Ми підтримуємо браузери, а не динозаврів. Оновіть браузер для коректного відображення вмісту сторінки.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Версія 1.11 (переглянуто 1 квітня 2019 року)

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Уважно прочитайте умови цієї Ліцензійної угоди з користувачем (далі — «Угода»), перш ніж використовувати Рішення (див. визначення нижче). Ця Угода є юридично обов’язковим договором. Якщо Ви отримуєте доступ до Рішення електронним способом або встановлюєте чи використовуєте його, Ви приймаєте всі умови цієї Угоди від свого імені та від імені будь-якої юридичної чи фізичної особи, яку Ви представляєте, або для Пристрою якої Ви придбали Рішення (далі разом — «Ви»). Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди, не продовжуйте процес встановлення, не використовуйте Рішення й видаліть або знищте всі копії Рішення, якими Ви володієте або які контролюєте.

Ця Угода стосується використання Вами певного програмного забезпечення (далі — «Програмне забезпечення»), послуг або апаратного забезпечення та пов’язаних із ними програмно-апаратних засобів, включно з будь-якими Оновленнями (далі окремо — «Рішення»), у зв’язку з якими Ви приймаєте цю Угоду та будь-яку пов’язану з нею Документацію. У цій Угоді термін «Постачальник» означає юридичну особу, визначену тут, яка надає Вам Рішення; термін «Документація» означає будь-які користувацькі посібники та інструкції, що надаються разом із Рішенням; термін «Застосовні умови» означає Термін підписки разом із типом Пристроїв, Дозволеною кількістю Пристроїв та іншими умовами угоди та документами, які Ви прийняли, коли придбавали Рішення (включно з будь-якими умовами продажу), а також будь-який дистриб’юторський договір, договір про перепродаж, партнерська або інша угода між Вами та Постачальником або іншим учасником групи Постачальника, а також інші обмеження, описані в розділі 2 та Документації.

Зверніть увагу на те, що ця Угода складається з двох частин. Розділи 112 цієї Угоди застосовуються до всіх Рішень, зокрема зазначених нижче. Розділ 13 встановлює додаткові умови та положення, які впливають на окремі Рішення або категорії Рішень, включно з Програмним забезпеченням, послугами та продуктами сторонніх постачальників (розділ 13.1); Ліцензіями постачальників керованих послуг (розділ 13.2); Очищенням браузера (розділ 13.3); WiFi Finder (розділ 13.4); Програмою Avast Family Space (що також продається як Star Guard Family, Vodafone Family Protect та Wind Family Protect) (розділ 13.5); Програмами для мобільних пристроїв (розділ 13.6); Версіями для технічних спеціалістів (розділ 13.7); Програмою гарантії якості роботи (розділ 13.8); Високоякісною технічною підтримкою (Розділ 13.9); Віддаленим доступом; Допоміжним програмним забезпеченням (розділ 13.10); Avast Driver Updater (розділ 13.11), Avast Secure Web Gateway або Avast Secure Internet Gateway (розділ 13.12), Певними рішеннями HideMyAss! (розділ 13.13), Рішеннями для віртуальної приватної мережі Постачальника (розділ 13.14), будь-якими USB-модемом або приладом, що надається Вам компанією Avast у рамках Вашої підписки (розділ 13.15), а також Платформою виявлення мобільних загроз (розділ 13.16). Ця Угода скасовує й замінює собою всі раніше укладені угоди щодо попередньої версії Рішення.

Постачальник може будь-коли вносити зміни до цієї Угоди, повідомляючи Вас про це відповідно до умов цієї Угоди. Ваше подальше використання будь-якого Рішення, що підпадає під дію цієї Угоди, у будь-який момент, коли мине принаймні 30 днів після дати надсилання повідомлення, означатиме, що Ви приймаєте змінену Угоду. Постачальник може вимагати, щоб Ви прийняли внесені до Угоди зміни для подальшого використання раніше придбаних Рішень, що підпадають під дію цієї Угоди. Якщо Ви відмовляєтеся від прийняття внесених до Угоди змін, Постачальник може припинити використання Вами такого Рішення, що підпадає під дію цієї Угоди. У цьому разі Ви можете отримати часткове відшкодування плати за підписку (за незавершену або невикористану частину Терміну підписки). Для цього дотримуйтесь інструкцій, викладених тут.

1. Ліцензія

Постачальник надає Вам невиключну ліцензію на використання Рішення та Документації протягом узгодженого періоду, зазначеного у Застосовних умовах, включно з будь-якими продовженнями та відновленнями такого узгодженого періоду (далі — «Термін підписки»), за умови, що Ви приймаєте умови цієї Угоди.

2. Умови використання Рішення

2.1. Ви можете використовувати або підтримувати Рішення на узгодженій кількості (далі — «Дозволена кількість Пристроїв») мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, мобільних мережевих та інших мобільних пристроїв (далі окремо — «Мобільний пристрій»), персональних комп’ютерах, підключених до Інтернету пристроях або інших пристроях, сумісних із Рішенням (далі, включно з Мобільними пристроями — «Пристрій»), як це визначається Застосовними умовами, виключно такими особами:

2.1.1. У випадку Рішень, які Постачальник призначає для корпоративного, комерційного й ділового використання (далі — «Рішення для бізнесу») — Вами або Вашими афілійованими особами (які контролюють Вас, є підконтрольними Вам або перебувають із Вами під спільним контролем) для внутрішніх цілей компанії. Якщо Рішенням для бізнесу користуються Ваші афілійовані особи, Ви відповідаєте за дотримання ними умов цієї Угоди, а порушення ними цих умов розглядатиметься як порушення їх Вами. Усі зобов’язання Постачальника відповідно до цієї Угоди стосуються виключно Вас, а не Ваших афілійованих осіб, які використовують Рішення відповідно до умов цієї Угоди.

2.1.2. У випадку всіх інших рішень, включно з Avast Free Antivirus, Free Antivirus AVG, CCleaner Free та всіма іншими рішеннями, за які Вам не потрібно вносити плату за підписку або сплачувати іншу ціну, щоб отримати або продовжити використовувати Рішення після періоду тестування (далі окремо — «Рішення для споживачів») — фізичною особою або членами її родини, що проживають з нею, в особистих, некомерційних цілях. Для уникнення сумнівів, жодне Рішення для споживачів не надається і не ліцензоване для використання будь-якою з таких осіб: (i) фізичними особами в комерційних цілях; (ii) підприємствами, компаніями, державними установами, неурядовими організаціями або іншими неприбутковими організаціями або освітніми установами.

2.2. Ви маєте право зробити одну резервну копію Програмного забезпечення.

2.3. Якщо Рішення налаштовано для використання в мережі, Ви можете використовувати його на одному або кількох файлових серверах чи на одній або кількох віртуальних машинах в одній локальній мережі тільки з однією (але не більше ніж з однією) із зазначених нижче цілей.

2.3.1. Постійне встановлення Програмного забезпечення на жорсткі диски або інші пристрої зберігання в межах Дозволеної кількості Пристроїв; або

2.3.2. Використання Рішення в такій єдиній локальній мережі, якщо кількість різних Пристроїв, на яких використовується Рішення, не перевищує Дозволену кількість Пристроїв.

2.3.3. Якщо Застосовні умови надають Вам право на використання Рішення для надання Послуг MSP, Рішення використовується згідно з умовами розділу 13.2.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ЦЬОГО РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ, НЕ ЗАЗНАЧЕНИМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В РОЗДІЛІ 2 ЦІЄЇ УГОДИ, А ТАКОЖ ПЕРЕПРОДАЖ І ПОДАЛЬШЕ ПОШИРЕННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ Є СЕРЙОЗНИМ ПОРУШЕННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ Й ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО.

3. Оновлення

Протягом Терміну підписки Постачальник може періодично випускати нові версії чи оновлення або замінювати будь-яке Рішення без Вашої окремої згоди та дозволу (далі — «Оновлення»). Унаслідок цього можливі випадки, коли Ви не зможете користуватися відповідним Рішенням або Пристроєм (чи певними функціями Пристрою), доки не встановите або не активуєте Оновлення в повному обсязі. Кожне Оновлення вважатиметься частиною Рішення для всіх цілей, передбачених цією Угодою. Оновлення можуть передбачати як додавання чи вилучення окремих функцій чи функціональних можливостей Рішення, так і повну його заміну. Постачальник визначатиме вміст, функції та функціональні можливості оновленого Рішення на власний розсуд. Постачальник не зобов’язаний пропонувати Вам можливість відхилити або відкласти Оновлення, проте в будь-якому випадку, Вам може знадобитися завантажити та дозволити встановити або активувати всі доступні Оновлення, щоб отримати максимальну вигоду від Рішення. Постачальник може припинити підтримку Рішення, доки Ви не приймете й не встановите або не активуєте всі Оновлення. Постачальник на власний розсуд визначатиме, коли та які Оновлення надавати, та не зобов’язаний надавати будь-які Оновлення. Постачальник на власний розсуд може припинити надання Оновлень для будь-якої версії Рішення, відмінної від найновішої, або Оновлень, що підтримують використання Рішення з певними версіями операційних систем, програм електронної пошти, браузерів та іншого програмного забезпечення, для роботи з яким призначене Рішення.

4. Права власності

4.1. Рішення та Документація є інтелектуальною власністю Постачальника, що захищена відповідним законодавством про авторське право, міжнародними угодами та іншими нормами чинного законодавства країни, у якій використовується Рішення. Структура, організація та програмний код будь-якого Програмного забезпечення та програмно-апаратних засобів є важливою комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Постачальника. В обсязі зауважень або пропозицій, наданих Вами Постачальнику щодо Рішення, Ви надаєте Постачальнику право та дозвіл зберігати й використовувати в розробці його поточних і майбутніх продуктів і послуг будь-які такі зауваження й пропозиції без виплати Вам компенсації та без отримання Вашої згоди на таке зберігання й використання.

4.2. За винятком передбаченого цією Угодою, володіння Рішенням та його використання не дає Вам жодних прав на інтелектуальну власність щодо Рішення та Документації. Усі права на Рішення та Документацію, зокрема всі пов’язані види авторського права, права на комерційну таємницю, торговельні марки й інші права на інтелектуальну власність, належать Постачальнику.

