Ми підтримуємо браузери, а не динозаврів. Оновіть браузер для коректного відображення вмісту сторінки.

END USER LICENSE AGREEMENT

Версія 1.6 (переглянуто 4 січня 2018 р.)

Ліцензійна угода з користувачем

Уважно прочитайте умови цієї Ліцензійної угоди з користувачем (далі — «Угода»), перш ніж використовувати Рішення (див. визначення нижче). Ця Угода є юридично обов’язковим договором. Надана в електронному вигляді згода, встановлення Рішення або його використання означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Угоди від свого імені та від імені будь-якої юридичної або фізичної особи, яку Ви представляєте або для Пристрою якої Ви купуєте Рішення (далі разом — «Ви»). Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди, не продовжуйте процес встановлення, не використовуйте Рішення й видаліть або знищте всі копії Рішення, якими Ви володієте або які контролюєте.

Ця Угода стосується використання Вами певного програмного забезпечення чи послуг, зокрема будь-яких Оновлень (далі кожне з них — «Рішення»), у зв’язку з якими Ви приймаєте цю Угоду, і будь-якої пов’язаної з цим Документації. У цій Угоді використовуються терміни, визначення яких наведено далі. «Постачальник» — суб’єкт, зазначений тут як такий, що надає Вам Рішення. «Документація» — будь-які посібники користувача та інструкції, які надаються разом з Рішенням. «Відповідні умови» — Термін підписки, типи Пристроїв, Дозволена кількість Пристроїв та інші умови транзакції й документи, які Ви прийняли, купуючи Рішення (зокрема будь-які умови продажу), а також інші обмеження, описані в розділі 2 та в Документації.

Зверніть увагу на те, що ця Угода складається з двох частин. Розділи 1–12 цієї Угоди стосуються всіх Рішень, зокрема зазначених нижче. Розділ 13 установлює додаткові умови, що стосуються конкретних Рішень або категорій Рішень, зокрема програмного забезпечення, послуг та інших продуктів сторонніх постачальників (розділ 13.1), продуктів CloudCare і Managed Workplace (розділ 13.2), «Очищення браузера» (розділ 13.3), WiFi Finder (розділ 13.4), Avast Family Shield (розділ 13.5), Програм для мобільних пристроїв (розділ 13.6), Версії для технічних спеціалістів (розділ 13.7), Програми безпеки (розділ 13.8), Високоякісної технічної підтримки (розділ 13.9), Дистанційного доступу та Допоміжного програмного забезпечення (розділ 13.10). Ця Угода скасовує й замінює собою всі раніше укладені угоди щодо попередньої версії Рішення.

Постачальник може будь-коли вносити зміни до цієї Угоди, повідомляючи Вам про це відповідно до умов цієї Угоди. Ваше подальше використання будь-якого Рішення, що підпадає під дію цієї Угоди, у будь-який момент, коли мине принаймні 30 днів після дати надсилання повідомлення, означатиме, що Ви приймаєте змінену Угоду. Постачальник може вимагати, щоб Ви прийняли внесені до Угоди зміни для подальшого використання раніше придбаних Рішень, що підпадають під дію цієї Угоди. Якщо Ви відмовляєтеся від прийняття внесених до Угоди змін, Постачальник може припинити використання Вами такого Рішення, що підпадає під дію цієї Угоди. У цьому разі ви можете отримати часткове відшкодування плати за підписку (за незавершену або невикористану частину Терміну підписки). Для цього дотримуйтесь інструкцій, викладених тут.

1. Ліцензія

Постачальник надає Вам невиключну ліцензію на використання Рішення та Документації протягом узгодженого періоду, указаного у Відповідних умовах, включно з будь-якими продовженнями та відновленнями такого узгодженого періоду (далі — «Термін підписки»), за умови, що Ви приймаєте умови цієї Угоди.

2. Умови використання Рішення

2.1. За використання Рішення на кількох мобільних телефонах, смартфонах, планшетах, мобільних мережевих та інших мобільних пристроях (далі кожен із них — «Мобільний пристрій»), персональних комп’ютерах, підключених до Інтернету пристроях або інших пристроях, сумісних із Рішенням (далі будь-який із них, включно з Мобільними пристроями, — «Пристрій»), або для підтримки кількох пристроїв, кількість яких (далі — «Дозволена кількість Пристроїв») визначається Відповідними умовами, право на користування Рішенням мають виключно вказані нижче особи.

2.1.1. У випадку Рішень, які Постачальник призначає для корпоративного, комерційного й ділового використання (далі — «Рішення для бізнесу»): Ви або Ваші афілійовані особи (які контролюють Вас, є підконтрольними Вам або перебувають із Вами під спільним контролем), для внутрішніх цілей компанії. Якщо Рішенням для бізнесу користуються Ваші афілійовані особи, Ви відповідаєте за дотримання ними умов цієї Угоди, а порушення ними цих умов розглядатиметься як порушення їх Вами. Усі зобов’язання Постачальника відповідно до цієї Угоди стосуються виключно Вас, а не Ваших афілійованих осіб, які використовують Рішення відповідно до умов цієї Угоди.

2.1.2. У випадку всіх інших Рішень (далі кожне з них — «Користувацьке рішення»): Ви та члени Вашого домогосподарства, для особистих некомерційних цілей.

2.2. Ви можете створити одну резервну копію Рішення.

2.3. Якщо Рішення налаштовано для використання в мережі, Ви можете використовувати його на одному або кількох файлових серверах чи на одній або кількох віртуальних машинах в одній локальній мережі тільки з однією (але не більше ніж з однією) із зазначених нижче цілей.

2.3.1. Постійне встановлення Рішення на жорсткі диски або інші пристрої зберігання в кількості в межах Дозволеної кількості Пристроїв.

2.3.2. Використання Рішення в такій єдиній локальній мережі, якщо кількість різних Пристроїв, на яких використовується Рішення, не перевищує Дозволену кількість Пристроїв.

2.3.3. Якщо Відповідні умови надають Вам право на використання Рішення для надання Послуг MSP, використання Рішення згідно з умовами розділу 13.7.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ, НЕ ЗАЗНАЧЕНИМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В РОЗДІЛІ 2 ЦІЄЇ УГОДИ, А ТАКОЖ ПЕРЕПРОДАЖ І ПОДАЛЬШЕ ПОШИРЕННЯ ЦЬОГО РІШЕННЯ Є СЕРЙОЗНИМ ПОРУШЕННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ Й ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО.

3. Оновлення

Протягом Терміну підписки Постачальник періодично може випускати нові версії чи оновлення або замінювати будь-яке Рішення без Вашої окремої згоди та дозволу («Оновлення»). Унаслідок цього можливі випадки, коли Ви не зможете користуватися відповідним Рішенням або Пристроєм (чи певними функціями Пристрою), доки не встановите або не активуєте оновлення в повному обсязі. Кожне Оновлення вважатиметься частиною Рішення для всіх цілей, передбачених цією Угодою. Оновлення можуть передбачати як додавання чи вилучення окремих функцій Рішення, так і повну його заміну. Постачальник визначатиме вміст, функції та можливості оновленого Рішення на власний розсуд. Постачальник і Ваш Пристрій не обов’язково мають пропонувати Вам можливість відхилити або відкласти Оновлення. У будь-якому разі існує ймовірність, що Вам потрібно буде завантажити й дозволити встановлення чи активацію всіх доступних Оновлень для максимальної ефективності роботи Рішення. Постачальник може припинити підтримку Рішення, доки Ви не приймете й не встановите або не активуєте всі оновлення. Постачальник на власний розсуд визначатиме, коли та які Оновлення надавати, і не зобов’язаний надавати будь-які Оновлення. Постачальник на власний розсуд може припинити надавання Оновлень для будь-якої версії Рішення, відмінної від найновішої, або Оновлень, що підтримують використання Рішення з певними версіями операційних систем, програм електронної пошти, браузерів та іншого програмного забезпечення, для роботи з яким призначене Рішення.

