін; містять будь-які незаконні, шкідливі, загрозливі, образливі, наклепницькі або інші небажані матеріали; або будь-яким чином можуть пошкодити, унеможливити або порушити роботу Рішення; (ix) отримати або намагатись отримати несанкціонований доступ до будь-якого Рішення чи мереж, підключених до нього, або до вмісту, що зберігається або надається з його допомогою, будь-якими засобами, зокрема шляхом злому, імітації з’єднання або спроби обійти чи зламати брандмауери або інші технологічні засоби захисту, заходи безпеки тощо; (x) тестувати, розголошувати й публікувати результати тестування або еталонної перевірки будь-якого Рішення без попередньої письмової згоди Постачальника; і (xi) обходити, намагатись обійти, дозволяти або допомагати третім сторонам обійти обмеження на установку або використання копій будь-якого Рішення.

5.2. Деякі Рішення надають Вам або іншим користувачам привілеї адміністратора, які, зокрема, дають право адміністратору контролювати інші Пристрої та/або стан Рішень на інших Пристроях, наприклад стан передплати, а також сповіщення й повідомлення, що стосуються Рішень. Ви стверджуєте й гарантуєте, що користуватиметеся привілеями адміністратора тільки для Пристроїв і Рішень, для яких у Вас є відповідні повноваження, і ні для жодних інших цілей. Ви також стверджуєте й гарантуєте, що маєте повноваження приймати цю Угоду та встановлювати Рішення на Пристрої від імені власників і користувачів керованих Пристроїв, і таким чином приймаєте цю Угоду від їхнього імені.

5.3. Певні Рішення дають можливість публікувати або поширювати між іншими користувачами створений Вами або отриманий з інших джерел вміст (Користувацький вміст). Ви зберігаєте всі права на інтелектуальну власність, які належать Вам відповідно до чинного законодавства, щодо Користувацького вмісту, який Ви публікуєте або спільно використовуєте за допомогою Рішення, і з урахуванням прав, ліцензій та інших умов цієї Угоди, зокрема будь-яких переважних прав інших осіб щодо будь-якого Користувацького вмісту, який Ви можете використовувати або змінювати. Ви надаєте Постачальнику невиключне, необмежене, безумовне, безвідкличне, безстрокове й безоплатне право та ліцензію без локального обмеження на використання, копіювання, запис, поширення, відтворення, розголошення, продаж, повторний продаж, субліцензування (на кількох рівнях), зміну, демонстрацію, публічне здійснення, передавання, публікацію, поширення, переклад, створення похідних робіт і використання іншим чином усього Користувацького вмісту (або будь-якої його частини чи похідних від нього робіт), який Ви публікуєте або поширюєте за допомогою Рішення, виключно з метою надання Вам Рішень відповідно до цієї Угоди. Щоразу, коли Ви публікуєте або поширюєте Користувацький вміст, Ви стверджуєте та гарантуєте, що досягли повноліття згідно з законодавством країни, у якій проживаєте, і є одним із батьків або законним опікуном чи маєте всі необхідні дозволи від одного з батьків або законного опікуна неповнолітнього, якого стосується Користувацький вміст, який Ви публікуєте та поширюєте, або який був задіяний у створенні цього вмісту, а також, що: (i) Ви є єдиним автором і власником інтелектуальної власності й інших прав на Користувацький вміст, або маєте законне право публікувати та поширювати його й надавати Постачальнику право використовувати його, як описано в цьому розділі, без отримання згоди будь-якої третьої сторони й без створення будь-яких зобов’язань і відповідальності для Постачальника; (ii) Користувацький вміст є правильним; (iii) Користувацький вміст відповідно до умов використання, дозволених Постачальником і викладених у цій Угоді, не порушує права інтелектуальної власності й інші права третіх сторін; і (iv) Користувацький вміст не порушуватиме цієї угоди й не стане причиною отримання травми чи шкоди будь-якою особою.

6. Обмежена гарантія, винятки й обмеження відповідальності

6.1. Відповідно до розділу 6, Постачальник гарантує Вам, що Рішення працюватиме або виконуватиметься згідно з Документацією протягом тридцяти (30) днів із моменту його отримання Вами. Щоб надіслати заяву на гарантійне обслуговування, необхідно дотримуватись інструкцій, наданих Вам джерелом придбаного Рішення. Якщо Рішення не працює відповідно до Документації, уся повнота та виключна відповідальність Постачальника, його дистриб’юторів і агентів, а також Ваша єдина й виключна компенсація обмежуватимуться такими можливостями (за вибором Постачальника): (i) заміна Рішення; або (ii) повернення Рішення за відшкодування внесків і коштів, які Ви за нього заплатили (далі — Витрати). Ця гарантія поширюється тільки на оригінальне Рішення й не поширюється на оновлення й дефекти, викликані поєднанням або використанням Рішення з програмним забезпеченням, обладнанням та іншими матеріалами, отриманими не від Постачальника, або Пристроями, програмним забезпеченням чи іншими матеріалами, які не відповідають вимогам Постачальника, зазначеним у Документації.