5. Обмеження

5.1. Ви не маєте права копіювати та використовувати Рішення або Документацію способом, відмінним від викладеного в розділі 2 цієї Угоди. Ви не маєте права здійснювати наведені нижче дії або дозволяти здійснювати їх третім сторонам, а саме:

5.1.1. використовувати будь-який код авторизації, номер ліцензії, комбінацію імені користувача та пароля або інший код активації чи номер, наданий Постачальником у зв’язку з будь-яким Рішенням (далі — «Код активації »), на такій кількості Пристроїв, яка перевищує кількість, зазначену в Застосовних умовах;

5.1.2. повідомляти будь-який Код активації будь-якій особі, окрім Постачальника або уповноважених представників Постачальника;

5.1.3. за винятком випадків, чітко визначених законодавством: (і) виконувати зворотне проектування, розбирати, декомпілювати, перекладати, відтворювати, перетворювати або витягувати будь-яке Рішення або будь-яку частину Рішення (включно з будь-якими пов’язаними сігнатурами Шкідливого програмного коду (як це визначено нижче) та програмами виявлення Шкідливих програмних кодів); (ii) змінювати, модифікувати чи іншим чином вносити зміни в будь-яке Рішення (включно з будь-якими пов’язаними сігнатурами Шкідливого програмного коду та програмами виявлення Шкідливих програмних кодів); «Шкідливий програмний код» означає будь-який код, функцію, процедуру або пристрій, призначений або створений автоматично, або для певної події, або під час виконання чи невиконання певної дії, або під керівництвом або контролем будь-якої фізичної або юридичної особи з метою: (a) порушення роботи будь-якого програмного забезпечення, сервісу, пристрою, майна, мережі або даних; (б) знищення, зміни, стирання, пошкодження будь-якого програмного забезпечення, сервісу, пристрою, майна, мережі або даних, або спричинення порушення або погіршення їхньої роботи в інший спосіб; або (в) надання будь-якій фізичній або юридичній особі доступу, права контролю, можливості знищення, зміни, стирання, пошкодження або порушення чи погіршення роботи в інший спосіб будь-якої частини будь-якого програмного забезпечення, сервісу, пристрою, майна, мережі або даних; а також будь-який комп’ютерний вірус, хробак, лазівка, «чорний вхід», програма з часовим механізмом, шкідлива програма або механізм, напр. захист програмних засобів блокуванням доступу або процедура перевірки паролів, перевірка серійного номера процесора, часова залежність або будь-який інший код, призначений або спеціально створений для будь-яких дій, описаних у цьому визначенні (включно з мінідодатками на мові Java, елементами керування ActiveX, мовами сценаріїв, плагінами браузера або контентом, що відправляється примусово);

5.1.4. окрім випадків, передбачених дистриб’юторським договором, договором про перепродаж або іншою угодою між Вами та Постачальником або іншим учасником Групи Постачальника, публікувати, перепродавати, розповсюджувати, транслювати, передавати, повідомляти, обтяжувати, здавати в оренду, ділитися або субліцензувати будь-яке Рішення;

5.1.5. окрім випадків, що прямо передбачені цією Угодою (включно з розділами 13.2, 13.5 та 13.7), Застосовними умовами або іншою угодою між Вами та Постачальником або іншим учасником Групи Постачальника, використовувати будь-яке Рішення для управління об’єктами третіх осіб або надавати будь-якій третій особі доступ до будь-якого Рішення або право використовувати його на основі сервісного бюро, поділу часу, підписки або постачання послуг або іншій аналогічній основі;

5.1.6. використовувати будь-яке Рішення для надання чи створення продукту або послуги, що конкурує з Рішенням;

5.1.7. використовувати або намагатися використовувати будь-яке Рішення, щоб: (i) завантажувати, вивантажувати, транслювати, передавати, копіювати або зберігати будь-яку інформацію, дані чи матеріали, або займатися чи допомагати в будь-якій діяльності, яка може: (A) порушувати права інтелектуальної власності або інші права будь-якої третьої особи; (Б) містити будь-який незаконний, шкідливий, загрозливий, образливий, наклепницький чи інший неприйнятний матеріал будь-якого роду; (В) наносити шкоду або намагатися нанести шкоду іншим; (Г) підбурювати до чи провокувати поведінку, яка є незаконною, шкідливою, загрозливою, образливою, зловмисною, неправомірною, наклепницькою, вульгарною, нецензурною, надокучливою, пропагувати ненависть або дискримінувати за расовими, етнічними, релігійними, сексуальними ознаками або іншим чином бути неприйнятною; (Ґ) заохочувати або надавати навчальну інформацію про незаконні дії, підбурювати до заподіяння фізичної шкоди або травм будь-якій групі чи особі або до жорстокого поводження з тваринами; (Д) імітувати будь-яку фізичну чи юридичну особу або іншим чином неправильно представляти Вашу приналежність до фізичної чи юридичної особи; (Е) допомагати в шахрайстві, обмані чи крадіжках; (Є) шкодити, вимикати або погіршувати роботу або надавати або намагатися надати можливість несанкціонованого доступу, отримання, використання, копіювання, зміни чи знищення будь-якого майна, Пристроїв, програмного забезпечення, послуг, мереж або даних будь-якими способами, зокрема шляхом хакерства, фішингу, підробки чи спроби обійти або подолати будь-які брандмауери, захист паролем або інші засоби захисту чи контролю інформації будь-якого роду; (іі) будь-яким чином порушувати будь-які чинні місцеві, національні чи міжнародні закони або норми; (iii) підробляти заголовки або іншим чином дозволяти маніпулювати ідентифікаторами для маскування походження будь-якого вмісту, переданого під час використання Рішення; (iv) завантажувати, публікувати, надсилати електронною поштою або іншим способом передавати будь-яку небажану або несанкціоновану рекламу, рекламні матеріали, «небажану пошту», «спам», «ланцюгові листи» чи шахрайські схеми; (v) збирати або зберігати персональні дані без відома та явної згоди суб’єкта даних;

5.1.8. пошкодити, відключити або послабити роботу або отримати чи спробувати отримати несанкціонований доступ до будь-якого Рішення або до будь-якого майна, Пристроїв, програмного забезпечення, послуг, мереж або даних, які підключені до Рішення або взаємодіють із ним, або до будь-якого контенту чи даних, які зберігаються, доступні або доставляються за допомогою Рішення будь-якими способами, зокрема шляхом хакерства, фішингу, підробки чи спроби обійти або подолати будь-які брандмауери, захист паролем або інші засоби захисту чи контролю інформації будь-якого роду;

5.1.9. випробувати або порівняти, або розкрити чи опублікувати результати тестування або порівняння будь-якого Рішення без попередньої письмової згоди Постачальника;

5.1.10. подолати чи обійти, намагатися подолати чи обійти або дозволити чи допомагати будь-якій третій особі в тому, щоб подолати або обійти засоби контролю використання копій будь-якого Рішення;

5.1.11. порушити політику Постачальника, що регулює прийнятне використання його Рішень (далі — «Політика прийнятного використання»), з якою можна ознайомитися тут. Якщо між цією Угодою та Політикою прийнятного використання виникають протиріччя, переважну силу має більш обмежувальне положення.

5.2. Деякі Рішення можуть надавати Вам або іншим користувачам привілеї адміністратора, які, зокрема, дають адміністратору можливість контролювати інші Пристрої та/або стан Рішень на інших Пристроях, зокрема, наприклад, статус Терміну підписки, повідомлення, що стосуються Рішень, і Оновлення. Ви стверджуєте й гарантуєте, що застосовуватимете привілеї адміністратора тільки до Пристроїв і Рішень, щодо яких у Вас є відповідні повноваження, і тільки з цією метою. Ви також стверджуєте й гарантуєте Постачальнику, що: (i) Ви маєте всі належні повноваження для прийняття цієї Угоди та встановлення та/або використання Рішення на Пристроях від імені будь-яких власників та користувачів цих керованих Пристроїв і (ii) цим приймаєте цю Угоду від імені та за дорученням: (A) таких власників і користувачів цих керованих Пристроїв і (Б) від свого імені.

5.3. Певні Рішення дають можливість публікувати створений Вами або отриманий з інших джерел вміст («Користувацький вміст») або надавати до нього публічний доступ. Ви зберігаєте всі права на інтелектуальну власність, які належать Вам відповідно до чинного законодавства, щодо Користувацького контенту, який Ви публікуєте або до якого надаєте доступ за допомогою Рішення, з урахуванням прав, ліцензій та інших умов цієї Угоди, зокрема будь-яких переважних прав інших осіб щодо будь-якого Користувацького контенту, який Ви можете використовувати або змінювати. Ви надаєте кожному учаснику Групи Постачальника невиключне, необмежене, безумовне, безвідкличне, безстрокове й безоплатне право та ліцензію без локального обмеження на використання, копіювання, запис, поширення, відтворення, розголошення, продаж, перепродаж, субліцензування (на кількох рівнях), зміну, адаптацію, демонстрацію, публічне виконання, передавання, публікацію, трансляцію, переклад, створення похідних робіт і використання іншим чином усього Користувацького контенту (або будь-якої його частини чи похідних від нього робіт), який Ви публікуєте або до якого надаєте доступ за допомогою Рішення, виключно з метою надання Вам Рішень відповідно до цієї Угоди. Щоразу, коли Ви публікуєте Користувацький контент або надаєте до нього доступ, Ви стверджуєте та гарантуєте кожному учаснику Групи Постачальника, що досягли повноліття згідно із законодавством країни або юрисдикції проживання і є одним із батьків або законним опікуном чи маєте всі необхідні дозволи від одного з батьків або законного опікуна будь-якої неповнолітньої особи, що зображена в Користувацькому контенті, який Ви публікуєте чи доступ до якого надаєте, або брала участь у створенні цього контенту, а також що: (i) Ви є єдиним автором і власником інтелектуальної власності й інших прав на Користувацький контент або маєте законне право публікувати його, надавати до нього доступ і надати кожному учаснику Групи Постачальника право використовувати його, як описано в розділі 5.3, без отримання згоди будь-якої третьої сторони й без створення будь-яких зобов’язань і відповідальності для будь-якого учасника Групи Постачальника; (ii) Користувацький вміст є точним; (iii) Користувацький вміст у межах дозволеного учасниками Групи Постачальника використання, визначеного у цій Угоді, не порушує й не порушить права на інтелектуальну власність та інші права третіх сторін; і (iv) Користувацький вміст не порушуватиме цієї Угоди й не стане причиною отримання травми будь-якою особою або завдання їй шкоди.

6. Обмежена гарантія й відмова від відповідальності

6.1. Враховуючи решту положень розділу 6, Постачальник гарантує Вам, що Рішення працюватиме або виконуватиметься у всіх суттєвих аспектах згідно з Документацією протягом 30 днів із моменту його початкового придбання Вами. Щоб подати рекламацію, необхідно дотримуватись інструкцій, наданих Вам джерелом придбання Рішення. Якщо Рішення не працює відповідно до Документації, повна та виключна відповідальність кожного учасника Групи Постачальника й кожного Партнера Постачальника, а також Ваша єдина й виключна компенсація у зв’язку з цією гарантією обмежуватимуться одним з наведеного далі (за вибором Постачальника): (i) заміна Рішення або (ii) повернення Рішення та отримання відшкодування тієї частини вартості підписки, яку Ви сплатили за незавершену або невикористану частину Терміну підписки. Ця гарантія поширюється лише на початково надане Рішення й не поширюється на: (i) будь-які Оновлення; (ii) будь-які дефекти, викликані поєднанням або використанням Рішення з: (A) програмним, апаратним забезпеченням або іншими матеріалами, отриманими не від Постачальника; (Б) Пристроями, програмним забезпеченням або іншими матеріалами, які не відповідають вимогам Постачальника, зазначеним у Документації.