4. Права власності

4.1. Рішення та Документація є інтелектуальною власністю Постачальника, що захищена відповідним законодавством про авторське право, міжнародними угодами та іншими нормами чинного законодавства країни, у якій використовується Рішення. Структура, організація та програмний код Рішення є важливою комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Постачальника. Ви надаєте Постачальнику право та дозвіл зберігати й використовувати в розробці його поточних і майбутніх продуктів і послуг будь-які надані йому Вами зауваження й пропозиції без виплати Вам компенсації та без отримання Вашої згоди на таке зберігання й використання.

4.2. За винятком передбаченого цією Угодою, володіння Рішенням та його використання не дає Вам жодних прав на інтелектуальну власність щодо Рішення та Документації. Усі права на Рішення та Документацію, зокрема всі пов’язані види авторського права, права на комерційну таємницю, торговельні марки й інші права на інтелектуальну власність, належать Постачальнику.

5. Обмеження

5.1. Ви не маєте права копіювати та використовувати Рішення та Документацію способом, відмінним від викладеного в розділі 2 цієї Угоди. Ви не маєте права здійснювати наведені нижче дії або дозволяти здійснювати їх третім сторонам: (i) використовувати номер авторизації, номер ліцензії, комбінацію імені користувача й пароля або інший код чи номер активації, який Постачальник надає разом із Рішенням («Код активації»), для більшої кількості пристроїв, ніж зазначено у Відповідних умовах; (ii) розголошувати Код активації будь-кому, крім Постачальника та уповноважених представників Постачальника; (iii) за винятком передбачених законом випадків; (A) виконувати зворотну розробку, дезасемблювання або декомпіляцію, перекладати, реконструювати, видозмінювати чи намагатись отримати вихідний код будь-якого Рішення або його частини (зокрема будь-які пов’язані з ними сигнатури шкідливих програм і процедури їх виявлення), (B) будь-яким чином змінювати Рішення (зокрема будь-які пов’язані з ними сигнатури шкідливих програм і процедури їх виявлення); (iv) публікувати, перепродавати, розповсюджувати, поширювати, транслювати, передавати, розсилати, закладати, здавати в оренду будь-яке Рішення, а також надавати до нього доступ або субліцензії на нього, за винятком випадків, передбачених дистриб’юторською угодою, посередницькою угодою або іншою угодою між Вами та Постачальником або іншим представником Групи Постачальника; (v) за винятком передбачених у цій Угоді (зокрема в розділах 13.2, 13.5 і 13.7), Відповідних умовах або іншій угоді між Вами та Постачальником чи іншим учасником Групи Постачальника випадків, використовувати будь-які Рішення для керування об’єктами третіх сторін або надавати будь-якій третій стороні доступ до Рішення чи можливість його використання в бюро послуг, на умовах поділу часу, абонентської угоди, надання послуг програмного забезпечення та на інших подібних підставах; (vi) використовувати будь-яке Рішення для надання або створення продукту або послуги, що конкурує з цим Рішенням; (vii) використовувати будь-яке Рішення в спосіб, що порушує опубліковану Постачальником політику прийнятного використання; (viii) використовувати або намагатися використати будь-яке Рішення для завантаження, зберігання або передавання будь-яких даних, інформації або матеріалів, які порушують права на інтелектуальну власність або інші права третіх сторін; містять будь-які незаконні, шкідливі, загрозливі, образливі, наклепницькі або інші небажані матеріали або будь-яким чином можуть пошкодити, унеможливити або порушити роботу Рішення; (ix) отримувати або намагатись отримати несанкціонований доступ до будь-якого Рішення чи програмного забезпечення, служб, мереж, які підключені до нього або взаємодіють з ним, або до вмісту, що зберігається або надається за його допомогою, будь-якими засобами, зокрема шляхом злому, імітації з’єднання або спроби обійти чи зламати брандмауери або інші засоби захисту та заходи безпеки будь-якого типу; (x) тестувати або оцінювати ефективність, розголошувати й публікувати результати тестування або оцінювання ефективності будь-якого Рішення без попередньої письмової згоди Постачальника; (xi) обходити, намагатись обійти, дозволяти або допомагати третім сторонам обійти обмеження на використання копій будь-якого Рішення.

5.2. Деякі Рішення можуть надавати Вам або іншим користувачам привілеї адміністратора, які, зокрема, дають адміністратору можливість контролювати інші Пристрої та/або стан Рішень на інших Пристроях, зокрема, наприклад, стан Терміну підписки, повідомлення, що стосуються Рішень, і Оновлення. Ви стверджуєте й гарантуєте, що застосовуватимете привілеї адміністратора тільки до Пристроїв і Рішень, щодо яких у Вас є відповідні повноваження, і тільки з цією метою. Ви також стверджуєте й гарантуєте Постачальнику, що: (i) ви маєте всі належні повноваження для прийняття цієї Угоди та встановлення та/або використання Рішення на Пристроях від імені власників та користувачів цих керованих Пристроїв і (ii) приймаєте цю Угоду від імені (A) таких власників і користувачів цих керованих Пристроїв і (B) від свого імені.

5.3. Певні Рішення дають можливість публікувати створений Вами або отриманий з інших джерел вміст («Користувацький вміст») або надавати до нього публічний доступ. Ви зберігаєте всі права на інтелектуальну власність, які належать Вам відповідно до чинного законодавства, щодо Користувацького вмісту, який Ви публікуєте або до якого надаєте доступ за допомогою Рішення, з урахуванням прав, ліцензій та інших умов цієї Угоди, зокрема будь-яких переважних прав інших осіб щодо будь-якого Користувацького вмісту, який Ви можете використовувати або змінювати. Ви надаєте кожному учаснику Групи Постачальника невиключне, необмежене, безумовне, безвідкличне, безстрокове й безоплатне право та ліцензію без локального обмеження на використання, копіювання, запис, поширення, відтворення, розголошення, продаж, перепродаж, субліцензування (на кількох рівнях), зміну, адаптацію, демонстрацію, публічне виконання, передавання, публікацію, трансляцію, переклад, створення похідних робіт і використання іншим чином усього Користувацького вмісту (або будь-якої його частини чи похідних від нього робіт), який Ви публікуєте або до якого надаєте доступ за допомогою Рішення, виключно з метою надання Вам Рішень відповідно до цієї Угоди. Щоразу, коли Ви публікуєте Користувацький вміст або надаєте до нього доступ, Ви стверджуєте та гарантуєте кожному учаснику Групи Постачальника, що досягли повноліття згідно із законодавством країни або юрисдикції проживання і є одним із батьків або законним опікуном чи маєте всі необхідні дозволи від одного з батьків або законного опікуна будь-якої неповнолітньої особи, що зображена в Користувацькому вмісті, який Ви публікуєте чи доступ до якого надаєте, або брала участь у створенні цього вмісту, а також що: (i) Ви є єдиним автором і власником інтелектуальної власності й інших прав на Користувацький вміст або маєте законне право публікувати його, надавати до нього доступ і надати кожному учаснику Групи Постачальника право використовувати його, як описано в розділі 5.3, без отримання згоди будь-якої третьої сторони й без створення будь-яких зобов’язань і відповідальності для будь-якого учасника Групи Постачальника; (ii) Користувацький вміст є точним; (iii) Користувацький вміст у межах дозволеного учасниками Групи Постачальника використання, визначеного у цій Угоді, не порушує й не порушить права на інтелектуальну власність та інші права третіх сторін; і (iv) Користувацький вміст не порушуватиме цієї Угоди й не стане причиною отримання травми будь-якою особою або завдання їй шкоди.