6.2. ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО ДИСТРИБ’ЮТОРИ ТА АГЕНТИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКИХ ВИ МОЖЕТЕ ДОСЯГТИ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ. У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ЗАЗНАЧЕНО ЄДИНІ МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ КОМПЕНСАЦІЇ, ЯКІ ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО ДИСТРИБ’ЮТОРИ Й АГЕНТИ ПРОПОНУЮТЬ У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ НИМИ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, РІШЕННЯ ПОСТАЧАЄТЬСЯ «ЯК Є», А ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО ДИСТРИБ’ЮТОРИ Й АГЕНТИ НЕ РОБЛЯТЬ ЗАЯВ ЩОДО ЖОДНИХ ПРЯМИХ І МОЖЛИВИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ, І В ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖАХ ВИКЛЮЧАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ І БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРАВОВИМИ ТЕОРІЯМИ, ЗОКРЕМА, ЙМОВІРНІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН, КОМЕРЦІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ, ВІДПОВІДНУ ЯКІСТЬ І ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО РОБОТА РІШЕНЬ БУДЕ НЕПЕРЕРВНОЮ ТА БЕЗПОМИЛКОВОЮ, ЩО РІШЕННЯ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ НА ВСІХ ПРИСТРОЯХ І З БУДЬ-ЯКОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ, ПРОГРАМНИМ І АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, А ТАКОЖ ЩО РІШЕННЯ ГАРАНТУВАТИМУТЬ ПОВНИЙ ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ ПЕВНИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЧИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.

6.3. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, УСІ РІШЕННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВАМ БЕЗКОШТОВНО (ЗОКРЕМА, «БЕЗКОШТОВНІ», «ПРОБНІ» ТА «БЕТА-ВЕРСІЇ» РІШЕНЬ), ПОСТАЧАЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» І «НА УМОВАХ НАЯВНОСТІ», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І ПІДТРИМКИ ЧИ ІНШИХ ПОСЛУГ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.4. Постачальник відмовляється від усієї відповідальності за Рішення, зокрема пов’язаної з будь-якими матеріальними збитками або втратою чи порушенням конфіденційності даних, спричиненими роботою Рішення. Постачальник жодним чином не гарантує надійне та безпечне збереження Ваших даних. Рішення вносить зміни в роботу Вашого Пристрою, які можуть вплинути на його функціональність, як-от видалення системних або програмних файлів, визначених (правильно чи помилково) як інфіковані. Ви усвідомлюєте й дозволяєте вносити такі зміни в роботу Вашого Пристрою в результаті використання Вами Рішення. Рішення не є стійким до відмов і не призначене для використання в небезпечних середовищах, у яких необхідна безпомилкова робота.

6.5. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПОСТАЧАЛЬНИК, КОМПАНІЯ, ЩО КОНТРОЛЮЄ ЙОГО, ПІДКОНТРОЛЬНА ЙОМУ, ПЕРЕБУВАЄ З НИМ ПІД СПІЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ (РАЗОМ — ГРУПА ПОСТАЧАЛЬНИКА) АБО ЇХНІ АГЕНТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПРЕДСТАВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ДИСТРИБ’ЮТОРИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ, ОПЕРАТОРИ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ РІШЕННЯ, ТА ІНШІ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ТА ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ ЗА НЕПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ВИПАДКОВІ, ШТРАФНІ Й РЕАЛЬНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН І ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АБО БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ (ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ), ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ АБО РІШЕННЯ (ЗОКРЕМА, ЦЬОГО АБО ІНШИХ РІШЕНЬ), ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ПЕРЕРВУ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШІ ГРОШОВІ ЗБИТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО РІШЕННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ЗА ЇЇ УМОВАМИ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИК БУВ ПОІНФОРМОВАНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. ЖОДЕН З УЧАСНИКІВ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ПОШКОДЖЕННЯ, СТИРАННЯ, ВИКРАДЕННЯ, ЗНИЩЕННЯ, ЗМІНУ, НЕНАВМИСНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ЧИ ВТРАТУ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮТЬСЯ АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ. У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ПРИПУСТИМОМУ ЗАКОНОМ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, БУДЬ-ЯКОГО УЧАСНИКА ЙОГО ГРУПИ АБО ЇХНІХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ЧИ АГЕНТІВ ЗА ЗБИТКИ НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ П’ЯТЬ ДОЛАРІВ США ($ 5,00) АБО ОБСЯГ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ВАМИ ЗА РІШЕННЯ ПРОТЯГОМ ВІДПОВІДНОГО ТЕРМІНУ ПЕРЕДПЛАТИ.

6.6. ВИЩЕНАВЕДЕНІ ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА, УЧАСНИКІВ ЙОГО ГРУПИ, ЇХНІХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ І АГЕНТІВ НЕ ОБМЕЖУЮТЬ ЇХНЮ МОЖЛИВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СМЕРТЬ, ТРАВМИ АБО ШАХРАЙСТВО, ЩО ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

7. Конфіденційність; обробка особистої інформації

7.1. Ви визнаєте й дозволяєте Рішенню встановлювати автоматичний зв’язок із хмарною технологією Постачальника для забезпечення його функціонування, а також для підвищення продуктивності роботи Рішень та інших продуктів Постачальника. Скасувати свій дозвіл на встановлення такого зв’язку можна, тільки видаливши Рішення.

7.2. Постачальник може обробляти інформацію й дані (як-от особисту інформацію та/або персональні дані), що пов’язані з: (i) користувачем Рішення та/або будь-яким іншим Пристроєм, що використовує Рішення; (ii) Рішенням та/або будь-яким Пристроєм, що використовує Рішення відповідно до політики конфіденційності Постачальника, доступної на сайтах: www.avast.com (якщо Постачальником є Avast Software s.r.o), www.avg.com (якщо Постачальником є AVG Netherlands BV) або www.hidemyass.com (якщо Постачальником є Privax Limited).