6.2. ЗА ВИНЯТКОМ ЗАЗНАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ, УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКИХ ВИ МОЖЕТЕ ДОСЯГТИ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗА ВИНЯТКОМ ЗАЗНАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ, РІШЕННЯ ПОСТАЧАЄТЬСЯ «ЯК Є», А УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ РОБЛЯТЬ ЗАЯВ ЩОДО ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ЧИ ГАРАНТІЙ І УМОВ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖАХ ВИКЛЮЧАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ І БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРАВОВИМИ ДОКТРИНАМИ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЇ ЧИ УМОВИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО РОБОТА БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ БУДЕ НЕПЕРЕРВНОЮ ТА БЕЗПОМИЛКОВОЮ, ЩО БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ПРАЦЮВАТИМЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ НА ВСІХ ПРИСТРОЯХ І З БУДЬ-ЯКОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ТА/АБО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ЩО БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ГАРАНТУВАТИМЕ ПОВНИЙ ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ ПЕВНИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЧИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.

6.3. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВАМ БЕЗКОШТОВНО (ЗОКРЕМА «БЕЗКОШТОВНІ», «ПРОБНІ» ТА «БЕТА-ВЕРСІЇ» РІШЕНЬ), ПОСТАЧАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» І «НА УМОВАХ НАЯВНОСТІ» БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І ПІДТРИМКИ ЧИ ІНШИХ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.4. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ ПОСТАЧАЛЬНИК АБО КОМПАНІЯ, ЩО КОНТРОЛЮЄ ЙОГО, ПІДКОНТРОЛЬНА ЙОМУ АБО ПЕРЕБУВАЄ З НИМ ПІД СПІЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ (РАЗОМ — «ГРУПА ПОСТАЧАЛЬНИКА»), ЇХНІ АГЕНТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПРЕДСТАВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ДИСТРИБ’ЮТОРИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ, ОПЕРАТОРИ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ АБО СИСТЕМИ ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ РІШЕННЯ, АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР БУДЬ-ЯКОГО УЧАСНИКА ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА (РАЗОМ — «ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА») НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА:

6.4.1. БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ПОБІЧНІ, ШТРАФНІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗБИТКИ, РЕАЛЬНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОСОБЛИВИМИ ОБСТАВИНАМИ, АБО БУДЬ-ЯКІ ВИТРАТИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН І ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ;

6.4.2. БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВТРАТОЮ БІЗНЕСУ, ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ АБО РІШЕННЯ (ЗОКРЕМА ЦЬОГО РІШЕННЯ), НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ, ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ АБО ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ, ПЕРЕРВУ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ, НЕСАНКЦІОНОВАНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ВТРАТУ (ВКЛЮЧНО З ПОШКОДЖЕННЯМ, ПОГІРШЕННЯМ ЯКОСТІ АБО НЕДОСТУПНІСТЮ) ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ЗАЗНАЧЕНІ ВТРАТИ, ЗБИТКИ АБО ВИТРАТИ Є ПРЯМИМИ ЧИ НЕПРЯМИМИ); АБО

6.4.3. БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ГРОШОВІ ЧИ НЕГРОШОВІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, НАДАНИМ ЗА НЕЮ;

НАВІТЬ ЯКЩО ТАКИЙ УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА БУВ ПОІНФОРМОВАНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ВТРАТИ АБО ТАКОГО ЗБИТКУ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА НАЯВНІСТЬ У ЦІЙ УГОДІ БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЯКІ ЦЬОМУ СУПЕРЕЧАТЬ, ЖОДЕН УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ (ПРЯМІ ЧИ НЕПРЯМІ), СПРИЧИНЕНІ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ ДО ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО КОНТЕНТУ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮТЬСЯ АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НИМ, А ТАКОЖ ПОШКОДЖЕННЯМ, ПОГІРШЕННЯМ ЯКОСТІ, НЕДОСТУПНІСТЮ, СТИРАННЯМ, ВИКРАДЕННЯМ, ЗНИЩЕННЯМ, ЗМІНОЮ, РОЗГОЛОШЕННЯМ АБО ВТРАТОЮ ТАКИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО КОНТЕНТУ. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО УЧАСНИКА ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО БУДЬ-ЯКОГО ПАРТНЕРА ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА ВСІ ВТРАТИ ЧИ ЗБИТКИ, ПОНЕСЕНІ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, ПІДПИСКОЮ АБО ДІЄЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ПЕРЕВИЩУЄ: (I) П‘ЯТЬ ДОЛАРІВ США (5,00 ДОЛ. США) ТА (II) СУМУ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ВАМИ ЗА ПІДПИСКУ ПРОТЯГОМ ПОПЕРЕДНІХ 12 МІСЯЦІВ ТЕРМІНУ ПІДПИСКИ.

6.5. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРІВ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ, НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ ЇХНЬОЇ МОЖЛИВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:

6.5.1. СМЕРТЬ, ФІЗИЧНІ ТРАВМИ АБО ШКОДУ, ЗАВДАНУ МАТЕРІАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ЧИ ШАХРАЙСТВО В МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА; ТА

6.5.2. БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКИ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНІ АБО ОБМЕЖЕНІ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

7. Конфіденційність. Обробка персональних даних та іншої інформації

7.1. Термін «Дані», що використовується в цій Угоді та Політиці конфіденційності, означає: (а) інформацію, яку Ви надаєте Постачальнику, іншому учаснику Групи Постачальника або Партнеру постачальника під час замовлення Рішень, включно з Вашим ім’ям, адресою для виставлення рахунків (зокрема поштовий індекс), адресою електронної пошти, номером телефону, номером платіжної картки або рахунку, кодом платіжної картки або перевірки рахунку, датою початку та закінченням термін дії картки, паролем облікового запису, який Ви вибираєте для облікового запису в системі Постачальника або іншого учасника групи Постачальника, а також іншу Платіжну інформацію, що визначена в Політиці конфіденційності Постачальника (далі — «Політика конфіденційності», з якою можна ознайомитися тут) (разом — «Дані транзакцій»); (б) інформацію, яку Постачальник, інший учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника збирає під час обробки та виконання Ваших замовлень щодо Рішення, включно з інформацією про марку, модель, операційну систему та інші ідентифікаційні дані Вашого Пристрою, ім’ям Вашого інтернет-провайдера, Вашою адресою інтернет-протоколу (IP); (в) інформацію про встановлення та використання Вами Рішень (інформація, зазначена в пунктах (б) та (в), разом іменується в Політиці конфіденційності як «Службові дані»).

7.2. Ви уповноважуєте Постачальника, іншого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника використовувати Ваші Дані для цілей, описаних у Політиці конфіденційності. Ви визнаєте, що використання Ваших Даних включає обробку та виконання Ваших замовлень на підписки, вдосконалення Рішень і надання Вам інформації про Рішення, на які Ви підписалися, а також пропонування Вам інших Рішень. Ви визнаєте, що Постачальник або інший учасник Групи Постачальника має право надавати Ваші Дані Партнерам Постачальника, як-от постачальникам платформи електронної комерції та операторам платіжних систем, постачальникам, що надають Вам підтримку, послуги та Рішення від імені Постачальника, а також постачальникам, що надають Постачальнику або учасникам Групи Постачальника послуги з аналізу покупок та аварійних ситуацій щодо Рішень. Ви також підтверджуєте, що Постачальник або учасник Групи Постачальника мають право обмінюватися Даними, що були знеособлені та об’єднані третіми особами для аналізу тенденцій.

8. Припинення угоди

8.1. Ця Угода негайно припиняється після порушення Вами будь-яких Ваших зобов’язань, передбачених цією Угодою (включно з порушенням Ваших зобов’язань, зазначених у розділах 2, 5 чи 10), що призводить до втрати будь-яких прав, які Ви могли мати на отримання Оновлень або відшкодування частини плати за підписку, яку Ви внесли, за невикористану частину Терміну підписки. Постачальник залишає за собою право вжити інші заходи правового захисту, передбачені законодавством, якщо недотримання Вами будь-яких зобов’язань, передбачених цією Угодою, негативно вплине на будь-якого учасника Групи Постачальника або будь-якого Партнера Постачальника. Відмова від відповідальності учасників Групи Постачальника та Партнерів Постачальника та її обмеження, викладені у цій Угоді, залишатимуться чинними після припинення дії цієї Угоди.

8.2. Постачальник, повідомивши Вас про це, з міркувань зручності може у будь-який час негайно припинити дію цієї Угоди стосовно будь-якого Рішення або всіх Рішень. Повна та виключна відповідальність кожного учасника Групи Постачальника й кожного Партнера Постачальника та єдина й виключна компенсація для Вас у разі такого припинення будуть обмежені відшкодуванням Вам тієї частини вартості підписки, яку Ви сплатили за незавершену або невикористану частину Терміну підписки. Після фактичної дати такого припинення Ви більше не матимете права на користування будь-яким Рішенням або Документацією, яких це стосується.

9. Обмеження прав уряду Сполучених Штатів Америки

Усі Рішення вважаються «комерційними продуктами» (згідно з визначенням, наведеним у статті 2.101 розділу 48 Кодексу федеральних нормативних актів США), що складаються з «комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» і «документації для комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» (в розумінні статті 12.212 розділу 48 цього Кодексу). Відповідно до статті 12.212 і статей з 227.7202-1 по 227.7202-4 розділу 48 зазначеного Кодексу всі кінцеві користувачі, пов’язані з урядом США, отримують такі Рішення й пов’язану з ними Документацію тільки з правами, які викладені в цій Угоді й стосуються клієнтів, не пов’язаних із урядом. Використання таких Рішень і пов’язаної з ними Документації означає згоду державної установи США з тим, що комп’ютерне програмне забезпечення й документація для комп’ютерного програмного забезпечення є комерційними, і прийняття прав і обмежень, викладених у цій Угоді.

10. Обмеження експорту

Ви повинні діяти згідно з усіма законами США й міжнародними законами, що регулюють експорт і реекспорт Рішень, зокрема з Правилами експортного контролю США, а також обмеженнями щодо кінцевих користувачів, кінцевого використання та країни призначення, накладеними урядами США та інших країн. Без шкоди універсальності зазначеного вище, Ви стверджуєте, гарантуєте й берете на себе зобов’язання, що: (і) Ви не перебуваєте в жодному списку заборонених осіб, списку неперевірених країн та організації, списку юридичних осіб, що представляють занепокоєння з точки зору розповсюдження, списку громадян особливої категорії, списку заборонених контрагентів чи в будь-яких інших списках, опублікованих Урядом США; (ii) Ви не будете використовувати, експортувати або реекспортувати Рішення до територій, місць, компаніям чи приватним особам, які порушують ембарго або торговельні санкції США чи ЄС. Ви будете зобов’язані гарантувати й узяти на себе відшкодування всіх збитків кожного учасника Групи Постачальника, що виникли внаслідок будь-яких претензій, вимог, позовів або судових розглядів, а також компенсувати всю шкоду й покрити грошові зобов’язання та витрати, пов’язані з недотриманням Вами положень розділу 10 цієї Угоди.