6. Обмежена гарантія й відмова від відповідальності

6.1. Враховуючи решту положень розділу 6, Постачальник гарантує Вам, що Рішення працюватиме або виконуватиметься згідно з Документацією протягом 30 днів із моменту початкового придбання Вами. Щоб подати рекламацію, необхідно дотримуватись інструкцій, наданих Вам джерелом придбання Рішення. Якщо Рішення не працює відповідно до Документації, повна та виключна відповідальність кожного учасника Групи Постачальника й кожного Партнера Постачальника, а також Ваша єдина й виключна компенсація у зв’язку з цією гарантією обмежуватимуться одним з наведеного далі (за вибором Постачальника): (i) заміна Рішення або (ii) повернення Рішення та отримання відшкодування тієї частини вартості підписки, яку Ви сплатили за незавершену або невикористану частину Терміну підписки. Ця гарантія поширюється лише на початково надане Рішення й не поширюється на: (i) будь-які Оновлення; (ii) будь-які дефекти, викликані поєднанням або використанням Рішення з: (A) програмним, апаратним забезпеченням або іншими матеріалами, отриманими не від Постачальника; (B) Пристроями, програмним забезпеченням або іншими матеріалами, які не відповідають вимогам Постачальника, зазначеним у Документації.

6.2. ЗА ВИНЯТКОМ ЗАЗНАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ, УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКИХ ВИ МОЖЕТЕ ДОСЯГТИ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗА ВИНЯТКОМ ЗАЗНАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ 6.1 ЦІЄЇ УГОДИ, РІШЕННЯ ПОСТАЧАЄТЬСЯ «ЯК Є», А УЧАСНИКИ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ РОБЛЯТЬ ЗАЯВ ЩОДО ЖОДНИХ ПРЯМИХ І ПРИПУЩЕНИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ І В ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖАХ ВИКЛЮЧАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ І БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРАВОВИМИ ТЕОРІЯМИ, ЗОКРЕМА ПРИПУЩЕНІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО РОБОТА БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ БУДЕ НЕПЕРЕРВНОЮ ТА БЕЗПОМИЛКОВОЮ, ЩО БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ПРАЦЮВАТИМЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ НА ВСІХ ПРИСТРОЯХ І З БУДЬ-ЯКОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ТА/АБО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ЩО БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ГАРАНТУВАТИМЕ ПОВНИЙ ЗАХИСТ ЦІЛІСНОСТІ ПЕВНИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЧИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.

6.3. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВАМ БЕЗКОШТОВНО (ЗОКРЕМА «БЕЗКОШТОВНІ», «ПРОБНІ» ТА «БЕТА-ВЕРСІЇ» РІШЕНЬ), ПОСТАЧАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» І «НА УМОВАХ НАЯВНОСТІ» БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І ПІДТРИМКИ ЧИ ІНШИХ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.4. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ ПОСТАЧАЛЬНИК АБО КОМПАНІЯ, ЩО КОНТРОЛЮЄ ЙОГО, ПІДКОНТРОЛЬНА ЙОМУ АБО ПЕРЕБУВАЄ З НИМ ПІД СПІЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ (РАЗОМ — «ГРУПА ПОСТАЧАЛЬНИКА»), ЇХНІ АГЕНТИ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПРЕДСТАВНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ДИСТРИБ’ЮТОРИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ, ОПЕРАТОРИ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ АБО СИСТЕМИ ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ РІШЕННЯ, АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР БУДЬ-ЯКОГО УЧАСНИКА ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА (РАЗОМ — «ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКА») НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА:

6.4.1. БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ПОБІЧНІ, ШТРАФНІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗБИТКИ, РЕАЛЬНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОСОБЛИВИМИ ОБСТАВИНАМИ, АБО БУДЬ-ЯКІ ВИТРАТИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН І ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.4.2. БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВТРАТОЮ БІЗНЕСУ, ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ АБО РІШЕННЯ (ЗОКРЕМА ЦЬОГО РІШЕННЯ), НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ, ВИТРАТИ НА ЗАМІНУ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ АБО ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ, ПЕРЕРВУ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ, НЕСАНКЦІОНОВАНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ВТРАТУ (ВКЛЮЧНО З ПОШКОДЖЕННЯМ, ПОГІРШЕННЯМ ЯКОСТІ АБО НЕДОСТУПНІСТЮ) ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ (НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ЗАЗНАЧЕНІ ВТРАТИ, ЗБИТКИ АБО ВИТРАТИ Є ПРЯМИМИ ЧИ НЕПРЯМИМИ)

6.4.3. БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ГРОШОВІ ЧИ НЕГРОШОВІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, НАДАНИМ ЗА НЕЮ

НАВІТЬ ЯКЩО ТАКИЙ УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА БУВ ПОІНФОРМОВАНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ВТРАТИ АБО ТАКОГО ЗБИТКУ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА НАЯВНІСТЬ У ДАНІЙ УГОДІ БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЯКІ ЦЬОМУ СУПЕРЕЧАТЬ, ЖОДЕН УЧАСНИК ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПАРТНЕР ПОСТАЧАЛЬНИКА НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ (ПРЯМІ ЧИ НЕПРЯМІ), СПРИЧИНЕНІ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ ДО ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ВМІСТУ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮТЬСЯ АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НИМ, А ТАКОЖ ПОШКОДЖЕННЯМ, ПОГІРШЕННЯМ ЯКОСТІ, НЕДОСТУПНІСТЮ, СТИРАННЯМ, ВИКРАДЕННЯМ, ЗНИЩЕННЯМ, ЗМІНОЮ, РОЗГОЛОШЕННЯМ АБО ВТРАТОЮ ТАКИХ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ВМІСТУ. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО УЧАСНИКА ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО БУДЬ-ЯКОГО ПАРТНЕРА ПОСТАЧАЛЬНИКА ЗА ВСІ ВТРАТИ ЧИ ЗБИТКИ, ПОНЕСЕНІ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ РІШЕННЯМ, ПІДПИСКОЮ АБО ДІЄЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ПЕРЕВИЩУЄ: (I) П‘ЯТЬ ДОЛАРІВ США (5,00 ДОЛ. США) ТА (II) СУМУ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ВАМИ ЗА ПІДПИСКУ ПРОТЯГОМ ПОПЕРЕДНІХ 12 МІСЯЦІВ ТЕРМІНУ ПІДПИСКИ.

6.5. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГРУПИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ПАРТНЕРІВ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ, НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ ЇХНЬОЇ МОЖЛИВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:

6.5.1. СМЕРТЬ, ТРАВМИ АБО ШАХРАЙСТВО В МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

6.5.2. БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКИ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНІ АБО ОБМЕЖЕНІ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

7. Конфіденційність; обробка особистої інформації

7.1. Ви визнаєте й погоджуєтесь, що будь-яке Рішення може встановлювати автоматичний зв’язок із хмарними службами Постачальника для підвищення ефективності роботи будь-якого Рішення та інших продуктів і послуг Постачальника. Скасувати свій дозвіл на встановлення такого зв’язку можна тільки видаливши та/або деактивувавши Рішення.

7.2. Постачальник може обробляти інформацію й дані (що можуть включати інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу та/або персональні дані), пов’язані з: (i) користувачем Рішення та/або будь-яким Пристроєм, на якому використовується Рішення; (ii) Рішенням та/або будь-яким Пристроєм, на якому використовується Рішення. Відповідна політика конфіденційності Постачальника, з якою можна ознайомитися тут, описує, як Постачальник збирає, використовує та іншим чином обробляє такі дані та інформацію.

8. Припинення угоди

8.1. Дію цієї Угоди буде негайно припинено в разі недотримання Вами будь-яких зобов’язань, передбачених цією Угодою (зокрема будь-якого недотримання Вами зобов’язань, передбачених розділами 2, 5 чи 9, що призведе до втрати Вами всіх прав на отримання Оновлень або відшкодування за ту частину вартості підписки, яку Ви сплатили за незавершену або невикористану частину Терміну підписки). Постачальник залишає за собою право вжити інші заходи правового захисту, передбачені законодавством, якщо недотримання Вами будь-яких зобов’язань, передбачених цією Угодою, негативно вплине на будь-якого учасника Групи Постачальника або будь-якого Партнера Постачальника. Відмова від відповідальності учасників Групи Постачальника та Партнерів Постачальника та її обмеження, викладені у цій Угоді, залишатимуться чинними після припинення дії цієї Угоди.