8. Припинення угоди

Цю Угоду буде негайно розірвано в разі недотримання Вами будь-яких зобов’язань, викладених у ній (зокрема, недотримання зобов’язань, описаних у розділах 2, 5 і 9, що призведе до втрати всіх прав, пов’язаних з оновленням Рішення або відшкодуванням Витрат). Постачальник зберігає за собою право вжити інших законних заходів, якщо порушення Вами цієї Угоди негативно вплине на Постачальника, його дистриб’юторів або агентів. Обмеження відповідальності та відмова від гарантійних зобов’язань, а також відповідальність за збитки, викладені в цьому документі, зберігаються після припинення дії цієї Угоди. Жодне положення цієї Угоди не вважатиметься скасованим, окрім випадків письмової та підписаної відмови Постачальника. Якщо певне положення цієї Угоди буде визнано недійсним або незаконним, інша частина цієї Угоди матиме повну юридичну силу.

9. Обмеження прав уряду Сполучених Штатів Америки

Усі Рішення вважаються комерційними продуктами відповідно до визначення, наведеного в статті 2.101 розділу 48 Кодексу федеральних нормативних актів США, що охоплює терміни «комерційне комп’ютерне програмне забезпечення» і «документація для комерційного комп’ютерного програмного забезпечення», визначені в статті 12.212 розділу 48 цього Кодексу. Відповідно до статті 12.212 і статей з 227.7202-1 по 227.7202-4 розділу 48 указаного Кодексу всі кінцеві користувачі, пов’язані з урядом США, отримують такі Рішення й пов’язану з ними Документацію тільки з правами, які викладені в цьому документі й стосуються неурядових користувачів. Використання таких Рішень і пов’язаної з ними Документації робить чинною угоду з державною установою про те, що комп’ютерне програмне забезпечення й документація для комп’ютерного програмного забезпечення є комерційними, і означає прийняття прав і обмежень у цьому документі.

10. Обмеження експорту

Ви повинні діяти згідно з усіма законами США й міжнародними законами, що регулюють експорт і реекспорт Рішень, зокрема з Правилами експортного контролю США, а також обмеженнями, накладеними законами про кінцевих користувачів, кінцеве використання та призначення США та інших країн. Не порушуючи універсальності вищенаведеного: (i) Ви підтверджуєте, що не значитеся в списку фізичних і юридичних осіб, на яких накладено санкції, списку неперевірених країн і компаній, списку осіб особливих категорій і заборонених осіб, списку осіб з обмеженими правами або будь-якому іншому списку, складеному урядом США; і (ii) не будете використовувати, експортувати або реекспортувати Рішення на території, у країни призначення, компаніям або приватним особам із порушенням ембарго або торгових санкцій, накладених США та ЄС. Ви будете зобов’язані гарантувати й узяти на себе відшкодування всіх збитків Постачальника в результаті будь-яких претензій, вимог, позовів або судових розглядів, а також компенсувати всю шкоду й покрити грошові зобов’язання та витрати, пов’язані з недотриманням Вами статей розділу 10 цього документа.

11. Угода про обов’язковий арбітраж і відмова від колективного позову

11.1. Розділ 11 стосується будь-яких Спорів, що виникають щодо Рішення або цієї Угоди, між Вами й компанією з групи Постачальника. Під Спором у розділі 11 маються на увазі будь-які спори, позови та інші види суперечок незалежно від їхніх конкретних причин (тобто Спір включає в себе, крім інших можливих причин для позовів або правової основи, претензії щодо порушення умов договору, шахрайства й порушення правових норм або регламенту).

11.2. Якщо виникає Спір, Ви зобов’язані повідомити про це Постачальника, письмово вказавши ім’я, адреси й контактну інформацію сторони, яка його ініціює, підстави Спору й засіб судового захисту, що вимагається. Ви маєте надіслати Повідомлення про спір Постачальнику за адресою legal@avast.com (у темі листа слід указати «Повідомлення про спір відповідно до розділу 11 Ліцензійної угоди користувача»).

11.3. БУДЬ-ЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ, БУДУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ. ВИ НЕ ВИМАГАТИМЕТЕ, ЩОБ СПІР РОЗГЛЯДАВСЯ ЯК КОЛЕКТИВНИЙ ПОЗОВ АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ПОЗОВ АБО ЩОБ ОДНА ЗІ СТОРІН ДІЯЛА АБО ПРОПОНУВАЛА ДІЯТИ ЯК ПРЕДСТАВНИК. ЖОДЕН АРБІТРАЖ АБО СУДОВИЙ ПРОЦЕС НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЄДНАНИЙ З ІНШИМ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН, ЯКИХ ВІН СТОСУЄТЬСЯ, ЩОДО ВСІХ ВІДПОВІДНИХ АРБІТРАЖІВ АБО СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ.

11.4. Якщо Ви не дійдете згоди з Постачальником шляхом неформальних переговорів, Спір вирішуватиметься тільки шляхом обов’язкового арбітражу згідно з Федеральним законом США про арбітраж (далі — FAA) відповідно до параграфа 1 і далі розділу 9 Кодексу законів США. За винятком передбачених нижче випадків, Ви відмовляєтеся від права подавати позов (і брати участь у колективному судовому процесі), що розглядатиме суддя або суд присяжних. Натомість усі Спори вирішуватиме незалежний арбітр, постанова якого буде вирішальною, за винятком обмежених прав на повторний розгляд позову відповідно до FAA. Жоден суд, що має юрисдикцію в справах сторін, не може впливати на рішення арбітра.

11.5. Обов’язковість арбітражу відповідно до розділу 11 має описані нижче винятки.

11.5.1. Ви можете вирішити Спір у суді дрібних тяжб країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці, у якій проживаєте, якщо він відповідає вимогам до спорів, що можуть розглядати такі суди. Якщо Ви подаєте позов до суду дрібних тяжб, то берете на себе всі судові витрати й збори.