11. Угода про обов’язковий арбітраж і відмова від колективного позову

11.1. Цей розділ 11 застосується до будь-яких Спорів, що виникають щодо будь-якого Рішення, підписки на будь-яке Рішення або цієї Угоди між Вами та Постачальником. Під «Спором» у розділі 11 маються на увазі будь-які спори, позови та інші види розбіжностей незалежно від їхніх конкретних причин (тобто цей термін включає в себе, крім інших можливих причин для позовів або претензій, претензії щодо порушення умов договору, введення в оману або шахрайства, відшкодування збитків, цивільного правопорушення (зокрема недбалості та суворої відповідальності за якість продукції) і порушення правових норм чи правил).

11.2. У разі виникнення Спору Ви маєте направити Постачальникові письмове повідомлення про це, зазначивши своє ім’я, адресу й контактну інформацію, підстави Спору й засіб судового захисту, якого Ви вимагаєте. Ви маєте надіслати повідомлення про спір Постачальнику за адресою legal@avast.com (як тему листа слід указати: «Повідомлення про спір відповідно до розділу 11 Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем»).

11.3. БУДЬ-ЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ, БУДУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ. ВИ НЕ ВИМАГАТИМЕТЕ, ЩОБ СПІР РОЗГЛЯДАВСЯ ЯК КОЛЕКТИВНИЙ ПОЗОВ АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ПОЗОВ АБО ЩОБ ОДНА ЗІ СТОРІН БУДЬ-ЯКОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ДІЯЛА АБО ПРОПОНУВАЛА ДІЯТИ ЯК ПРЕДСТАВНИК. ЖОДЕН АРБІТРАЖ АБО СУДОВИЙ ПРОЦЕС НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЄДНАНИЙ З ІНШИМ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН, ЯКИХ ВІН СТОСУЄТЬСЯ, ЩОДО ВСІХ ВІДПОВІДНИХ АРБІТРАЖІВ АБО СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ.

11.4. Якщо Ви та Постачальник не вирішите Спір шляхом неофіційних переговорів, будь-які інші зусилля щодо вирішення Спору будуть докладатися виключно в межах обов’язкового арбітражу, що регулюється Федеральним законом США про арбітраж (далі — «FAA») (§ 1 та ін. Збірника законів США 9) та матеріальним правом штату Нью-Йорк (без урахування норм колізійного права). За винятком випадків, визначених нижче у розділі 11.5, Ви відмовляєтеся від права на оскарження (або участь у судовому процесі як сторона або учасник колективного позову) будь-яких Спорів у суді суддею чи судовою колегією. Натомість усі Спори вирішуватиме незалежний арбітр, постанова якого буде вирішальною, за винятком обмежених прав на повторний розгляд позову відповідно до FAA. Жоден суд, що має юрисдикцію в справах сторін, не може впливати на рішення арбітра.

11.5. Обов’язковість арбітражу відповідно до розділу 11 має описані нижче винятки.

11.5.1. Ви можете вирішити Спір у суді дрібних тяжб країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці, в Ви якій проживаєте, якщо він відповідає вимогам до спорів, що можуть розглядати такі суди. Якщо Ви подаєте позов до суду дрібних тяжб, то берете на себе всі судові витрати й збори.

11.5.2. Усі Спори, пов’язані з незаконним заволодінням інтелектуальною власністю Постачальника, вирішуватимуться в суді.

11.5.3. Якщо Ви є споживачем і проживаєте в Європейському союзі, Норвегії, Ісландії або Ліхтенштейні, Ви маєте право скористатися для вирішення Спору інтернет-платформою для онлайн-урегулювання спорів, створеною Європейською комісією (далі — «Платформа ODR»). Платформа ODR призначена для сприяння вирішенню в позасудовому порядку спорів між споживачами й продавцями Європейського союзу, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, пов’язаних із придбанням товарів і послуг в Інтернеті. Перейти на Платформу ODR можна за цим посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Арбітраж проводитиметься Американською арбітражною асоціацією (далі — «AAA») відповідно до «Правил проведення споживацьких арбітражів» ААА від 1 вересня 2014 року, зокрема відповідно до акту «Витрати на арбітраж (включно з адміністративними зборами ААА)» від 1 вересня 2014 року (далі — «Споживацькі процедури») і обумовлюватиме положення, наведені далі.

11.6.1. Споживацькі процедури передбачають певні збори, одна частина яких віднесена безпосередньо на рахунок споживача (Ваш), а інша — на рахунок компанії (Постачальника). Якщо сума Вашого позову становитиме 75 000 доларів США або менше, Постачальник виплатить усі зазначені збори та витрати, зокрема віднесені на рахунок споживача. Постачальник не погоджується покривати інші витрати. Якщо сума Вашого позову становитиме більше 75 000 доларів США, платежі регулюватимуться відповідно до Споживацьких процедур.

11.6.2. Крім нижченаведених випадків, щодо всіх Спорів застосовуватимуться Споживацькі процедури ААА. Проте, відповідно до Правила споживацького арбітражу R-1 (е) одна зі сторін може зробити заяву про належне застосування Правил споживацького арбітражу для прийняття остаточного рішення. Юридична сила цієї Угоди вища за силу Споживацьких процедур. Розпочати арбітражний процес Ви можете тільки в країні або іншій адміністративно-територіальній одиниці, у якій проживаєте. Арбітражний розгляд проводитиметься в режимі конференц-зв’язку. Однак, якщо розгляд справи проводиться відповідно до Споживацьких процедур AAA, арбітри мають дискреційні повноваження вимагати розгляду справи за особистої присутності на прохання однієї зі сторін.

11.6.3. Ви та Постачальник згодні, що використання ААА для проведення арбітражу не є невід’ємною частиною угоди сторін щодо вирішення спорів. Якщо ААА не погодиться або не зможе провести арбітраж, Ви та Постачальник шляхом добросовісних переговорів обиратимете єдиного арбітра, який вирішуватиме Спір відповідно до Споживацьких процедур. Якщо сторони не можуть дійти згоди щодо арбітра, уповноважений суд може призначити арбітра, який виконуватиме Споживацькі процедури ААА.

11.6.4. Якщо одна або кілька частин розділу 11 визнаються незаконними, недійсними або такими, що не мають законної сили щодо всього Спору або певної його частини, то тільки за таких обставин ці частини буде відокремлено, а Спір вирішено за умови дотримання всіх інших частин розділу 11 і решти положень цієї Угоди. Якщо внаслідок цього всі або деякі частини Спору будуть передані на розгляд суду, то виключною юрисдикцією такого судового розгляду будуть суди округу Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США). Для цілей такого судового розгляду Ви погоджуєтесь визнати й не будете оскаржувати юрисдикцію судів округу Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США) над Вами. Крім того, Ви відмовитесь від заперечень щодо неналежної підсудності або незручності місця розгляду справи та не вимагатимете зміни місця розгляду Спору або юрисдикції.

11.7. Незважаючи на попередні положення розділу 11, якщо Ви придбали Рішення не для особистого або домашнього використання, процедури арбітражу, включно з покриттям витрат, регулюватимуться Правилами проведення комерційних арбітражів ААА (далі — «Комерційні процедури»). Комерційні процедури застосовуються належним чином щодо будь-якого Спору між сторонами, і Ви не будете відстоювати інші способи в жодному іншому розгляді Спорів. Однак у разі суперечностей юридична сила цієї Угоди вища за силу Комерційних процедур.

12. Загальні положення

12.1. Повідомлення. Постачальник може будь-коли надсилати Вам будь-які повідомлення електронною поштою, через спливаюче вікно, діалогове вікно або інші засоби, навіть якщо Ви не зможете отримати це повідомлення, доки не запустите Рішення. Будь-яке сповіщення вважатиметься доставленим, коли Постачальник зробить його доступним через Рішення, незалежно від фактичної дати його отримання Вами.

12.2. Питання щодо цієї Угоди. Якщо у Вас з’являться запитання щодо цієї Угоди або необхідність надіслати Постачальнику запит на отримання додаткової інформації, напишіть за адресою: Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic [Чеська Республіка], адреса електронної пошти: support@avast.com, тел.: +420 274 005 777. Ви також можете відвідати нашу сторінку підтримки: www.avast.com/support.

12.3. Окремі Угоди. Якщо Ви придбали два або більше Рішень навіть у рамках однієї транзакції або придбали підписку на будь-яке одне Рішення в рамках декількох транзакцій, Ви могли прийняти цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем кілька разів. Хоча прийняті Вами умови можуть бути подібними або ідентичними, щоразу, коли Ви приймаєте умови цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, Ви укладаєте нову й окрему угоду між Вами та Постачальником, що надає відповідне Рішення.

12.4. Повна угода. Ця Угода є повною угодою між Вами та Постачальником стосовно використання Вами Рішень і Документації. Ця Угода замінює собою всі попередні й поточні усні або письмові повідомлення, пропозиції, твердження, гарантії та заяви, пов’язані зі встановленням та/або використанням Вами Рішень і Документації. Незважаючи на вищевказане, ця Угода не порушуватиме Ваших прав, гарантованих чинним законодавством про захист прав споживачів або іншими чинними законами у Вашій юрисдикції, дія яких не може бути скасована договором. Ця Угода, Відповідні умови та Документація в максимально можливому обсязі будуть узгоджуватися між собою, але в разі конфлікту матимуть юридичну силу в такому порядку пріоритетності: (i) Відповідні умови; (ii) ця Угода; (iii) Документація.

12.5. Тлумачення. Заголовки, вжиті в цій Угоді, не впливають на тлумачення її положень. Вживання слова в одному з родів поширюється також на інші роди. Вживання слова в однині поширюється також на його множину й навпаки. Якщо вживання слова або словосполучення визначене, інші його граматичні форми мають відповідне значення. Слова «зокрема» та «включно з» тлумачитимуться так, ніби за ними йдуть слова «але не обмежуючись цим». Коли йдеться про «використання» Вами будь-якого програмного забезпечення, Рішення або Оновлення, значення цього слова включає також встановлення такого програмного забезпечення, Рішення або Оновлення (якщо контекст не вимагає іншого). Оригінал тексту цієї Угоди укладено англійською мовою. Постачальник може надавати перекладені версії цієї Угоди для Вашої зручності, однак версія Угоди англійською мовою вважається пріоритетною в разі виникнення конфліктів і розбіжностей. Якщо виникатимуть суперечності або сумніви щодо намірів або тлумачення під час судового розгляду або за інших обставин, умови цієї Угоди вважатимуться створеними сторонами спільно, без жодної презумпції або обов’язковості доведення для будь-якої зі сторін на підставі авторства будь-яких положень цієї Угоди.

12.6. Автономність положень Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, нечинним або таким, яке не може мати законної сили, згідно з відповідним законодавством, то в цих межах воно не вважатиметься частиною Угоди. Проте всі інші положення цієї Угоди залишатимуться чинними та такими, що мають законну силу, в обсязі, максимально дозволеному чинним законодавством.