8.2. Постачальник, повідомивши Вам про це, з міркувань зручності може у будь-який час негайно припинити дію цієї Угоди стосовно будь-якого Рішення або всіх Рішень. Повна та виключна відповідальність кожного учасника Групи Постачальника й кожного Партнера Постачальника та єдина й виключна компенсація для Вас у разі такого припинення будуть обмежені відшкодуванням Вам тієї частини вартості підписки, яку Ви сплатили за незавершену або невикористану частину Терміну підписки. Після фактичної дати такого припинення Ви більше не матимете права на користування будь-яким Рішенням або Документацією, яких це стосується.

9. Обмеження прав уряду Сполучених Штатів Америки

Усі Рішення вважаються «комерційними продуктами» (згідно з визначенням, наведеним у статті 2.101 розділу 48 Кодексу федеральних нормативних актів США), що складаються з «комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» і «документації для комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» (в розумінні статті 12.212 розділу 48 цього Кодексу). Відповідно до статті 12.212 і статей з 227.7202-1 по 227.7202-4 розділу 48 указаного Кодексу всі кінцеві користувачі, пов’язані з урядом США, отримують такі Рішення й пов’язану з ними Документацію тільки з правами, які викладені в цій Угоді й стосуються клієнтів, не пов’язаних із урядом. Використання таких Рішень і пов’язаної з ними Документації означає згоду державної установи США з тим, що комп’ютерне програмне забезпечення й документація для комп’ютерного програмного забезпечення є комерційними, і прийняття прав і обмежень, викладених у цій Угоді.

10. Обмеження експорту

Ви повинні діяти згідно з усіма законами США й міжнародними законами, що регулюють експорт і реекспорт Рішень, зокрема з Правилами експортного контролю США, а також обмеженнями щодо кінцевих користувачів, кінцевого використання та країни призначення, накладеними урядами США та інших країн. Без шкоди універсальності зазначеного вище, Ви стверджуєте, гарантуєте й берете на себе зобов’язання, що: (i) Ви не значитеся в списку фізичних і юридичних осіб, на яких накладено санкції, списку неперевірених країн і компаній, списку осіб особливих категорій і заборонених осіб, списку осіб з обмеженими правами або будь-якому іншому списку, складеному урядом США, і (ii) не будете використовувати, експортувати або реекспортувати будь-яке Рішення на території, у країни призначення, компаніям або приватним особам із порушенням ембарго або торгових санкцій, накладених США та ЄС. Ви будете зобов’язані гарантувати й узяти на себе відшкодування всіх збитків кожного учасника Групи Постачальника, що виникли внаслідок будь-яких претензій, вимог, позовів або судових розглядів, а також компенсувати всю шкоду й покрити грошові зобов’язання та витрати, пов’язані з недотриманням Вами положень розділу 10 цієї Угоди.

11. Угода про обов’язковий арбітраж і відмова від колективного позову

11.1. Цей розділ 11 стосується будь-яких Спорів, що виникають щодо будь-якого Рішення, підписки на будь-яке Рішення або цієї Угоди між Вами та Постачальником. Під «Спором» у розділі 11 маються на увазі будь-які спори, позови та інші види суперечок незалежно від їхніх конкретних причин (тобто цей термін включає в себе, крім інших можливих причин для позовів або претензій, претензії щодо порушення умов договору, введення в оману або шахрайства, відшкодування збитків, цивільного правопорушення (зокрема недбалості) і порушення правових норм).

11.2. У разі виникнення Спору Ви маєте направити Постачальникові письмове повідомлення про це, указавши своє ім’я, адресу й контактну інформацію, підстави Спору й засіб судового захисту, якого Ви вимагаєте. Ви маєте надіслати повідомлення про спір Постачальнику за адресою legal@avast.com (як тему листа слід указати «Повідомлення про спір відповідно до розділу 11 Ліцензійної угоди користувача»).

11.3. БУДЬ-ЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ В БУДЬ-ЯКОМУ СУДІ, БУДУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ. ВИ НЕ ВИМАГАТИМЕТЕ, ЩОБ СПІР РОЗГЛЯДАВСЯ ЯК КОЛЕКТИВНИЙ ПОЗОВ АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ПОЗОВ АБО ЩОБ ОДНА ЗІ СТОРІН ДІЯЛА АБО ПРОПОНУВАЛА ДІЯТИ ЯК ПРЕДСТАВНИК. ЖОДЕН АРБІТРАЖ АБО СУДОВИЙ ПРОЦЕС НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЄДНАНИЙ З ІНШИМ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН, ЯКИХ ВІН СТОСУЄТЬСЯ, ЩОДО ВСІХ ВІДПОВІДНИХ АРБІТРАЖІВ АБО СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ.

11.4. Якщо Ви не дійдете згоди з Постачальником шляхом неформальних переговорів, Спір вирішуватиметься тільки шляхом обов’язкового арбітражу згідно з Федеральним законом США про арбітраж (далі — «FAA»), розділ 9 Кодексу законів США, параграф 1 і далі. За винятком випадків, передбачених у розділі 11.5, Ви відмовляєтеся від права подавати позов (або брати участь у судовому процесі як сторона індивідуального або групового позову), який розглядатиме суддя або суд присяжних. Натомість усі Спори вирішуватиме незалежний арбітр, постанова якого буде вирішальною, за винятком обмежених прав на повторний розгляд позову відповідно до FAA. Жоден суд, що має юрисдикцію в справах сторін, не може впливати на рішення арбітра.

11.5. Обов’язковість арбітражу відповідно до розділу 11 має описані нижче винятки.

11.5.1. Ви можете вирішити Спір у суді дрібних тяжб країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці, у якій проживаєте, якщо він відповідає вимогам до спорів, що можуть розглядати такі суди. Якщо Ви подаєте позов до суду дрібних тяжб, то берете на себе всі судові витрати й збори.

11.5.2. Усі Спори, пов’язані з незаконним заволодінням інтелектуальною власністю Постачальника, вирішуватимуться в суді.

11.5.3. Якщо Ви є споживачем і проживаєте в Європейському союзі, Норвегії, Ісландії або Ліхтенштейні, Ви маєте право скористатися для вирішення Спору інтернет-платформою для онлайн-урегулювання спорів, створеною Європейською комісією (далі — «Платформа ODR»). Платформа ODR призначена для сприяння вирішенню в позасудовому порядку спорів між споживачами й продавцями Європейського союзу, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, пов’язаних із придбанням товарів і послуг в Інтернеті. Перейти на Платформу ODR можна за цим посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Арбітраж проводитиметься Американською арбітражною асоціацією (далі — «AAA») відповідно до «Правил проведення споживацьких арбітражів» ААА від 1 вересня 2014 року, зокрема відповідно до акту «Витрати на арбітраж (включно з адміністративними зборами ААА)» від 1 вересня 2014 року (далі — «Споживацькі процедури») і обумовлюватиме положення, наведені далі.

11.6.1. Споживацькі процедури передбачають певні збори, одна частина яких віднесена безпосередньо на рахунок споживача (Ваш), а інша — на рахунок компанії (Постачальника). Якщо сума Вашого позову становитиме 75 000 доларів США або менше, Постачальник виплатить усі зазначені збори та витрати, зокрема віднесені на рахунок споживача. Постачальник не погоджується покривати інші витрати. Якщо сума Вашого позову становитиме більше 75 000 доларів США, платежі регулюватимуться відповідно до Споживацьких процедур.