11.5.2. Усі Спори, пов’язані з незаконним заволодінням інтелектуальною власністю Постачальника, вирішуватимуться в суді.

11.5.3. Якщо ви проживаєте в Європейському союзі й придбали Рішення в компанії з Групи постачальника, заснованої в Європейському союзі, то маєте право передати свій Спір для вирішення в Інтернеті (online dispute resolution — ODR) на платформі, заснованій Європейською комісією (далі — «Платформа ODR»). Платформа ODR призначена для прискореного вирішення в позасудовому порядку спорів між споживачами й продавцями Європейського союзу, пов’язаних із придбанням товарів і послуг в Інтернеті. Перейти на Платформу ODR можна за цим посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Арбітраж проводитиметься Американською арбітражною асоціацією (далі — AAA) відповідно до «Правил проведення споживацьких арбітражів» ААА від 1 вересня 2014 року, зокрема відповідно до акту «Витрати на арбітраж (включно з адміністративними зборами ААА)» від 1 вересня 2014 року (далі — Споживацькі процедури) і обумовлюватиметься положеннями, наведеними далі.

11.6.1. Споживацькі процедури передбачають певні збори, одна частина яких віднесена безпосередньо на рахунок споживача (Ваш), а інша — на рахунок компанії (Постачальника). Якщо сума Вашого позову становитиме 75 000 доларів США або менше, Постачальник виплатить усі зазначені збори та витрати, зокрема віднесені на рахунок споживача. Постачальник не погоджується покривати інші витрати. Якщо сума Вашого позову становитиме більше 75 000 доларів США, платежі регулюватимуться відповідно до Споживацьких процедур.

11.6.2. Крім нижченаведених випадків, щодо всіх Спорів застосовуватимуться Споживацькі процедури ААА. Проте, відповідно до Правила споживацького арбітражу R-1 (е) одна зі сторін може зробити заяву про належне застосування Правил споживацького арбітражу для прийняття остаточного рішення. Юридична сила цієї Угоди вища за силу Споживацьких процедур. Розпочати арбітражний процес Ви можете тільки в країні або іншій адміністративно-територіальній одиниці, у якій проживаєте. Арбітражний розгляд проводитиметься в режимі конференц-зв’язку. Однак, якщо розгляд справи проводиться відповідно до Споживацьких процедур AAA, арбітри мають дискреційні повноваження вимагати розгляду справи за особистої присутності на прохання однієї зі сторін.

11.6.3. Ви та Постачальник згодні, що використання ААА для проведення арбітражу не є невід’ємною частиною угоди сторін щодо вирішення спорів. Якщо ААА не погодиться або не зможе провести арбітраж, Ви та Постачальник обиратимете арбітра, який вирішуватиме Спір відповідно до Споживацьких процедур. Якщо сторони не можуть дійти згоди щодо арбітра, уповноважений суд може призначити арбітра, який виконуватиме Споживацькі процедури ААА.

11.6.4. Якщо одна або кілька частин розділу 11, визнаються незаконними, недійсними або такими, що не мають законної сили щодо всього Спору або певної його частини, то тільки за таких обставин ці частини буде відокремлено, а Спір вирішено за умови дотримання всіх інших частин розділу 11 і решти положень цієї Угоди. Якщо внаслідок цього частину або весь Спір буде передано на розгляд до суду, то виключною юрисдикцією такого судового розгляду будуть суди округу Санта-Клара штату Каліфорнія. Ви погоджуєтеся визнати особисту юрисдикцію судів штату Каліфорнія над Вами під час такого судового розгляду й і не будете її оскаржувати, а також відмовляєтеся від подальших заперечень щодо неї через неналежну підсудність або незручність місця розгляду справи й не вимагатимете змінити місце розгляду Спору та юрисдикцію.

11.7. Незважаючи на попередні положення, якщо Ви придбали Рішення не для особистого або домашнього використання, процедури арбітражу, зокрема покриття витрат, регулюватимуться «Правилами проведення комерційних арбітражів» ААА (далі — Комерційні процедури). Комерційні процедури застосовуються належним чином щодо будь-якого Спору між сторонами, і Ви не будете відстоювати інші способи в жодному іншому розгляді Спорів. Однак у разі суперечностей юридична сила цієї Угоди вища за силу Комерційних процедур.

12. Чинне законодавство

Цю Угоду й використання Рішення та Документації регулюють закони штату Каліфорнія, за винятком колізійних норм. Застосування Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів цілком виключено.

13. Загальні положення

13.1. Повна угода. Ця Угода є повною угодою між Вами та Постачальником стосовно використання Вами Рішень і Документації. Ця Угода замінює всі попередні й поточні усні та письмові повідомлення, пропозиції, твердження, гарантії та заяви, пов’язані з використанням Вами Рішень і Документації. Незважаючи на вищесказане, ця Угода не порушуватиме Ваших прав, гарантованих чинним законодавством про захист прав споживачів або іншими чинними законами у Вашій юрисдикції, дія яких не може бути скасована договором. Ця Угода, Відповідні умови та Документація в максимально можливому обсязі будуть узгоджуватися між собою, але в разі конфлікту матимуть юридичну силу в такому порядку: (i) Відповідні умови; (ii) ця Угода та (iii) Документація.

13.2. Сповіщення. Постачальник може будь-коли надсилати Вам будь-які повідомлення електронною поштою, через спливаюче вікно, діалогове вікно або інші засоби, навіть якщо Ви не зможете отримати це повідомлення, доки не запустите Рішення. Будь-яке сповіщення вважатиметься доставленим, коли Постачальник зробить його доступним через Рішення, незалежно від фактичної дати його отримання Вами.