12.7. Неможливість виконання. Постачальник не несе відповідальності за жодні збої та зниження продуктивності, спричинені (цілком або частково) збоями в роботі комунальних служб (зокрема постачанням електроенергії), збоями з’єднання з Інтернетом, збоями телекомунікаційних або ІТ-послуг, несправностями телекомунікаційного або ІТ-обладнання, страйками або іншими подібними конфліктами (зокрема пов’язаними з учасниками Групи Постачальника чи Партнерами Постачальника), військовими діями або терористичними актами, DoS-атаками або іншими атаками чи порушеннями ІТ-характеру, що впливають на будь-якого учасника Групи Постачальника або будь-якого Партнера Постачальника, а також повенями саботажем, пожежами, іншими стихійними лихами або обставинами непереборної сили й іншими обставинами, на які не може суттєво вплинути будь-який учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника.

12.8. Відмова від претензій. Ненаполягання будь-якої зі сторін на точному виконанні умов та положень цієї Угоди не вважається відмовою від претензій або прав щодо виконання умов та положень цієї Угоди в майбутньому, а умови та положення цієї Угоди залишаються чинними й діятимуть повною мірою. Жодна відмова від претензій стосовно будь-якого положення або умови цієї Угоди з боку однієї зі сторін із будь-якою метою не матиме законної сили, якщо така відмова не буде оформлена в письмовій формі й підписана відповідною стороною. Відмова однієї зі сторін від претензій щодо порушення будь-якого положення цієї Угоди іншою стороною не вважатиметься відмовою від претензій щодо подальших порушень цього положення або порушень інших положень цієї Угоди в майбутньому.

12.9. Передача прав і обов’язків. Ви не можете передавати права й обов’язки, пов’язані з цією Угодою, без письмової згоди Постачальника. Постачальник на власний розсуд може передавати цю Угоду будь-коли без Вашої попередньої письмової згоди.

12.10. Відсутність сторонніх бенефіціарів. Нічого в цій Угоді, ані прямо, ані за припущенням, не передбачає надання та не надає будь-кому, окрім Вас, учасників Групи Постачальника й Партнерів Постачальника, жодного права, вигоди або засобу правового захисту відповідно до цієї Угоди або на її підставі. Ніхто, окрім Вас, Постачальника й учасників Групи Постачальника, не може подавати позови щодо дії цієї Угоди. Постачальник матиме право (проте не зобов’язаний) застосувати будь-які права, засоби правового захисту, обмеження й відмову від відповідальності, а також судовий захист будь-якого учасника Групи Постачальника та Партнера Постачальника відповідно до цієї Угоди, зокрема будь-які права та засоби правового захисту у зв’язку з будь-якими претензіями, висунутими проти будь-якого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника, а також втратами та збитками, яких зазнає будь-який учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника: (i) пов’язаними з недотриманням Вами будь-якої умови цієї Угоди чи (ii) такими, які Ви маєте відшкодувати відповідно до цієї Угоди. На жодні такі втрати, збитки або претензії не поширюватиметься відмова від відповідальності відповідно до розділу 6.4.1 як від непрямих, опосередкованих або побічних втрат і збитків чи реальних збитків, що визначаються особливими обставинами, оскільки такі претензії, втрати і збитки стосуються не Постачальника, а іншого учасника Групи Постачальника чи Партнера Постачальника.

12.11. Право, що регулює. Право, що регулює цю Угоду та будь-які Спори (як це визначено в розділі 11), є матеріальне право штату Нью-Йорк, США, без урахування норм колізійного права. Ця Угода не регулюється положеннями Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, застосування яких прямо виключається.

12.12. Підключення до Інтернету. Для роботи деяких Рішень потрібне активне та стабільне підключення до Інтернету. За забезпечення активного та стабільного підключення до Інтернету відповідаєте Ви.

12.13. Назви продуктів. Постачальник може періодично змінювати назву Рішення або змінювати назву або логотип, що використовуються для Рішення, на назву та логотип іншого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника. Ці зміни не впливають на Вашу підписку на будь-яке Рішення, Термін підписки або цю Угоду і не дають Вам жодного права припинити свою підписку на Рішення, Термін підписки або дію цієї Угоди.

13. Особливі умови

Щодо певних Рішень застосовуються викладені нижче особливі умови. Якщо ці особливі умови суперечать іншим положенням Угоди, то стосовно відповідних Рішень пріоритет матимуть особливі умови.

13.1. Програмне забезпечення, послуги та продукти сторонніх постачальників. Деякі Рішення дають Вам можливість отримати програмне забезпечення, послуги й продукти сторонніх постачальників. Ви усвідомлюєте, що сторонні постачальники несуть повну відповідальність за свої пропозиції, а Постачальник не робить жодних заяв і не дає гарантій стосовно цих пропозицій, а також не несе за них жодної відповідальності. Якщо Ви купуєте або використовуєте будь-які пропозиції сторонніх постачальників, то ці пропозиції та їхнє використання регулюється ліцензійними угодами, умовами використання, політиками конфіденційності та іншими умовами й положеннями, дотримання яких вимагає сторонній постачальник.

13.2. Ліцензії постачальників керованих послуг. Цей розділ 13.2 застосовується: (і) у тому випадку, якщо Застосовні умови дозволяють Вам використовувати CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition або інші Рішення щодо надання керованих (MSP) послуг третім особам; (ii) до всіх ліцензій на використання CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. У розділі 13.2 використовуються наведені далі терміни:

(a) «Послуги Avast Business» — залежно від контексту, може означати Послуги служби підтримки та/або Послуги мережевого операційного центру.

(б) «Клієнт» — третя сторона, якій Ви надаєте або плануєте надавати Послуги MSP.

(в) «Послуги служби підтримки» — послуги служби підтримки, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або більшої кількості Клієнтів. У кожному випадку ці послуги описано в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(г) «Послуги MSP» — керовані послуги, які Ви надаєте своїм Клієнтам, використовуючи Рішення (зокрема, залежно від обставин, всі відповідні Послуги Avast Business).

(ґ) «Послуги мережевого операційного центру» — послуги з віддаленого моніторингу Пристрою та керування, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або більшої кількості Клієнтів. У кожному випадку ці послуги описано в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(д) «Угода про надання послуг» — це угода між Вами та Клієнтом, у якій, крім інших положень, чітко описані послуги, які Ви погодилися надавати Клієнту.

13.2.2. Відповідно до положень цієї Угоди Постачальник надає Вам обмежену, невиключну, непередавану ліцензію (без права на субліцензію) на Термін підписки, щоб використовувати відповідні Рішення (включно з Avast Business Services, CCleaner Business Edition або CCleaner Cloud for Business, залежно від обставин) для надання керованих послуг Вашим Клієнтам.

13.2.3. Відповідно до умов цієї Угоди Постачальник надає Вам Рішення (включно з Avast Business Services, CCleaner Business Edition або CCleaner Cloud for Business, залежно від обставин) на користь Ваших Клієнтів.

13.2.4. Враховуючи дотримання умов цієї Угоди, Ви приймаєте на себе наведені нижче зобов’язання, а саме:

(a) Ви зобов’язані вимагати, щоб: (i) кожен Клієнт (зокрема й Ви у відповідних випадках), що отримує Рішення, прийняв умови чинної на той момент версії Угоди або іншим чином зобов’язався її виконувати; (ii) кожен Клієнт, якому Ви погодилися надавати Рішення, підписав Угоду про надання послуг або іншим чином зобов’язався її виконувати. Не обмежуючи зазначене вище, Ви можете прийняти Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем Постачальника від імені Клієнта тільки в межах повноважень, які Клієнт надав Вам згідно з Угодою про надання послуг або іншим чином. Угода про надання послуг має: (i) містити положення, які захищатимуть інтереси Групи Постачальника в не меншому обсязі, ніж положення цієї Угоди; (ii) надавати Вам і Групі Постачальника явний дозвіл відтворювати, передавати, зберігати та обробляти дані й інформацію Клієнта у зв’язку з роботою та використанням будь-якого Рішення.

(б) У межах взаємовідносин із Постачальником Ви несете виключну відповідальність за: (i) виконання своїх обов’язків за Угодою про надання послуг; (ii) забезпечення дотримання Вами й усіма Клієнтами всіх законів щодо моніторингу співробітників і третіх сторін, а також відповідних Пристроїв; (iii) виконання завдань і обов’язків, покладених на Вас і Клієнтів цією Угодою, Відповідними умовами та Документацією; (iv) припинення надання будь-якого Рішення та видалення або забезпечення видалення чи деактивації Клієнтом будь-якого Рішення з усіх Пристроїв, на яких воно використовується, після закінчення терміну дії або припинення дії відповідної Угоди про надання послуг.

13.3. Очищення браузера. Якщо Ви використовуєте доповнення «Очищення браузера» (далі — «BCU»), то дозволяєте BCU змінювати налаштування браузера.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder дає змогу користувачам допомагати іншим користувачам отримати доступ до Інтернету, надаючи доступ до даних про мережі Wi-Fi. Якщо Ви надаєте іншим користувачам дані про мережі Wi-Fi, Ви несете виключну відповідальність за непорушення будь-яких прав третіх сторін, пов’язаних із такими мережами Wi-Fi або будь-якими даними, до яких Ви надаєте доступ. Учасники Групи Постачальника не беруть на себе жодної відповідальності за дотримання Вами умов використання будь-яких мереж Wi-Fi або будь-яких даних, до яких Ви надаєте доступ.

13.5. Програма Avast Family Space (також продається як Star Guard Family, Vodafone Family Protect та Wind Family Protect).

13.5.1. Програма Avast Family Space, що також продається як Star Guard Family, Vodafone Family Protect та Wind Family Protect (далі — «Family Space»), призначена для особистого некомерційного використання батьками для захисту своїх дітей, законними опікунами для захисту своїх підопічних або дорослими для захисту інших дорослих, від яких вони отримали повну інформовану згоду. Ви не повинні використовувати Family Space не за призначенням, а учасники Групи Постачальника не беруть на себе жодної відповідальності за будь-яке несанкціоноване або незаконне використання.

13.5.2. Використовуючи Family Space, Ви стверджуєте й гарантуєте, що: (i) Вам виповнилося 18 років і (ii) Ви маєте повноваження та цим документом погоджуєтеся на збирання даних про будь-яких осіб, яких Ви додаєте до свого облікового запису Family Space, зокрема будь-яких осіб молодше 13 років. Ви усвідомлюєте, що учасники Групи Постачальника збиратимуть, використовуватимуть і розголошуватимуть дані про географічне розташування та іншу інформацію, необхідну для роботи функцій Family Space.

13.5.3. Ви визнаєте, що: (і) результати, отримані Вами від Family Space, включно з даними та повідомленнями, можуть бути неточними, неактуальними та недостовірними; (ii) Family Space не завжди може заблокувати контент, який Ви вважаєте неприйнятним або хочете заблокувати; (ііі) Family Space може іноді блокувати контент, який Ви вважаєте прийнятним; (iv) оскільки сторонній контент може змінюватися без попередження, Постачальник не може гарантувати, що його категорії контенту та фільтри контенту залишатимуться актуальними при зміні стороннього контенту. Якщо Ви вважаєте, що Family Space неправильно класифікує певний сайт або певну службу, повідомте про це Постачальнику електронною поштою за адресою familyspacehelp@avast.com.