11.6.2. Крім нижченаведених випадків, щодо всіх Спорів застосовуватимуться Споживацькі процедури ААА. Проте, відповідно до Правила споживацького арбітражу R-1 (е) одна зі сторін може зробити заяву про належне застосування Правил споживацького арбітражу для прийняття остаточного рішення. Юридична сила цієї Угоди вища за силу Споживацьких процедур. Розпочати арбітражний процес Ви можете тільки в країні або іншій адміністративно-територіальній одиниці, у якій проживаєте. Арбітражний розгляд проводитиметься в режимі конференц-зв’язку. Однак, якщо розгляд справи проводиться відповідно до Споживацьких процедур AAA, арбітри мають дискреційні повноваження вимагати розгляду справи за особистої присутності на прохання однієї зі сторін.

11.6.3. Ви та Постачальник згодні, що використання ААА для проведення арбітражу не є невід’ємною частиною угоди сторін щодо вирішення спорів. Якщо ААА не погодиться або не зможе провести арбітраж, Ви та Постачальник обиратимете арбітра, який вирішуватиме Спір відповідно до Споживацьких процедур. Якщо сторони не можуть дійти згоди щодо арбітра, уповноважений суд може призначити арбітра, який виконуватиме Споживацькі процедури ААА.

11.6.4. Якщо одна або кілька частин розділу 11, визнаються незаконними, недійсними або такими, що не мають законної сили щодо всього Спору або певної його частини, то тільки за таких обставин ці частини буде відокремлено, а Спір вирішено за умови дотримання всіх інших частин розділу 11 і решти положень цієї Угоди. Якщо внаслідок цього всі або деякі частини Спору будуть передані на розгляд суду, то виключною юрисдикцією такого судового розгляду будуть суди округу Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США). Для цілей такого судового розгляду Ви погоджуєтесь визнати й не будете оскаржувати юрисдикцію судів округу Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США) над Вами. Крім того, Ви відмовитесь від заперечень щодо неналежної підсудності або незручності місця розгляду справи та не вимагатимете зміни місця розгляду Спору або юрисдикції.

11.7. Незважаючи на попередні положення розділу 11, якщо Ви придбали Рішення не для особистого або домашнього використання, процедури арбітражу, включно з покриттям витрат, регулюватимуться Правилами проведення комерційних арбітражів ААА (далі — «Комерційні процедури»). Комерційні процедури застосовуються належним чином щодо будь-якого Спору між сторонами, і Ви не будете відстоювати інші способи в жодному іншому розгляді Спорів. Однак у разі суперечностей юридична сила цієї Угоди вища за силу Комерційних процедур.

12. Загальні положення

12.1. Сповіщення. Постачальник може будь-коли надсилати Вам будь-які повідомлення електронною поштою, через спливаюче вікно, діалогове вікно або інші засоби, навіть якщо Ви не зможете отримати це повідомлення, доки не запустите Рішення. Будь-яке сповіщення вважатиметься доставленим, коли Постачальник зробить його доступним через Рішення, незалежно від фактичної дати його отримання Вами.

12.2. Питання щодо цієї Угоди. Якщо у Вас з’являться запитання щодо цієї Угоди або необхідність надіслати Постачальнику запит на отримання додаткової інформації, напишіть за адресою: Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, поштовий індекс 140 00, Чеська Республіка, адреса електронної пошти: support@avast.com, тел.: +420 274 005 777. Ви також можете відвідати нашу сторінку підтримки: www.avast.com/support.

12.3. Окремі Угоди. Якщо Ви придбали два або більше Рішень навіть у рамках однієї транзакції або придбали підписку на будь-яке одне Рішення в рамках декількох транзакцій, ви могли прийняти цю Ліцензійну угоду з користувачем кілька разів. Хоча прийняті Вами умови можуть бути подібними або ідентичними, щоразу, коли Ви приймаєте умови цієї Ліцензійної угоди з користувачем, Ви укладаєте нову й окрему угоду між Вами та Постачальником, що надає відповідне Рішення. 

12.4. Повна угода. Ця Угода є повною угодою між Вами та Постачальником стосовно використання Вами Рішень і Документації. Ця Угода замінює всі попередні й поточні усні та письмові повідомлення, пропозиції, твердження, гарантії та заяви, пов’язані зі встановленням та/або використанням Вами Рішень і Документації. Незважаючи на вищевказане, ця Угода не порушуватиме Ваших прав, гарантованих чинним законодавством про захист прав споживачів або іншими чинними законами у Вашій юрисдикції, дія яких не може бути скасована договором. Ця Угода, Відповідні умови та Документація в максимально можливому обсязі будуть узгоджуватися між собою, але в разі конфлікту матимуть юридичну силу в такому порядку пріоритетності: (i) Відповідні умови; (ii) ця Угода; (iii) Документація.

12.5. Тлумачення. Заголовки, вжиті в цій Угоді, не впливають на тлумачення її положень. Вживання слова в одному з родів поширюється також на інші роди. Вживання слова в однині поширюється також на його множину й навпаки. Якщо вживання слова або словосполучення визначене, інші його граматичні форми мають відповідне значення. Слова «зокрема» та «включно з» тлумачитимуться так, ніби за ними йдуть слова «але не обмежуючись цим». Коли йдеться про «використання» Вами будь-якого програмного забезпечення, Рішення або Оновлення, значення цього слова включає також встановлення такого програмного забезпечення, Рішення або Оновлення (якщо контекст не вимагає іншого). Оригінальний текст цієї Угоди укладено англійською мовою. Постачальник може надавати перекладені версії Угоди для Вашої зручності, однак версія Угоди англійською мовою вважається пріоритетною в разі виникнення конфліктів і розбіжностей. Якщо виникатимуть суперечності або сумніви щодо намірів або тлумачення під час судового розгляду або за інших обставин, умови цієї Угоди вважатимуться створеними сторонами спільно, без жодної презумпції або обов’язковості доведення для будь-якої зі сторін на підставі авторства положень цієї Угоди.

12.6. Автономність положень Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, нечинним або таким, яке не може мати законної сили, згідно з відповідним законодавством, то в цих межах воно не вважатиметься частиною Угоди. Проте всі інші положення цієї Угоди залишатимуться чинними та такими, що мають законну силу, в обсязі, максимально дозволеному чинним законодавством.

12.7. Неможливість виконання. Постачальник не несе відповідальності за жодні збої та зниження продуктивності, спричинені (цілком або частково) збоями в роботі комунальних служб (зокрема постачанням електроенергії), збоями з’єднання з Інтернетом, збоями телекомунікаційних або ІТ-послуг, несправностями телекомунікаційного або ІТ-обладнання, страйками або іншими подібними конфліктами (зокрема пов’язаними з учасниками Групи Постачальника чи Партнерами Постачальника), військовими діями або терористичними актами, DoS-атаками або іншими атаками чи порушеннями ІТ-характеру, що впливають на будь-якого учасника Групи Постачальника або будь-якого Партнера Постачальника, а також повенями саботажем, пожежами, іншими стихійними лихами або обставинами непереборної сили й іншими обставинами, на які не може суттєво вплинути будь-який учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника.

12.8. Відмова від претензій. Ненаполягання будь-якої зі сторін на точному виконанні умов цієї Угоди не вважається відмовою від претензій або прав щодо виконання умов цієї Угоди в майбутньому, а умови та положення цієї Угоди залишаються чинними й діятимуть повною мірою. Жодна відмова від претензій стосовно будь-якого положення або умови цієї Угоди з боку однієї зі сторін із будь-якою метою не матиме законної сили, якщо така відмова не буде оформлена в письмовій формі й підписана відповідною стороною. Відмова однієї зі сторін від претензій щодо порушення будь-якого положення цієї Угоди іншою стороною не вважатиметься відмовою від претензій щодо подальших порушень цього положення або порушень інших положень цієї Угоди в майбутньому.