13.3. Вибір права. Юридичну силу, структуру й виконання цієї Угоди й усіх позадоговірних зобов’язань, що випливають із неї, регулюють закони штату Каліфорнія, США, за винятком норм колізійного права.

13.4. Тлумачення. Заголовки, вжиті в цій Угоді, не впливають на тлумачення її положень. Вживання слова в одному з родів поширюється також на інші роди. Вживання слова в однині поширюється також на його множину й навпаки. Якщо вживання слова або словосполучення визначене, інші його граматичні форми мають відповідне значення.

13.5. Автономність положень Угоди. Якщо певні положення цієї Угоди будуть визнані незаконними, недійсними або такими, що не мають законної сили, відповідно до застосовних законів і правил, усі інші положення цієї Угоди зберігатимуть повну законну силу.

13.6. Неможливість виконання. Постачальник не несе відповідальності за жодні помилки та зниження продуктивності внаслідок (цілком або частково) помилок у роботі програми (зокрема, пов’язаних з енергопостачанням), проблем, пов’язаних з Інтернетом, телекомунікаційними або інформаційно-технічними послугами чи телекомунікаційним або інформаційно-технічним обладнанням, страйків або інших подібних конфліктів (зокрема, пов’язаних із Компанією з групи Постачальника або її агентами, ліцензіарами, представниками, постачальниками, дистриб’юторами, торговельними або іншими діловими партнерами), воєн або терористичних актів, атак, що спричиняють відмову в обслуговуванні, або інших інформаційних атак і порушень, що впливають на Постачальника, будь-кого з учасників його групи та їхніх постачальників, унаслідок повені, саботажу, пожежі, інших стихійних лих або обставин непереборної сили, а також інших незалежних від Постачальника обставин.

13.7. Відмова від претензій. Відмова будь-якої зі сторін наполягати на точному виконанні умов цієї Угоди не вважається відмовою від претензій або відмовою від виконання умов Угоди в майбутньому, а умови та положення цієї Угоди залишаються чинними й діятимуть повною мірою. Жодна відмова від претензій стосовно будь-якого положення або умови цієї Угоди з боку однієї зі сторін із будь-якою метою не матиме законної сили, якщо така відмова не буде оформлена в письмовій формі й підписана відповідною стороною. Відмова однією зі сторін від претензій щодо порушення будь-якого положення цієї Угоди іншою стороною не вважатиметься відмовою від претензій щодо подальших порушень цього положення або порушень інших положень цієї Угоди в майбутньому.

13.8. Передача прав і обов’язків. Ви не можете передавати права й обов’язки, пов’язані з цією Угодою, без письмової згоди Постачальника. Постачальник на власний розсуд може передавати цю Угоду будь-коли без Вашої попередньої письмової згоди.

13.9. Принципи тлумачення. Ця Угода не регулюється положеннями Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, застосування яких прямо виключається. Якщо виникатимуть суперечності або сумніви щодо намірів або тлумачення під час судового розгляду або за інших обставин, умови цієї Угоди повинні тлумачитися як спільно підготовані сторонами, без жодної презумпції або обов’язковості доведення будь-якою зі сторін свого авторства положень цієї Угоди.

13.10. Відсутність сторонніх бенефіціарів. Вигоду відповідно до цієї Угоди можете отримувати виключно Ви, Постачальник і компанії з групи Постачальника, а також їхні агенти, ліцензіари, представники, постачальники, дистриб’ютори, торговельні й інші ділові партнери. Особа, що не є стороною цієї Угоди, не має права подавати позов щодо цієї Угоди як сторонній бенефіціар.

13.11. Мова. Оригінальний текст цієї Угоди укладено англійською мовою. Постачальник може надавати перекладені версії Угоди для Вашої зручності, однак версія Угоди англійською мовою вважається пріоритетною в разі виникнення конфліктів і розбіжностей.

13.12. Підключення до Інтернету. Для роботи деяких Рішень потрібне активне та стабільне підключення до Інтернету. За забезпечення активного та стабільного підключення до Інтернету відповідаєте Ви.

13.13. Назви продуктів. Постачальник зберігає за собою право періодично змінювати назви Рішень на власний розсуд.

13.14. Контактна інформація. Звернутися до Постачальника можна наведеними далі способами.

13.14.1. Якщо Ви працюєте з CloudCare або Managed Workplace, слід діяти відповідно до інструкцій, опублікованих на веб-сайті www.avg.com/support.

13.14.2. Якщо у Вас з’являться запитання щодо цієї Угоди або необхідність надіслати Постачальнику запит на отримання додаткової інформації, напишіть за адресою: Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, поштовий індекс 140 00, Чеська Республіка, адреса електронної пошти: support@avast.com, тел.: +420 274 005 777. Ви також можете відвідати нашу сторінку підтримки: www.avast.com/support.

14. Особливі умови

Для певних Рішень застосовуються такі особливі умови. Якщо особливі умови суперечать іншим положенням Угоди, то стосовно відповідних Рішень пріоритет матимуть особливі умови.

14.1. Програмне забезпечення, послуги та продукти сторонніх постачальників

Деякі Рішення дають Вам можливість отримати програмне забезпечення, послуги й продукти сторонніх постачальників. Ви усвідомлюєте, що сторонні постачальники несуть повну відповідальність за свої пропозиції, а Постачальник не робить жодних заяв і не дає гарантій стосовно цих пропозицій, а також не несе за них жодної відповідальності. Якщо Ви купуєте або використовуєте будь-які пропозиції сторонніх постачальників, то ці пропозиції та їхнє використання регулюється ліцензійними угодами, умовами використання, політиками конфіденційності та іншими умовами й положеннями, дотримання яких вимагає сторонній постачальник.