13.6. Програми для мобільних пристроїв. Розділ 13.6 стосується будь-якого Рішення, призначеного для використання на Мобільних пристроях.

13.6.1. Для Рішень, завантажених із Google Play (http://play.google.com), ліцензія, що надається цією Угодою, замінює будь-які права на використання Рішення, що за промовчанням могли бути надані щодо програм, завантажених із магазину Google Play.

13.6.2. До будь-якого Рішення, завантаженого з магазину Apple App Store, застосовуються наведені далі умови.

(a) Ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, обмежуються ліцензією без права передавання на використання Рішення на будь-якому пристрої iPhone, iPod Touch або іншому Пристрої компанії Apple, яким Ви володієте або керуєте, відповідно до Правил використання, викладених в Умовах надання послуг магазину Apple App Store, доступних на сайті http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html або на сайтах і в інших джерелах, наданих Вам компанією Apple.

(б) Ця Угода укладається виключно між сторонами без участі компанії Apple. Відповідальність за Рішення та вміст цього Рішення несе виключно Постачальник, а не компанія Apple.

(в) Компанія Apple не зобов’язана забезпечувати обслуговування або підтримку цього Рішення.

(г) Якщо Рішення не відповідатиме гарантійним умовам, Ви зобов’язані повідомити про це компанію Apple. У такому разі вона відшкодує Вам вартість Рішення. У максимальному дозволеному законом обсязі компанія Apple звільняється від будь-яких інших гарантійних зобов’язань щодо Рішення. За всі претензії, збитки, зобов’язання, витрати або рахунки, пов’язані з порушенням будь-якої гарантії на це Рішення, відповідатиме виключно Постачальник.

(ґ) Постачальник, а не компанія Apple, відповідає за розгляд будь-яких претензій від Вас або третіх сторін щодо Рішення, Вашого володіння ним та/або його використання, зокрема: (i) претензії щодо якості продукту; (ii) претензії, пов’язані з тим, що Рішення порушує законодавство або нормативні вимоги, які розповсюджуються на нього; а також (iii) претензії щодо порушення прав споживачів і подібного законодавства.

(д) Якщо третя сторона повідомить, що Рішення або Ваше володіння ним чи його використання порушує права інтелектуальної власності третьої сторони, Постачальник, а не компанія Apple, нестиме виключну відповідальність за розслідування, захист, вирішення та задоволення позову щодо порушення прав інтелектуальної власності.

(е) Ви повинні діяти згідно з усіма умовами третіх сторін під час використання Рішення. Наприклад, під час використання Рішення VOIP Ви не маєте права порушувати Угоду про надання послуг безпровідного передавання даних.

(є) Компанія Apple та її дочірні компанії вважаються сторонніми бенефіціарами цієї Угоди. Якщо Ви приймаєте умови цієї Угоди, компанія Apple матиме право (і вважатиметься, що вона прийняла це право) виконувати її положення, що стосуються Вас, як сторонній бенефіціар.

13.6.3. Компанія Amazon може встановлювати для клієнтів певні умови використання Рішень, завантажених із магазину Amazon Appstore (далі — «Умови ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням»). Такі Умови ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням поширюватимуться на використання Рішень, придбаних в Amazon Appstore. В Умовах ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням, зокрема, буде вказано, що Постачальник є ліцензіаром Рішення, а компанія Amazon не є учасником цієї Угоди. Якщо між Умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням і цією Угодою виникають суперечності, то застосовуватимуться Умови ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням, що матимуть переважну силу. Компанія Amazon не несе жодної відповідальності за дотримання або недотримання Постачальником або Вами Умов ліцензійної угоди з кінцевим користувачем за промовчанням.

13.7. Версія для технічних спеціалістів. Цей розділ 13.7 застосовується, якщо Ви придбали версію Рішення для технічних спеціалістів. Ви можете дозволити певній кількості технічних спеціалістів, визначеній у Застосовних умовах, використовувати Рішення для виконання послуг з оптимізації та ремонту Пристроїв, що належать Вам (якщо Ви придбали корпоративну підписку) або третій особі (якщо Ви придбали підписку на технічне обслуговування й ремонт). Кожен технічний спеціаліст може встановити Рішення тільки на один Пристрій в будь-який момент часу і повинен видалити Рішення з Пристрою, перш ніж повернути його в розпорядження користувача.

13.8. Програма гарантії якості роботи. Цей розділ 13.8 застосовується до Програм гарантії якості роботи.

13.8.1. «Програма гарантії якості роботи» — це послуга, підписка на яку оплачується окремо і яка передбачає, що технічний спеціаліст Постачальника (далі — «Співробітник») допомагатиме Вам видалити віруси або інші Шкідливі програмні коди в разі зараження ними Вашого захищеного Пристрою протягом Терміну підписки. Програма гарантії якості роботи продаються разом із деякими антивірусними Рішеннями Постачальника або іншими Рішеннями із забезпечення безпеки (далі окремо — «Рішення із забезпечення безпеки») і доповнюють засоби захисту, які передбачені Рішенням із забезпечення безпеки.

13.8.2. Якщо Ви робите запит Постачальнику щодо надання Вам допомоги в рамках Програми гарантії якості роботи і якщо Ви та Ваш Пристрій відповідаєте вимогам надання допомоги згідно з розділом 13.8.3, Постачальник докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти Вам видалити віруси або інші Шкідливі програмні коди, що негативно впливають на роботу Вашого Пристрою. Ви визнаєте, підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що зусиль Постачальника може бути недостатньо, щоб видалити певні віруси або інші Шкідливі програмні коди з Вашого Пристрою, і що Постачальник у процесі надання послуги може змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому Пристрої, змінити налаштування Пристрою або іншим чином втручатися в роботу Вашого Пристрою.

13.8.3. Програма гарантії якості роботи поширюється тільки на: (і) Пристрій, для якого Ви придбали відповідне Рішення із забезпечення безпеки, і не може передаватися на інший Пристрій; (іі) віруси та інші Шкідливі програмні коди, які заражають Пристрій під час Терміну підписки, після завантаження та встановлення Рішення із забезпечення безпеки на Пристрій, а також під час роботи Рішення із забезпечення безпеки, з урахуванням найсучасніших визначень Шкідливого програмного коду. Постачальник може припинити дію Програми гарантії якості роботи без попередження, якщо він вирішить, що Ви зробили запит або отримали послугу в межах Програми гарантії якості роботи для Пристрою, на який не поширюється дія Програми гарантії якості роботи, передавали або намагалися передати Програму гарантії якості роботи іншій фізичній або юридичній особі або іншим чином порушили умови Програми гарантії якості роботи.

13.8.4. Під час надання допомоги в межах Програми гарантії якості роботи Постачальник може вимагати надати віддалений доступ до Вашого Пристрою та/або встановити Допоміжне програмне забезпечення. У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 13.10. Якщо Ви не надаєте дистанційний доступ до свого Пристрою та/або не завантажуєте й не встановлюєте на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, не дотримуєтесь інших інструкцій Постачальника або його Співробітника чи не можете виконати перелічені вище дії, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах Програми гарантії якості роботи, Постачальник не надаватиме послугу за Програмою гарантії якості роботи. Постачальник може (але не зобов’язаний) запропонувати Вам послугу, у межах якої Постачальник або його субпідрядник за окрему плату надасть Вам допомогу.

13.9. Високоякісна технічна підтримка. Цей розділ 13.9 застосовується до послуг Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go й інших служб технічної підтримки (далі кожна з них — «Високоякісна технічна підтримка»), які Постачальник продає окремо від програмних Рішень і які передбачають надання Вам допомоги у встановленні, налаштуванні й усуненні проблем різноманітних програмних продуктів та/або обладнання чи систем, зокрема ПК, комп’ютерів Mac, планшетів, мобільних телефонів та інших персональних пристроїв, безпроводових та інших маршрутизаторів, кабельних модемів, принтерів, цифрових камер, мультимедійних програвачів, телевізорів Smart TV та програвачів DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Під час надавання вам Високоякісної технічної підтримки Співробітник докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти вирішити проблеми. Проте можуть виникнути ситуації, у яких Співробітник не зможе вирішити Ваші проблеми, що пов’язано зі складністю й різноманіттям доступних на ринку технологій. Наприклад, такі випадки можуть включати проблеми, що виникають внаслідок помилок програмного або апаратного забезпечення, ще не вирішених виробником, або проблеми, пов’язані з налаштуванням обладнання, що унеможливлює або занадто ускладнює правильне діагностування й вирішення проблеми Співробітником. Отже, цим документом Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що зусилля Постачальника можуть виявитися недостатніми для вирішення проблем, із якими Ви звертаєтеся, або що ці проблеми можуть бути вирішені пізніше визначеного терміну.

13.9.2. Під час надання Високоякісної технічної підтримки Співробітник може вимагати надати дистанційний доступ до Вашого Пристрою та/або встановити Допоміжне програмне забезпечення. У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 13.10. Якщо Ви не надаєте дистанційний доступ до свого Пристрою та/або не завантажуєте й не встановлюєте на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, не дотримуєтесь інших інструкцій Постачальника або його Співробітника чи не можете виконати перелічені вище дії, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах підписки на Високоякісну технічну підтримку, Постачальник не надаватиме Високоякісну технічну підтримку.

13.10. Віддалений доступ і Допоміжне програмне забезпечення

13.10.1. Віддалений доступ. Під час надання послуг у межах Програми гарантії якості роботи в рамках Високоякісної технічної підтримки або у зв’язку з іншими послугами Постачальнику або Співробітнику може знадобитися віддалений доступ і можливість керування обладнанням для усунення Ваших проблем. Тому під час сеансу віддаленого підключення передбачено наведені далі дії.

(a) Співробітник може мати потребу запускати різні сценарії на Вашому обладнанні, змінювати його налаштування, установлювати й видаляти програмне забезпечення та іншим чином змінювати налаштування обладнання та/або програмного забезпечення такого обладнання, якщо це буде потрібно для усунення Ваших проблем. Ви розумієте, що Співробітник може, але не зобов’язаний, установлювати й видаляти різні програмні інструменти Постачальника або сторонніх розробників, якщо вважатиме це за потрібне для усунення Ваших проблем. Компоненти такого програмного забезпечення захищено законодавством, зокрема законом про авторське право.

(б) Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що надавши Співробітнику дозвіл розпочати сеанс дистанційного підключення, Ви надаєте Постачальнику (а також партнерам і підрядникам, що діють від імені Постачальника) повний або обмежений доступ до Вашого обладнання, програмного забезпечення й мережі (залежно від налаштувань Вашого обладнання, програмного забезпечення й мережі) і дозволяєте йому вносити описані вище або запропоновані Співробітником під час надання Рішення зміни. Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що Співробітник або Ви за його вказівкою можете змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому обладнанні, змінити налаштування обладнання, програмного забезпечення або мережі чи іншим чином втрутитися в роботу обладнання, програмного забезпечення або мережі.