12.9. Передача прав і обов’язків. Ви не можете передавати права й обов’язки, пов’язані з цією Угодою, без письмової згоди Постачальника. Постачальник на власний розсуд може передавати цю Угоду будь-коли без Вашої попередньої письмової згоди.

12.10. Відсутність сторонніх бенефіціарів. Нічого в цій Угоді, ані прямо, ані за припущенням, не передбачає надання та не надає будь-кому, окрім Вас, учасників Групи Постачальника й Партнерів Постачальника, жодного права, вигоди або засобу правового захисту відповідно до цієї Угоди або на її підставі. Ніхто, окрім Вас, Постачальника й учасників Групи Постачальника, не може подавати позови щодо дії цієї Угоди.  Постачальник матиме право (проте не зобов’язаний) застосувати будь-які права, засоби правового захисту, обмеження й відмову від відповідальності, а також судовий захист будь-якого учасника Групи Постачальника та Партнера Постачальника відповідно до цієї Угоди, зокрема будь-які права та засоби правового захисту у зв’язку з будь-якими претензіями, висунутими проти будь-якого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника, а також втратами та збитками, яких зазнає будь-який учасник Групи Постачальника або Партнер Постачальника: (i) пов’язаними з недотриманням Вами будь-якої умови цієї Угоди чи (ii) такими, які Ви маєте відшкодувати відповідно до цієї Угоди.  На жодні такі втрати, збитки або претензії не поширюватиметься відмова від відповідальності відповідно до розділу 6.4.1 як від непрямих, опосередкованих або побічних втрат і збитків чи реальних збитків, що визначаються особливими обставинами, оскільки такі претензії, втрати і збитки стосуються не Постачальника, а іншого учасника Групи Постачальника чи Партнера Постачальника.

12.11. Чинне законодавство. Цю Угоду регулює матеріальне право штату Нью-Йорк (США). Ця Угода не регулюється Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої однозначно виключено.

12.12. Підключення до Інтернету. Для роботи деяких Рішень потрібне активне та стабільне підключення до Інтернету. За забезпечення активного та стабільного підключення до Інтернету відповідаєте Ви.

12.13. Назви продуктів. Постачальник може періодично змінювати назву Рішення або змінювати назву або логотип, що використовуються для Рішення, на назву та логотип іншого учасника Групи Постачальника або Партнера Постачальника. Ці зміни не впливають на Вашу підписку на будь-яке Рішення, Термін підписки або цю Угоду і не дають Вам жодного права припинити свою підписку на Рішення, Термін підписки або дію цієї Угоди.

13. Особливі умови

Щодо певних Рішень застосовуються викладені нижче особливі умови. Якщо ці особливі умови суперечать іншим положенням Угоди, то стосовно відповідних Рішень пріоритет матимуть особливі умови.

13.1. Програмне забезпечення, послуги та продукти сторонніх постачальників. Деякі Рішення дають Вам можливість отримати програмне забезпечення, послуги й продукти сторонніх постачальників. Ви усвідомлюєте, що сторонні постачальники несуть повну відповідальність за свої пропозиції, а Постачальник не робить жодних заяв і не дає гарантій стосовно цих пропозицій, а також не несе за них жодної відповідальності. Якщо Ви купуєте або використовуєте будь-які пропозиції сторонніх постачальників, то ці пропозиції та їхнє використання регулюється ліцензійними угодами, умовами використання, політиками конфіденційності та іншими умовами й положеннями, дотримання яких вимагає сторонній постачальник.

13.2. CloudCare і Managed Workplace. Розділ 13.2 застосовується в обсязі, у якому Відповідні умови дозволяють Вам використовувати CloudCare або Managed Workplace для надання Послуг MSP третім сторонам.

13.2.1. У розділі 13.2 використовуються наведені далі терміни.

(a) «Послуги Avast Business» — залежно від контексту може означати Послуги служби підтримки та/або Послуги мережевого операційного центру.

(b) «Клієнт» — третя сторона, якій Ви надаєте або плануєте надавати Послуги MSP.

(c) «Послуги служби підтримки» — послуги служби підтримки, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або більшої кількості Клієнтів. У кожному випадку ці послуги описано в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(d) «Послуги MSP» — керовані послуги, які Ви надаєте своїм Клієнтам, використовуючи Рішення (зокрема всі відповідні Послуги Avast Business).

(e) «Послуги мережевого операційного центру» — послуги з віддаленого моніторингу Пристрою та керування, які Постачальник або його сторонній постачальник надає Вам на користь одного або більшої кількості Клієнтів. У кожному випадку ці послуги описано в Документації, яку Постачальник може періодично змінювати.

(f) «Угода про надання послуг» — це угода між Вами та Клієнтом, у якій, крім інших положень, чітко описані послуги, які Ви надаєте Клієнту.

13.2.2. Постачальник, з дотриманням положень цієї Угоди, надає Вам обмежену й невиключну ліцензію, що не підлягає передаванню (без права на субліцензування), на використання відповідних Рішень (зокрема всіх відповідних Послуг Avast Business або CCleaner Business Edition) протягом Терміну підписки для надання Вашим Клієнтам послуг MSP.

13.2.3. Постачальник, з дотриманням умов цієї Угоди, надаватиме Вам Рішення (зокрема всі відповідні Послуги Avast Business або CCleaner Business Edition) для використання на користь Ваших Клієнтів.

13.2.4. Враховуючи дотримання умов цієї Угоди, Ви приймаєте на себе наведені нижче зобов’язання.

(a) Ви зобов’язані вимагати, щоб: (i) кожен Клієнт (зокрема й Ви у відповідних випадках), що отримує Рішення, прийняв умови чинної на той момент версії Угоди або іншим чином зобов’язався її виконувати; (ii) кожен Клієнт, якому Ви погодилися надавати Рішення, підписав Угоду про надання послуг або іншим чином зобов’язався її виконувати. Не обмежуючи зазначене вище, Ви можете прийняти Ліцензійну угоду з користувачем Постачальника від імені Клієнта тільки в межах повноважень, які Клієнт надав Вам згідно з Угодою про надання послуг або іншим чином. Угода про надання послуг має: (i) містити положення, які захищатимуть інтереси Групи Постачальника в не меншому обсязі, ніж положення цієї Угоди; (ii) надавати Вам і Групі Постачальника явний дозвіл відтворювати, передавати, зберігати та обробляти дані й інформацію Клієнта у зв’язку з роботою та використанням будь-якого Рішення.

(b) У межах взаємовідносин із Постачальником Ви несете виключну відповідальність за: (i) виконання своїх обов’язків за Угодою про надання послуг; (ii) забезпечення дотримання Вами й усіма Клієнтами всіх законів щодо моніторингу співробітників і третіх сторін, а також відповідних Пристроїв; (iii) виконання завдань і обов’язків, покладених на Вас і Клієнтів цією Угодою, Відповідними умовами та Документацією; (iv) припинення надання будь-якого Рішення та видалення або забезпечення видалення чи деактивації Клієнтом будь-якого Рішення з усіх Пристроїв, на яких воно використовується, після закінчення терміну дії або припинення дії відповідної Угоди про надання послуг.

13.3. Очищення браузера. Якщо Ви використовуєте доповнення «Очищення браузера» (далі — «BCU»), то дозволяєте BCU змінювати налаштування браузера.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder дає змогу користувачам допомагати іншим користувачам отримати доступ до Інтернету, надаючи доступ до даних про мережі Wi-Fi. Якщо Ви надаєте іншим користувачам дані про мережі Wi-Fi, Ви несете виключну відповідальність за непорушення будь-яких прав третіх сторін, пов’язаних із такими мережами Wi-Fi або будь-якими даними, до яких Ви надаєте доступ. Учасники Групи Постачальника не беруть на себе жодної відповідальності за дотримання Вами умов використання будь-яких мереж Wi-Fi або будь-яких даних, до яких Ви надаєте доступ.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Програма Avast Family Shield призначена для особистого некомерційного використання батьками для захисту своїх дітей, законними опікунами для захисту своїх підопічних або дорослими для захисту інших дорослих, від яких вони отримали інформовану згоду. Ви не повинні використовувати Avast Family Shield не за призначенням, а учасники Групи Постачальника не беруть на себе жодної відповідальності за будь-яке несанкціоноване або незаконне використання. 