14.2. Очищення браузера

Якщо Ви встановлюєте та використовуєте доповнення «Очищення браузера» (далі — BCU), то дозволяєте BCU змінювати поточні настройки браузера.

14.3. Програми для мобільних пристроїв

Розділ 14.3 стосується Рішень, призначених для використання на Мобільних пристроях.

14.3.1. Для Рішень, завантажених із Google Play (http://play.google.com), ліцензія, що надається цією Угодою, замінює будь-які права на використання Рішення, що за замовчуванням могли бути надані для програм, завантажених із магазину Google Play.

14.3.2. Для Рішень, завантажених з Apple App Store, застосовуються наведені далі умови.

(a) Ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, обмежуються ліцензією без права передачі на використання Рішення на будь-якому iPhone, iPod Touch або іншому Пристрої компанії Apple, яким Ви володієте або керуєте, відповідно до Правил використання, викладених в Умовах надання послуг магазину Apple App Store, доступних на сайті http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html або на сайтах і в інших джерелах, наданих Вам компанією Apple.

(b) Ця Угода укладається виключно між сторонами без участі компанії Apple. Відповідальність за Рішення та їхній вміст несе виключно Постачальник, а не компанія Apple.

(c) Компанія Apple не зобов’язана забезпечувати обслуговування або підтримку цього Рішення.

(d) Якщо Рішення не відповідатиме гарантійним умовам, Ви зобов’язані повідомити про це компанію Apple. У такому разі вона відшкодує Вам вартість Рішення. У максимальному дозволеному законом обсязі компанія Apple звільняється від будь-яких інших гарантійних зобов’язань щодо Рішення. За всі претензії, збитки, зобов’язання, витрати або рахунки, пов’язані з порушенням будь-якої гарантії на це Рішення, відповідатиме виключно Постачальник.

(e) Постачальник, а не компанія Apple, відповідає за передачу будь-яких претензій від Вас або третіх сторін щодо Рішення, Вашого володіння ним і/або його використання, зокрема за: (i) претензії щодо якості продукту; (ii) претензії, пов’язані з тим, що Рішення порушує законодавство або нормативні вимоги, які розповсюджуються на нього; а також (iii) претензії щодо порушення прав споживачів і подібного законодавства.

(f) Якщо третя сторона повідомить, що Рішення або Ваше володіння ним чи його використання порушує права інтелектуальної власності третьої сторони, Постачальник, а не компанія Apple, нестиме виключну відповідальність за розслідування, захист, вирішення та задоволення позову щодо порушення прав інтелектуальної власності.

(g) Ви повинні діяти згідно з усіма умовами третіх сторін під час використання Рішення. Наприклад, під час використання Рішення VOIP Ви не маєте права порушувати Угоду про надання послуг безпровідного передавання даних.

(h) Компанія Apple та її дочірні компанії вважаються сторонніми бенефіціарами цієї Угоди. Якщо Ви приймаєте умови цієї Угоди, компанія Apple матиме право (і вважатиметься, що вона прийняла це право) виконувати її положення, що стосуються Вас, як сторонній бенефіціар.

14.3.3. Компанія Amazon може встановлювати для користувачів певні умови на використання Рішень, завантажених із магазину Amazon Appstore (далі — Умови угоди EULA за замовчуванням). Умови угоди EULA за замовчуванням поширюватимуться на використання Рішень, придбаних в Amazon Appstore. В умовах угоди EULA за замовчуванням, зокрема, буде вказано, що Постачальник є ліцензіаром Рішення, а компанія Amazon не є учасником цієї Угоди. Якщо між Умовами угоди EULA за замовчуванням і цією Угодою виникають суперечності, то їх регулюватимуть Умови угоди EULA за замовчуванням. Компанія Amazon не несе жодної відповідальності та не має зобов’язань, пов’язаних із дотриманням або недотриманням Постачальником або Вами Умов угоди EULA за замовчуванням.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder дає змогу користувачам обмінюватися даними про мережі WiFi, щоб отримати доступ до Інтернету. Якщо Ви погоджуєтеся поширювати дані про мережі WiFi, то несете виключну відповідальність за непорушення прав інших сторін, які пов’язані з цими мережами WiFi. Постачальник жодним чином не відповідає за дотримання умов, що можуть застосовуватися до використання мереж, дані яких Ви поширили.

14.5. CloudCare і Managed Workplace. Розділ 14.5 застосовується в обсязі, у якому Відповідні умови дозволяють Вам використовувати CloudCare або Managed Workplace для надання Послуг MSP третім сторонам.

14.5.1. У розділі 14.5 використовуються наведені далі терміни.

(a) Послуги AVG для бізнесу — залежно від контексту може означати послуги служби підтримки та/або мережевого операційного центру.

(b) Користувач — третя сторона, якій Ви надаєте або плануєте надавати Послуги MSP.

(c) Послуги служби підтримки — послуги, які служба підтримки Постачальника або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або кількох Користувачів. Ці послуги відповідають описові, наведеному в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(d) Послуги MSP — керовані послуги, які Ви надаєте своїм Користувачам, що використовують Рішення (зокрема, усі відповідні Послуги AVG для бізнесу).

(e) Послуги мережевого операційного центру — віддалений моніторинг Пристрою та послуги з керування, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або кількох Користувачів. Ці послуги відповідають описові, наведеному в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(f) Угода про надання послуг — це угода між Вами та Користувачем, у якій, крім інших положень, чітко описані послуги, які Ви надаєте Користувачеві.

14.5.2. Постачальник, який є суб’єктом положень цієї Угоди, надає Вам обмежену й невиключну ліцензію, що не підлягає передачі (без права на субліцензію), на використання відповідних Рішень (зокрема, усіх відповідних Послуг AVG для бізнесу) протягом Терміну передплати для надання Вашим Користувачам послуг MSP.