(в) Ви визнаєте й погоджуєтеся, що Співробітник може отримати доступ до будь-якої інформації, що зберігається на Вашому Пристрої. Співробітники проінструктовані не використовувати доступ до даних, що не є необхідними для усунення Ваших проблем, щодо яких Ви до них звернулися. Однак Ви повинні залишатися перед екраном свого Пристрою, щоб спостерігати за діями Співробітника під час забезпечення роботи Рішення на ньому. Ви матимете змогу в будь-який час припинити сеанс надання підтримки, повідомивши про це Співробітника або роз’єднавши віддалене з’єднання.

13.10.2. Допоміжне програмне забезпечення.

(a) Постачальник або Співробітник для надання послуг у межах Програми гарантії якості роботи, Високоякісної технічної підтримки тощо може дати Вам вказівку завантажити та встановити на Пристрій програмне забезпечення (далі — «Допоміжне програмне забезпечення»), яке дає змогу Співробітнику отримувати дистанційний доступ до Вашого Пристрою, збирати інформацію про Пристрій і його роботу, діагностувати й усувати проблеми та змінювати налаштування Пристрою. Вам також може знадобитися виконувати інші вказівки Постачальника або Співробітника.

(б) Якщо Ви або Співробітник встановлюєте Допоміжне програмне забезпечення на Пристрій, то Допоміжне програмне забезпечення:

(i) може вимагати його активації на Пристрої. Якщо не завершити процес активації протягом визначеного Співробітником або вказаного в Допоміжному програмному забезпеченні часу, роботу Допоміжного програмного забезпечення може бути призупинено, доки це не буде зроблено.

(ii) може встановлювати постійний зв’язок із серверами Постачальника (або його партнера чи підрядника), щоб: (i) Ви могли отримувати всі послуги та програмне забезпечення, на яке маєте право в межах придбаного Вами Рішення; (ii) Ви могли оперативно запускати сеанс чата зі Співробітником у межах придбаного Вами Рішення; (iii) надавати Вам доступ до певних інструментів для самообслуговування в межах придбаного Вами Рішення.

(iii) постійно запускатися на Вашому Пристрої за замовчуванням і виконувати різні фонові завдання для підтримки Пристрою в робочому стані. Під час його роботи можуть збиратися різні дані про Ваш Пристрій, зокрема про його технічні характеристики, про роботу системи, завантажені й видалені програми, оновлення, доступність і стан захисного програмного забезпечення, резервне копіювання та брандмауери, різноманітні унікальні ідентифікатори, повідомлення про системні й програмні помилки, стан підключення до мережі, підключені зовнішні й інші пристрої, а також схожа інформація й дані. Ця інформація допомагає Постачальнику запобігти багатьом поширеним проблемам, із якими Ви можете мати справу, а також оперативно визначати проблеми, для вирішення яких Ви звертаєтеся по допомогу до Постачальника.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater призначений для використання на Пристрої, який є єдиним фізичним комп’ютером, а не віртуальною машиною, в якій спільний обчислювальний ресурс емулює функції декількох визначених фізичних комп’ютерів. Ефективність Avast Driver Updater дещо менша, коли він використовується на віртуальній машині, а не на фізичному комп’ютері.

13.11.2. Avast Driver Updater використовує надані виробником дані, що містяться в інсталяційних файлах драйверів пристрою, включно з датами випуску, для надання інформації, відображеної в Рішенні в результатах сканування. УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ ГАРАНТУЮТЬ ТА НЕ ЗАПЕВНЯЮТЬ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ДРАЙВЕР ПРИСТРОЮ, НАДАНИЙ ЦИМ РІШЕННЯМ, СТАНЕ НАЙНОВІШИМ АБО ОТРИМАЄ ПЕВНУ ВЕРСІЄЮ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКУ ІНШУ АБО ПРОТИЛЕЖНУ ІНФОРМАЦІЮ, НАДАНУ РІШЕННЯМ.

13.12. Avast Secure Web Gateway та Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. У розділі 13.12 використовуються наведені далі терміни:

(a) Термін «Сукупні дані» означає: (і) знеособлені дані, а також дані, що не дозволяють ідентифікувати жодну фізичну або юридичну особу; (ii) дані, об’єднані з даними інших користувачів Avast Secure Gateway, та/або даними з додаткових джерел; (ііі) дані, представлені в такий спосіб, що унеможливлює ідентифікацію окремих користувачів Avast Secure Gateway.

(б) «Avast Secure Gateway» означає Avast Secure Web Gateway або Avast Secure Internet Gateway;

(в) термін «DNS-транзакція» означає рекурсивний DNS-запит, який Ви надсилаєте з використанням Avast Secure Web Gateway.

(г) термін «Місце» означає підписку особи, яка здійснює доступ до Інтернету у зв’язку з Avast Secure Gateway, як це додатково описано в розділі 13.12.5. Місце може передаватися лише від однієї фізичної особи до іншої фізичної особи, якщо перша фізична особа більше не має права доступу до Інтернету та не здійснює доступ до Інтернету у зв’язку з Avast Secure Gateway.

(ґ) «Транзакція» означає запит HTTP або HTTPS, який надсилається Вам або Вами за допомогою Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Ви не повинні робити зазначене нижче за допомогою будь-якого Пристрою, захищеного Avast Secure Gateway: (і) відправляти спам або іншим чином повторювані чи небажані повідомлення, що суперечать чинному законодавству; (іі) відправляти неправомірний, нецензурний, загрозливий, наклепницький чи незаконний матеріал; (iii) здійснювати доступ до заблокованих служб у порушення чинного законодавства; (iv) запускати автоматичні запити за URL-адресами.

13.12.3. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що: (i) аби Постачальник надавав Avast Secure Gateway, Ви повинні пересилати Ваш інтернет-трафік Постачальнику через законні механізми пересилання, які дозволяють виконувати автоматичне перемикання в разі відмови (тобто тунелі DNS, PAC, IPSEC, GRE або відповідне Рішення Постачальника); (іі) Ви несете відповідальність за надання Постачальнику будь-яких технічних даних та іншої інформації, яку Постачальник може час від часу обґрунтовано вимагати; (iii) Група Постачальника та Партнери Постачальника можуть використовувати Шкідливий програмний код (як це визначено в розділі 13.16.1(б)), спам, ботнети чи іншу інформацію, отриману під час використання Вами Avast Secure Gateway, для таких цілей: (1) обслуговування, покращення та/або аналізу Avast Secure Gateways; (2) дотримання будь-яких юридичних або договірних вимог; (3) анонімне надання шкідливого або небажаного контенту Партнерам Постачальника для подальшого розвитку та покращення Avast Secure Gateways; (iv) Група Постачальника та Партнери Постачальника мають право розробляти та комерціалізувати порівняльні тести та вимірювання на основі Сукупних даних.

13.12.4. Група Постачальника і Партнери Постачальника залишають за собою право керувати пропускною спроможністю або маршрутним трафіком Інтернету в економічно вигідний спосіб, якщо ці дії не порушують зобов’язань Постачальника щодо Avast Secure Gateways. Постачальник або Партнер Постачальника (залежно від обставин) має право призупинити Ваш доступ до Avast Secure Gateways або їхнє завантаження, якщо використання цих Рішень становить неминучу загрозу для будь-якої мережі Групи Постачальника або Партнера Постачальника або якщо це потрібно для дотримання чинного законодавства. За таких обставин Постачальник або Партнер Постачальника (залежно від обставин): (i) призупиняє Avast Secure Gateways, лише якщо це достатньо обґрунтовано необхідно для запобігання шкоди будь-якій мережі Групі Постачальника або Партнерам Постачальника (наприклад, блокування IP-адрес порушників) та дотримання чинного законодавства; (іі) вживає розумних заходів, щоб негайно зв’язатися з Вами, та надає Вам змогу негайно та відповідно змінити конфігурацію Ваших серверів та/або співпрацює з Вами, щоб оперативно вирішити питання, що призводить до призупинення Avast Secure Gateways; (iii) відновлює призупинену роботу Avast Secure Gateways після того, як всі проблеми вирішені відповідно до вимог Постачальника або Партнера Постачальника (залежно від обставин).

13.12.5. Для визначення того, чи Ви придбали достатню кількість Місць, кожні 2000 Транзакцій за календарний день, що проходять через Avast Secure Internet Gateway, вважаються «Місцем» Avast Secure Internet Gateway, а кожні 2000 DNS-транзакцій за календарний день, що проходять через Avast Secure Web Gateway, вважаються «Місцем» Avast Secure Web Gateway. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що кількість місць, які потрібно придбати для використання: (i) Avast Secure Internet Gateway, буде розрахована шляхом ділення загальної кількості Транзакцій через Avast Secure Internet Gateway за календарний день на 2000; (ii) Avast Secure Web Gateway, буде розрахована шляхом ділення загальної кількості DNS-транзакцій через Avast Secure Web Gateway за календарний день на 2000.

13.12.6.  Незважаючи на те, що Постачальник не має права стягувати з вас окрему плату за пропускну здатність у зв'язку з використанням Вами шлюзу Avast Secure Gateway, Постачальник і відповідний Партнер Постачальника несуть значні витрати, пов'язані із пропускною здатністю під час надання Вам Avast Secure Gateway. Відповідно, істотне збільшення споживання пропускної здатності у зв'язку з використанням Вами Avast Secure Gateway суттєво впливає на комерційну діяльність Постачальника та Партнера Постачальника та спричиняє її порушення. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що в обставинах, коли споживання Вами пропускної здатності у зв'язку з використанням Avast Secure Gateway суттєво перевищує кількість DNS-транзакцій або DNS-транзакцій на Місце, визначених у Відповідних умовах, Постачальник або Партнер Постачальника мають право повідомити Вас про це, а Ви в такому разі маєте провести з Постачальником добросовісні переговори щодо: (i) плану зменшення пропускної здатності; (ii) підвищення вартості Avast Secure Gateway до кінця Терміну підписки. Якщо Ви не зможете досягти взаємовигідного рішення з Постачальником протягом 30 (тридцяти) днів із дати отримання повідомлення Постачальника або Партнера Постачальника (залежно від обставин), Постачальник має право після направлення повідомлення за 30 (тридцять) днів до цього скасувати решту Терміну підписки на Avast Secure Gateway та повернути Вам будь-яку частину передплати за невикористану частину Терміну підписки.

13.12.7. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Група Постачальника та Партнери Постачальника мають право використовувати, відтворювати, зберігати, змінювати та зображати інформацію з Ваших журналів транзакцій (тобто метадані всього мережного трафіку, відправленого Вам або отриманого від Вас під час використання Avast Secure Gateway) (далі — «Журнали транзакцій»). Група Постачальника та Партнери Постачальника зберігають Журнали транзакцій протягом 6-місячних періодів протягом Терміну підписки. Після припинення або закінчення Терміну підписки Група Постачальника та Партнери Постачальника вилучають Журнали транзакцій відповідно до стандартного циклу зберігання Групи Постачальника та Партнерів Постачальника, або раніше, якщо Ви надішлете відповідний запит у письмовій формі.

13.13. Певні рішення HideMyAss!