13.5.2. Використовуючи Avast Family Shield, Ви стверджуєте й гарантуєте, що: (i) Вам виповнилося 18 років і (ii) Ви маєте повноваження і цим документом погоджуєтеся на збирання даних про будь-яких осіб, яких Ви додаєте до свого облікового запису Avast Family Shield, зокрема будь-яких осіб, молодших 13 років. Ви усвідомлюєте, що учасники Групи Постачальника збиратимуть, використовуватимуть і розголошуватимуть дані про географічне розташування та іншу інформацію, необхідну для роботи функцій Avast Family Shield.

13.5.3. Ви визнаєте, що: (i) результати, які Ви можете отримувати від Avast Family Shield, зокрема дані та повідомлення, можуть не бути точними, вчасними або достовірними; (ii) деякий вміст, який Ви вважаєте неприйнятним або захочете заблокувати, може не завжди бути заблокований Avast Family Shield; (iii) іноді Avast Family Shield може блокувати вміст, який Ви можете вважати прийнятним; (iv) оскільки матеріали сторонніх постачальників можуть змінюватися без попередження, Постачальник не може гарантувати, що його категорії та фільтри матеріалів завжди залишатимуться актуальними за зміни матеріалів третьої сторони. Якщо Ви вважаєте, що Avast Family Shield неправильно класифікує певний сайт або певну службу, повідомте про це Постачальнику електронною поштою за адресою familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Програми для мобільних пристроїв. Розділ 13.6 стосується будь-якого Рішення, призначеного для використання на Мобільних пристроях.

13.6.1. Для Рішень, завантажених із Google Play (http://play.google.com), ліцензія, що надається цією Угодою, замінює будь-які права на використання Рішення, що за промовчанням могли бути надані щодо програм, завантажених із магазину Google Play.

13.6.2. До будь-якого Рішення, завантаженого з магазину Apple App Store, застосовуються наведені далі умови.

(a) Ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, обмежуються ліцензією без права передавання на використання Рішення на будь-якому пристрої iPhone, iPod Touch або іншому Пристрої компанії Apple, яким Ви володієте або керуєте, відповідно до Правил використання, викладених в Умовах надання послуг магазину Apple App Store, доступних на сайті http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html або на сайтах і в інших джерелах, наданих Вам компанією Apple.

(b) Ця Угода укладається виключно між сторонами без участі компанії Apple. Відповідальність за Рішення та вміст цього Рішення несе виключно Постачальник, а не компанія Apple.

(c) Компанія Apple не зобов’язана забезпечувати обслуговування або підтримку цього Рішення.

(d) Якщо Рішення не відповідатиме гарантійним умовам, Ви зобов’язані повідомити про це компанію Apple. У такому разі вона відшкодує Вам вартість Рішення. У максимальному дозволеному законом обсязі компанія Apple звільняється від будь-яких інших гарантійних зобов’язань щодо Рішення. За всі претензії, збитки, зобов’язання, витрати або рахунки, пов’язані з порушенням будь-якої гарантії на це Рішення, відповідатиме виключно Постачальник.

(e) Постачальник, а не компанія Apple, відповідає за розгляд будь-яких претензій від Вас або третіх сторін щодо Рішення, Вашого володіння ним і/або його використання, зокрема: (i) претензії щодо якості продукту; (ii) претензії, пов’язані з тим, що Рішення порушує законодавство або нормативні вимоги, які розповсюджуються на нього; а також (iii) претензії щодо порушення прав споживачів і подібного законодавства.

(f) Якщо третя сторона повідомить, що Рішення або Ваше володіння ним чи його використання порушує права інтелектуальної власності третьої сторони, Постачальник, а не компанія Apple, нестиме виключну відповідальність за розслідування, захист, вирішення та задоволення позову щодо порушення прав інтелектуальної власності.

(g) Ви повинні діяти згідно з усіма умовами третіх сторін під час використання Рішення. Наприклад, під час використання Рішення VOIP Ви не маєте права порушувати Угоду про надання послуг безпровідного передавання даних.

(h) Компанія Apple та її дочірні компанії вважаються сторонніми бенефіціарами цієї Угоди. Якщо Ви приймаєте умови цієї Угоди, компанія Apple матиме право (і вважатиметься, що вона прийняла це право) виконувати її положення, що стосуються Вас, як сторонній бенефіціар.

13.6.3. Компанія Amazon може встановлювати для клієнтів певні умови використання Рішень, завантажених із магазину Amazon Appstore (далі — «Умови ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням»). Такі Умови ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням поширюватимуться на використання Рішень, придбаних в Amazon Appstore. В Умовах ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням, зокрема, буде вказано, що Постачальник є ліцензіаром Рішення, а компанія Amazon не є учасником цієї Угоди. Якщо між Умовами ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням і цією Угодою виникають суперечності, то застосовуватимуться Умови ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням, що матимуть переважну силу. Компанія Amazon не несе жодної відповідальності за дотримання або недотримання Постачальником або Вами Умов ліцензійної угоди з користувачем за промовчанням.

13.7. Версія для технічних спеціалістів. Цей розділ 13.7 застосовується, якщо Ви придбали версію Рішення для технічних спеціалістів. Ви можете дозволити певній кількості технічних спеціалістів, визначеній у Відповідних умовах, використовувати Рішення для виконання послуг з оптимізації та для ремонту Пристроїв, що належать третій стороні. Кожен технічний спеціаліст може встановити Рішення тільки на один Пристрій третьої сторони в будь-який момент часу і повинен видалити Рішення з Пристрою, перш ніж повернути його в розпорядження власника.

13.8. Програма безпеки. Цей розділ 13.8 застосовується до Програм безпеки.

13.8.1. «Програма безпеки» — це послуга, підписка на яку оплачується окремо і яка передбачає, що технічний спеціаліст Постачальника («Співробітник») допомагатиме Вам видалити віруси або інші шкідливі програми в разі зараження ними Вашого захищеного Пристрою протягом Терміну підписки. Програми безпеки продаються разом із деякими антивірусними Рішеннями Постачальника або іншими Рішеннями із забезпечення безпеки (далі кожне з них — «Рішення із забезпечення безпеки») і доповнюють засоби захисту, які передбачені Рішенням із забезпечення безпеки.

13.8.2. Якщо Ви і Ваш Пристрій відповідаєте вимогам розділу 13.8.3, у відповідь на Ваш запит про допомогу в межах Програми безпеки Постачальник докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти Вам видалити віруси й інші шкідливі програми. Ви визнаєте, приймаєте та погоджуєтеся, що зусиль Постачальника може бути недостатньо, щоб видалити певні віруси або інші шкідливі програми з Вашого Пристрою, і що Постачальник у процесі надання послуги може змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому Пристрої, змінити налаштування Пристрою або іншим чином втручатися в роботу Пристрою.

13.8.3. Програма безпеки поширюється тільки на: (i) Пристрій, для якого Ви придбали відповідне Рішення із забезпечення безпеки, і не може бути передана іншому пристрою; (ii) віруси та інші шкідливі програми, які з’явилися на Пристрої під час Терміну дії передплати, після того як ви завантажили та встановили Рішення із забезпечення безпеки на Пристрої, і у випадку, якщо Рішення із забезпечення безпеки було запущено з оновленими визначеннями шкідливих програм. Постачальник може припинити дію Програми безпеки без попередження, якщо він вирішить, що Ви зробили запит або отримали послугу в межах Програми безпеки для Пристрою, на який не поширюється дія Програми безпеки, передавали або намагалися передати Програму безпеки іншій фізичній або юридичній особі або іншим чином порушили умови Програми безпеки.