14.5.3. Постачальник, який є суб’єктом умов і положень цієї Угоди, надаватиме Вам Рішення (зокрема, усі відповідні Послуги AVG для бізнесу) на користь Ваших Користувачів.

14.5.4. Відповідно до умов цієї Угоди Ви приймаєте наведені нижче зобов’язання.

(a) Ви зобов’язані вимагати, щоб: (i) кожен Користувач (зокрема й Ви у відповідних випадках), що отримує Рішення, виконував умови, зазначені в поточному тексті Угоди, або іншим чином визнавав свої зобов’язання стосовно цієї Угоди; (ii) кожен Користувач, якому Ви погодилися надавати Рішення, виконував умови Угоди про надання послуг або іншим чином визнавав свої зобов’язання стосовно цієї Угоди. Без обмеження вищезазначених положень, Ви можете прийняти ліцензійну угоду EULA від імені Користувача тільки в межах повноважень, які Користувач безпосередньо надав Вам в Угоді про надання послуг або іншим чином. Угода про надання послуг має: (i) містити положення, які захищатимуть інтереси Постачальника в тому ж обсязі, що й положення цієї Угоди, і (ii) надавати Вам і Постачальнику явний дозвіл відтворювати, передавати, зберігати та обробляти дані й інформацію Користувача під час надання послуг.

(b) У відносинах із Постачальником Ви несете виключну відповідальність за: (i) виконання своїх обов’язків за Угодою про надання послуг; (ii) забезпечення дотримання Вами й усіма Користувачами всіх законів щодо моніторингу співробітників і третіх сторін, а також відповідних Пристроїв; (iii) виконання завдань і дотримання обов’язків, покладених на Вас і Користувачів Угодою, Відповідними умовами та Документацією; а також (iv) припинення надання послуг і видалення всіх Рішень з усіх Пристроїв, на яких вони встановлені, або примус Користувача до їхнього видалення після закінчення терміну дії або припинення дії Угоди про надання послуг.

14.6. Програма безпеки. Розділ 14.6 присвячено програмам безпеки. 

14.6.1. Програма безпеки — послуга, відповідно до якої спеціаліст Постачальника (Партнер) за окрему плату в межах передплати допоможе Вам видалити віруси або інше шкідливе програмне забезпечення в разі зараження ними Вашого захищеного Пристрою протягом Терміну дії передплати. Програми безпеки продаються разом із деякими антивірусними Рішеннями Постачальника або іншими захисними Рішеннями (кожне з яких називається Захисне рішення) і доповнюють засоби безпеки, які пропонує Захисне рішення.

14.6.2. Якщо це передбачено в розділі 14.6.3, у відповідь на Ваш запит про допомогу в межах Програми безпеки від Постачальника, Постачальник докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти Вам видалити віруси й інші шкідливі програми. Цим документом Ви визнаєте, приймаєте та погоджуєтеся, що заходів із боку Постачальника може бути недостатньо, щоб видалити певні віруси або інші шкідливі програми з Вашого Пристрою, і що Постачальник у процесі надання послуги може змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому Пристрої, змінити налаштування Пристрою або іншим чином втручатися в роботу Пристрою.

14.6.3. Програма безпеки поширюється тільки на: (i) Пристрій, для якого Ви придбали відповідне Рішення із забезпечення безпеки, і не може бути передана іншому пристрою; (ii) віруси та інші шкідливі програми, які з’явилися на Пристрої під час Терміну дії передплати, після того як ви завантажили та встановили Рішення із забезпечення безпеки на Пристрої, і у випадку, якщо Рішення із забезпечення безпеки було запущено з оновленими визначеннями шкідливих програм. Постачальник може припинити дію Програми безпеки без попередження, якщо він вирішить, що Ви зробили запит або отримали послугу в межах Програми безпеки для Пристрою, на який не поширюється дія Програми безпеки, передавали або намагалися передати Програму безпеки іншій фізичній або юридичній особі або іншим чином порушили умови Програми безпеки. 

14.6.4. Під час надання допомоги в межах Програми безпеки Постачальнику може знадобитися дистанційний доступ до Вашого Пристрою або він може попросити Вас встановити Допоміжне програмне забезпечення (у визначений далі спосіб). У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 14.8. Якщо Ви не можете або не хочете завантажувати та встановлювати на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, дотримуватись інших інструкцій Постачальника або його Партнера, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах Програми безпеки, Постачальник не надаватиме послугу відповідно до цієї Програми безпеки. Постачальник може (але не зобов’язаний) порекомендувати Вам послугу, у межах якої Постачальник або його субпідрядник за окрему плату надаватиме допомогу.

14.7. Високоякісна технічна підтримка. Розділ 14.7 присвячено Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go й іншим службам технічної підтримки (кожна з яких позначається як Високоякісна технічна підтримка), які Постачальник продає окремо від програмних Рішень і завдяки яким може допомогти Вам встановити, налаштувати й усунути неполадки в багатьох програмних продуктах, обладнанні й системах, зокрема на ПК, комп’ютері Mac, планшеті, мобільному телефоні й іншому персональному обчислювальному пристрої, безпровідному й іншому маршрутизаторі або кабельному модемі, принтері, цифровій камері, ігровій консолі, мультимедійному програвачі або програвачі Smart TV чи DVD/Blu-Ray. 