13.13.1. Віртуальна приватна мережа. Якщо інше не передбачено Застосовними умовами, Ваша підписка на Віртуальну приватну мережу HMA! («HMA! VPN») дозволяє Вам створювати не більше 5 одночасних з’єднань для кожної підписки HMA! VPN. Незважаючи на положення цієї Угоди про зворотне, якщо Ви перевищуєте кількість одночасних з’єднань, дозволених для Вашої підписки HMA! VPN, Постачальник має право в будь-який час без попереднього повідомлення призупинити або вимкнути Ваш доступ до HMA! VPN та/або його використання. Якщо Ви хочете збільшити дозволену кількість одночасних з’єднань для Вашої підписки HMA! VPN, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: sales@hidemyass.com.

13.13.2. Веб-проксі. Веб-проксі сервіс HMA! («Веб-проксі») — це безкоштовне Рішення, яке не потребує надання Вашої інформації Постачальнику. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Ви несете виняткову відповідальність, а Група Постачальника та Партнери Постачальника не несуть жодної відповідальності перед Вами чи третіми особами за: (а) доступ, перегляд чи використання Вами або контент (включно з будь-яким образливим або неприйнятним вмістом) будь-якого стороннього веб-сайту, до якого Ви здійснюєте доступ або переглядаєте під час використання Веб-проксі; (б) дотримання Вами умов використання, що застосовуються до сторонніх веб-сайтів, до яких Ви отримуєте доступ, відвідуєте чи використовуєте під час використання Веб-проксі; (в) будь-які вимоги, збитки або шкоду, що виникають внаслідок будь-якого вмісту, який Ви створюєте, надаєте, передаєте або відображаєте під час використання Веб-проксі, включно з вимогами, збитками або шкодою, заподіяною або понесеною Групою Постачальника або Партнерами Постачальника.

13.14. Віртуальні приватні мережі. У деяких країнах заборонено або обмежено використання віртуальних приватних мереж («VPN»), а в деяких запроваджені технічні заходи, щоб запобігти роботі VPN. У результаті цього, VPN-рішення (включно з HMA! VPN) Постачальника підпадають під дію територіальних обмежень, які можуть періодично змінюватися. Додаткову інформацію можна знайти тут.

13.15. Прилад. Постачальник може надати Вам USB-модем або інший прилад (далі — «Прилад») у рамках Вашого Рішення, у такому випадку будуть застосовуватися додаткові положення, що викладені в цьому розділі 13.15:

13.15.1. Обмежений гарантійний період, передбачений розділом 6.1, застосовується до Приладу протягом 1-го року від дати придбання (далі — «Гарантійний період Приладу»).

13.15.2. Ви повинні негайно повідомити Постачальника, якщо Прилад має або матиме дефекти. Якщо Ви повідомляєте Постачальника про дефект під час Гарантійного періоду Приладу та Постачальник не може усунути дефект у віддаленому режимі, Постачальник повинен протягом 5 робочих днів на власний розсуд і власним коштом: (а) замінити Прилад на новий або відновити елементи Приладу, у такому випадку гарантія, передбачена розділом 6.1, застосовується до залишку Гарантійного періоду Приладу, що застосовується до початкового наданого Приладу; або (б) припинити Вашу підписку й відшкодувати будь-які суми за невикористану підписку, які ви сплатили раніше. Якщо Прилад виходить із ладу після закінчення Гарантійного періоду Приладу або якщо він виходить із ладу внаслідок неправильного використання, пошкодження, втручання, неправильного поводження з ним, випадкового пошкодження, втрати або крадіжки, Постачальник може стягнути з Вас стандартну плату за заміну Приладу. Постачальник на власний розсуд може замінити Прилад на новий або інший прилад, на який також будуть поширюватися умови цієї Угоди (включно з розділом 13.15).

13.16. Платформа виявлення мобільних загроз

13.16.1. У розділі 13.16 використовуються наведені далі терміни:

(а) «Контент» означає будь-яке інформаційне наповнення, матеріали, продукти та послуги, доступ до яких можна отримати через Платформу виявлення мобільних загроз (MTIP), включно з Контентом постачальника, вашим Контентом та інформацією, якою Ви можете обмінюватися з іншими Користувачами MTIP.

(б) «MTIP» означає Платформу виявлення мобільних загроз, що надається компанією Avast.

(в) «Зразок загрози» означає будь-який код, функцію, процедуру або пристрій, який містить, описує або демонструє будь-який елемент Шкідливого програмного коду.

(г) «Контент постачальника» означає весь Контент, який учасники Групи Постачальника завантажують, публікують, відображають або роблять доступним для інших осіб, використовуючи MTIP, та весь Контент, який опубліковано, відображено, розповсюджено або надано іншими особами, які використовують MTIP, за винятком Вашого контенту та Зразків загрози.

(ґ) «Ваш Контент» означає весь Контент (за винятком будь-яких Зразків загрози), матеріали, продукти та послуги, які Ви завантажуєте, публікуєте, відображаєте, розповсюджуєте чи робите доступними для інших осіб, використовуючи MTIP.

13.16.2. У рамках відносин між Вами та Групою Постачальника Контент постачальника є власністю учасників Групи Постачальника. Відповідно до умов цієї Угоди учасники Групи Постачальника надають Вам обмежену, невиключну ліцензію на використання та доступ до Контенту постачальника, що надається Вам на МТПІ виключно у зв’язку з використанням Вами MTIP.

13.16.3. Наявність будь-якого Контенту на MTIP не є підтвердженням або перевіркою такого Контенту будь-яким учасником Групи Постачальника. Учасники Групи Постачальника не надають жодних гарантій або запевнень щодо точності, повноти або своєчасності будь-якого Контенту, наданого на MTIP. Учасники Групи Постачальника не надають Вам жодних порад чи рекомендацій, надаючи Вам доступ до Контенту на MTIP (зокрема щодо Контенту постачальника), і, відповідно, Ви повинні мати свої власні уявлення та приймати власні рішення, виходячи з Вашої власної належної обачності та спостережень, і не повинні покладатися на точність, повноту або своєчасність будь-якого Контенту, наданого на MTIP.

13.16.4. Завантажуючи, публікуючи, відображаючи, розповсюджуючи або роблячи доступним Ваш контент на MTIP, Ви надаєте учасникам Групи Постачальника неексклюзивну, чинну у всьому світі, безкоштовну, повністю оплачену ліцензію з можливістю передачі, надання на умовах субліцензії (через кілька рівнів) на використання, копіювання, відтворення, обробку, адаптацію, зміну, створення похідних продуктів, завантаження, публікацію, передачу, зберігання, відображення, розповсюдження, надання доступу іншим особам та використання Вашого контенту в інший спосіб у зв’язку з роботою або використанням MTIP, або просуванням, рекламою чи маркетингом MTIP, на будь-яких і всіх носіях, або за допомогою будь-яких й усіх методів розповсюдження або способів забезпечення доступності MTIP чи Контенту для інших (відомих на сьогодні чи тих, що будуть створені в майбутньому). Ви погоджуєтеся з тим, що ця ліцензія включає право учасників Групи Постачальника на надання Вашого Контенту Партнерам Постачальника, які співпрацюють із учасниками Групи Постачальника, для завантаження, публікації, відображення, розповсюдження та забезпечення доступності Вашого Контенту за допомогою інших носіїв або методів розповсюдження або способів надання MTIP або Контенту іншим особам. Ця ліцензія також включає право інших користувачів MTIP використовувати та змінювати Ваш Контент. Ви розумієте, що ми можемо змінювати, адаптувати або створювати похідні продукти на основі Вашого Контенту для завантаження, публікації, відображення, розповсюдження або забезпечення доступності через комп’ютерні мережі, пристрої, провайдерів послуг та на різних носіях. Ми також можемо вилучити або відмовити в опублікуванні Вашого Контенту на MTIP повністю або частково в будь-який час на наш власний розсуд.

13.16.5. Завантажуючи, публікуючи, відображаючи, розповсюджуючи або надаючи доступ до Вашого Контенту на MTIP, Ви заявляєте, гарантуєте та запевняєте кожного учасника Групи Постачальника, що: (а) у Вас є права власності або Ви отримали всі необхідні права, ліцензії чи дозволи від будь-яких відповідних сторін на використання Вашого Контенту та надання учасникам Групи Постачальника всіх необхідних прав, ліцензій та дозволів на використання Вашого Контенту, як це передбачено цією Угодою; і (б) завантаження, публікація, відображення, розповсюдження або надання доступу до Вашого Контенту на MTIP не порушуватиме права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони або учасника Групи Постачальника, не порушуватиме конфіденційність або інші особисті права інших осіб, та не порушуватиме чинне законодавство. Ви берете на себе повну відповідальність за унеможливлення порушення інтелектуальної власності, конфіденційності чи інших особистих прав інших осіб чи застосовного законодавства у зв’язку з Вашим Контентом. Ви погоджуєтеся сплачувати всі роялті, гонорари та інші грошові суми, що належать до сплати будь-якій особі, у зв’язку з тим, що Ви завантажуєте, публікуєте, відображаєте, розповсюджуєте або надаєте доступ до Вашого Контенту на MTIP або у зв’язку з реалізацією учасниками Групи Постачальника або Партнерами Постачальника будь-яких прав, ліцензій та дозволів, наданих Вами відповідно до цього розділу 13.16.

13.16.6. Жоден учасник Групи Постачальника не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій та запевнень стосовно Зразків загрози, а Група Постачальника не дає жодних гарантій (прямих чи таких, що маються на увазі) щодо того, що відтворення, розповсюдження чи використання будь-якого Зразка загрози не порушуватиме права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони, конфіденційність або інші особисті права інших осіб, чи застосовне законодавство. Якщо Ви використовуєте, копіюєте, відтворюєте, обробляєте, адаптуєте, змінюєте, створюєте похідні продукти, завантажуєте, публікуєте, передаєте, зберігаєте, демонструєте, поширюєте, передаєте, забезпечуєте доступність іншим особам або використовуєте будь-який Зразок загрози іншим чином, Ви берете на себе всі пов’язані з цим ризики та безвідклично відмовляється від усіх прав на подання позовів проти будь-якого учасника Групи Постачальника у зв’язку з таким Зразком загрози.

13.16.7. Для уникнення сумнівів, розділи 4, 5.1.7, 5.1.11 та 5.3 (далі — «Відповідні розділи») застосовуються до Вашого Контенту та використання Вами MTIP (включно із завантаженням, публікацією, відображенням, розповсюдженням чи забезпеченням доступу до Вашого Контенту на MTIP). Цей розділ 13.16 та Відповідні розділи в максимально можливому обсязі тлумачитимуться як такі, що узгоджуються між собою, а в разі конфлікту матимуть юридичну силу в такому порядку пріоритетності: (і) цей розділ 13.16; і (ii) Відповідні розділи.

Закрити

Майже готово!

Завершіть інсталяцію, натиснувши на завантажений файл та виконавши інструкції.

Початок завантаження...
Примітка. Якщо завантаження не почалось автоматично, натисніть тут.
Натисніть цей файл, щоб почати інсталювання програми Avast.