13.8.4. Під час надання допомоги в межах Програми безпеки Постачальник може вимагати надати дистанційний доступ до Вашого Пристрою та/або встановити Допоміжне програмне забезпечення. У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 13.10. Якщо Ви не надаєте дистанційний доступ до свого Пристрою та/або не завантажуєте й не встановлюєте на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, не дотримуєтесь інших інструкцій Постачальника або його Співробітника чи не можете виконати перелічені вище дії, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах Програми безпеки, Постачальник не надаватиме послугу за Програмою безпеки. Постачальник може (але не зобов’язаний) запропонувати Вам послугу, у межах якої Постачальник або його субпідрядник за окрему плату надасть Вам допомогу.

13.9. Високоякісна технічна підтримка. Цей розділ 13.9 застосовується до послуг Avast Total Care, AVG Premium Tech Support й інших служб технічної підтримки (далі кожна з них — «Високоякісна технічна підтримка»), які Постачальник продає окремо від програмних Рішень і які передбачають надання Вам допомоги у встановленні, налаштуванні й усуненні проблем різноманітних програмних продуктів, обладнання й систем, зокрема ПК, комп’ютерів Mac, планшетів, мобільних телефонів та інших персональних пристроїв, безпроводових та інших маршрутизаторів, кабельних модемів, принтерів, цифрових камер, мультимедійних програвачів, телевізорів Smart TV та програвачів DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Під час надавання вам Високоякісної технічної підтримки Співробітник докладе всіх економічно виправданих зусиль, щоб допомогти вирішити проблеми. Проте можуть виникнути ситуації, у яких Співробітник не зможе вирішити Ваші проблеми, що пов’язано зі складністю й різноманіттям доступних на ринку технологій. Наприклад, такі випадки можуть включати проблеми, що виникають внаслідок помилок програмного або апаратного забезпечення, ще не вирішених виробником, або проблеми, пов’язані з налаштуванням обладнання, що унеможливлює або занадто ускладнює правильне діагностування й вирішення проблеми Співробітником. Отже, цим документом Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що зусилля Постачальника можуть виявитися недостатніми для вирішення проблем, із якими Ви звертаєтеся, або що ці проблеми можуть бути вирішені пізніше визначеного терміну.

13.9.2. Під час надання Високоякісної технічної підтримки Співробітник може вимагати надати дистанційний доступ до Вашого Пристрою та/або встановити Допоміжне програмне забезпечення. У такому разі ви визнаєте й погоджуєтеся на застосування положень розділу 13.10. Якщо Ви не надаєте дистанційний доступ до свого Пристрою та/або не завантажуєте й не встановлюєте на Пристрій Допоміжне програмне забезпечення, не дотримуєтесь інших інструкцій Постачальника або його Співробітника чи не можете виконати перелічені вище дії, або якщо Постачальник визнає, що Ваш Пристрій не відповідає вимогам для отримання допомоги в межах підписки на Високоякісну технічну підтримку, Постачальник не надаватиме Високоякісну технічну підтримку.

13.10. Дистанційний доступ і Допоміжне програмне забезпечення

13.10.1. Дистанційний доступ. Під час надання послуг у межах Програми безпеки, Високоякісної технічної підтримки тощо Постачальнику або Співробітнику може знадобитися дистанційний доступ і можливість керування обладнанням для усунення Ваших проблем. Тому під час сеансу дистанційного підключення передбачено наведені далі дії.

(a) Співробітник може мати потребу запускати різні сценарії на Вашому обладнанні, змінювати його налаштування, установлювати й видаляти програмне забезпечення та іншим чином змінювати налаштування обладнання та/або програмного забезпечення такого обладнання, якщо це буде потрібно для усунення Ваших проблем. Ви розумієте, що Співробітник може, але не зобов’язаний, установлювати й видаляти різні програмні інструменти Постачальника або сторонніх розробників, якщо вважатиме це за потрібне для усунення Ваших проблем. Компоненти такого програмного забезпечення захищено законодавством, зокрема законом про авторське право.

(b) Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що надавши Співробітнику дозвіл розпочати сеанс дистанційного підключення, Ви надаєте Постачальнику (а також партнерам і підрядникам, що діють від імені Постачальника) повний або обмежений доступ до Вашого обладнання, програмного забезпечення й мережі (залежно від налаштувань Вашого обладнання, програмного забезпечення й мережі) і дозволяєте йому вносити описані вище або запропоновані Співробітником під час надання Рішення зміни. Ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що Співробітник або Ви за його вказівкою можете змінити, видалити або пошкодити дані на Вашому обладнанні, змінити налаштування обладнання, програмного забезпечення або мережі чи іншим чином втрутитися в роботу обладнання, програмного забезпечення або мережі.

(c) Ви визнаєте й погоджуєтеся, що Співробітник може отримати доступ до будь-якої інформації, що зберігається на Вашому Пристрої. Співробітники проінструктовані не використовувати доступ до даних, що не є необхідними для усунення Ваших проблем, щодо яких Ви до них звернулися. Однак Ви повинні залишатися перед екраном свого Пристрою, щоб спостерігати за діями Співробітника під час забезпечення роботи Рішення на ньому. Ви матимете змогу в будь-який час припинити сеанс надання підтримки, повідомивши про це Співробітнику або роз’єднавши дистанційне з’єднання.

13.10.2. Допоміжне програмне забезпечення.

(a) Постачальник або Співробітник для надання послуг у межах Програми безпеки, Високоякісної технічної підтримки тощо може дати Вам вказівку завантажити та встановити на Пристрій програмне забезпечення (далі — «Допоміжне програмне забезпечення»), яке дає змогу Співробітнику отримувати дистанційний доступ до Вашого Пристрою, збирати інформацію про Пристрій і його роботу, діагностувати й усувати проблеми та змінювати налаштування Пристрою. Вам також може знадобитися виконувати інші вказівки Постачальника або Співробітника.

(b) Встановлення Допоміжного програмного забезпечення на Пристрій передбачає забезпечення наведених далі умов.

(i) Активація на Пристрої. Якщо не завершити процес активації протягом визначеного Співробітником або вказаного в Допоміжному програмному забезпеченні часу, роботу Допоміжного програмного забезпечення може бути призупинено, доки це не буде зроблено.

(ii) Постійний зв’язок із серверами Постачальника (або його партнера чи підрядника), щоб: (i) Ви могли отримувати всі послуги та програмне забезпечення, на яке маєте право в межах придбаного Вами Рішення; (ii) Ви могли оперативно запускати сеанс чата зі Співробітником у межах придбаного Вами Рішення; (iii) надавати Вам доступ до певних інструментів для самообслуговування в межах придбаного Вами Рішення.

(iii) Постійний запуск на Вашому Пристрої за замовчуванням і виконання різних фонових завдань для підтримки Пристрою в робочому стані. Під час його роботи можуть збиратися різні дані про Ваш Пристрій, зокрема про його технічні характеристики, про роботу системи, завантажені й видалені програми, оновлення, доступність і стан захисного програмного забезпечення, резервне копіювання та брандмауери, різноманітні унікальні ідентифікатори, повідомлення про системні й програмні помилки, стан підключення до мережі, підключені зовнішні й інші пристрої, а також схожа інформація й дані. Ця інформація допомагає Постачальнику запобігти багатьом поширеним проблемам, із якими ви можете мати справу, а також оперативно визначати проблеми, для вирішення яких ви звертаєтеся по допомогу до Постачальника.

Закрити

Майже готово!

Завершіть інсталяцію, натиснувши на завантажений файл та виконавши інструкції.

Початок завантаження...
Примітка. Якщо завантаження не почалось автоматично, натисніть тут.
Натисніть цей файл, щоб почати інсталювання програми Avast.