14.7.1. Партнер під час надавання вам Високоякісної технічної підтримки докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти вирішити проблеми. Проте можуть виникнути ситуації, у яких Партнер не зможе вирішити Ваші проблеми, що пов’язано зі складністю й різноманіттям доступних на ринку технологій. Наприклад, такі випадки можуть охоплювати проблеми, що виникають внаслідок помилок програмного або апаратного забезпечення, ще невирішених виробником, або проблеми, пов’язані з налаштуванням обладнання, що унеможливлює або занадто ускладнює правильне діагностування й вирішення проблеми Партнером. Отже, цим документом Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що зусилля Постачальника можуть виявитися недостатніми для вирішення проблем, із якими Ви звертаєтеся, або що ці проблеми можуть бути вирішені пізніше визначеного терміну.

14.7.2. Під час надання Високоякісної технічної підтримки Партнеру може знадобитися дистанційний доступ до Вашого Пристрою або він може попросити Вас встановити Допоміжне програмне забезпечення. У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 14.8. Якщо Ви не можете або не хочете завантажувати та встановлювати на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, дотримуватись інших інструкцій Постачальника або його Партнера, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах Високоякісної технічної підтримки, Постачальник не надаватиме Високоякісну технічну підтримку.

14.8. Дистанційний доступ; допоміжне програмне забезпечення

14.8.1. Дистанційний доступ. Під час надання послуг у межах Програми безпеки, Високоякісної технічної підтримки тощо Постачальнику або Партнеру може знадобитися дистанційний доступ і можливість керування обладнанням для вирішення Ваших проблем. Тому під час сеансу дистанційного підключення передбачено наведені далі дії.

(a) Партнер може запускати різні сценарії на Вашому обладнанні, змінювати його налаштування, встановлювати й видаляти програмне забезпечення й вносити інші зміни до обладнання та/або програмних налаштування такого обладнання, якщо це буде потрібно для вирішення Ваших проблем. Ви розумієте, що Партнер може, але не зобов’язаний, встановлювати й видаляти програмні інструменти різних або сторонніх виробників, якщо вважає це за потрібне, під час надання допомоги у вирішенні Ваших проблем. Компоненти такого програмного забезпечення захищено законодавством, зокрема законом про авторське право.

(b) Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що давши Партнеру дозвіл розпочати сеанс дистанційного підключення, Ви надаєте Постачальнику (а також партнерам і підрядникам, що діють від імені Постачальника) повний або обмежений доступ до Вашого обладнання, програми або мережі (залежно від налаштувань Вашого обладнання, програми або мережі) і дозволяєте йому вносити раніше зазначені або запропоновані Партнером під час постачання Рішення зміни. Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що Партнер або Ви за його вказівкою можете змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому обладнанні, змінити налаштування обладнання, програми або мережі чи іншим чином втрутитися в роботу обладнання, програми або мережі.

(c) Ви визнаєте й погоджуєтеся, що Партнер може отримувати доступ до будь-якої інформації, що зберігається на Вашому Пристрої. Партнери отримують вказівку збирати інформацію, потрібну виключно для вирішення Ваших Проблем, із якими Ви до них звернулися. Однак Ви повинні залишатися перед екраном Вашого Пристрою, щоб спостерігати за діями Партнера під час поставки Рішення на ньому. Ви матимете змогу в будь-який час припинити активний сеанс надання підтримки, повідомивши про це Партнера або роз’єднавши сеанс дистанційного підключення.

14.8.2. Допоміжне програмне забезпечення

(a) Постачальник або Партнер для надання послуг у межах Програми безпеки, Високоякісної технічної підтримки тощо може дати Вам вказівку завантажити та встановити на Пристрій програмне забезпечення (далі — Допоміжне програмне забезпечення) і дозволити Партнеру отримувати дистанційний доступ до Вашого Пристрою, збирати інформацію про Пристрій і його роботу, змінювати настройки Пристрою, діагностувати й вирішувати проблему. Вам також може знадобитися виконувати інструкції Постачальника або Партнера. 

(b) Встановлення Допоміжного програмного забезпечення на Пристрій передбачає забезпечення наведених далі умов.

(i) Активація на Пристрої. Якщо не завершити процес активації протягом визначеного Партнером або вказаного в Допоміжному програмному забезпеченні часу, роботу Допоміжного програмного забезпечення може бути призупинено, доки це не буде зроблено. 

(ii) Постійний зв’язок із серверами Постачальника (або його партнерів і підрядників), щоб (i) Ви могли отримувати всі послуги та програмне забезпечення, на яке маєте право в межах придбаного Вами Рішення, (ii) Ви могли оперативно запускати сеанс чата з Партнером у межах придбаного Вами Рішення, або (iii) надавати Вам доступ до певних інструментів для самообслуговування в межах придбаного Вами Рішення.

(iii) Постійний запуск на Вашому Пристрої за замовчуванням і виконання різних фонових завдань для підтримки Пристрою в робочому стані. Під час його роботи можуть збиратися різні дані про Ваш Пристрій, зокрема про його технічні характеристики, про роботу системи, завантажені й видалені програми, оновлення, доступність і стан захисного програмного забезпечення, резервне копіювання та брандмауери, різноманітні унікальні ідентифікатори, повідомлення про системні й програмні помилки, стан підключення до мережі, підключені зовнішні й інші пристрої, а також схожа інформація й дані. Ця інформація допомагає Постачальнику запобігти багатьом поширеним проблемам, із якими ви можете мати справу, а також оперативно визначати проблеми, для вирішення яких ви звертаєтеся по допомогу до Постачальника.

Закрити

Майже готово!

Завершіть інсталяцію, натиснувши на завантажений файл та виконавши інструкції.

Початок завантаження...
Примітка. Якщо завантаження не почалось автоматично, натисніть тут.
Натисніть цей файл, щоб почати інсталювання програми Avast.