Ми підтримуємо браузери, а не динозаврів. Оновіть браузер для коректного відображення вмісту сторінки.

Методичні рекомендації для постачальників компанії «Avast»

Компанія «Avast plc» [«Аваст плс»], разом із її дочірніми підприємствами, включно з компаніями «Avast Software sro» [«Аваст Софтвер сро»], «AVG Technologies Limited» [«АВГ Технолоджіз Лімітед»], «Piriform Software Limited» [«Піріформ Софтвер Лімітед»] (утиліта «CCleaner»), «Privax Limited» [«Прівакс Лімітед»] (постачальник віртуальної приватної мережі «HideMyAss!») та будь-які підрядники, представники й агенти, коли вони працюють від нашого імені (далі разом — «Avast»).

Ці Методичні рекомендації визначають соціальні, етичні та екологічні стандарти й очікування стосовно нашого ланцюжка поставок. Відповідно до міжнародних норм, наших основних цінностей, Політики щодо протидії сучасному рабству, Кодексу поведінки та інших відповідних політик компанії «Avast», ці Методичні рекомендації містять принципи, яких ми дотримуємось та обстоюємо. Під час вашої співпраці з нами у ролі нашого партнера, постачальника, підрядника чи в іншій якості ми очікуємо від вас дотримання цих цінностей і стандартів, а також законів, правил та нормативно-правових актів країн, в яких ви здійснюєте свою діяльність. Дотримання Методичних рекомендацій також означає, що ви берете на себе відповідальність за виконання умов вашої угоди з нами особами, з якими ви укладаєте договори субпідряду, оскільки вони також є частиною нашого ланцюжка поставок. Будь-яке підтверджене порушення наших Методичних рекомендацій для постачальників може призвести до припинення наших договірних відносин.

Наші Методичні рекомендації ґрунтуються на міжнародних стандартах, моделюючи та використовуючи певні формулювання з декількох джерел, включно з Керівними принципами Організації Об’єднаних Націй щодо підприємницької діяльності та прав людини (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), Базовий кодекс Ініціативи з етики у сфері торгівлі (Ethical Trading Initiative, ETI), Кодексом ділової поведінки й етики Альянсу відповідального бізнесу (Responsible Business Alliance, RBA), Практичним керівництвом щодо належної практики у сфері управління ризиками, пов’язаними з сучасним рабством для приватного сектору (Good Practice Note, GPN), Загальною декларацією прав людини (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), Декларацією Міжнародної організації праці щодо основних принципів і права у сфері праці (Декларація МОП) та Проектом посібника для суб’єктів звітування відповідно до Закону про сучасне рабство від 2018 року Міністерства внутрішніх справ Австралії.

Наші очікування

Ми очікуємо, що ви дотримуватиметесь міжнародних стандартів поведінки, які містяться в цих Методичних рекомендаціях, наших політиках та інших ключових міжнародних документах з прав людини, включно з UNGP, UDHR та декларацією МОП.
Ми очікуємо, що ви вживатимете розумних заходів для перевірки та моніторингу вашого підприємства та ланцюжків поставки, щоб забезпечити дотримання всіх застосовних законів та нормативно-правових актів згідно з цими Методичними рекомендаціями.

I. Трудові відносини

Ми підтримуємо права людини працівників та ставимось до кожного працівника гідно та з повагою відповідно до міжнародних стандартів. Під терміном «працівник» ми розуміємо постійних, тимчасових робітників, контрактників та студентів.

Недопущення дискримінації

У нашій практиці найму та працевлаштування ми не допускаємо дискримінації жодного працівника за ознакою расової приналежності, кольору шкіри, віку, статі, віросповідання, етнічної приналежності, інвалідності, сексуальної орієнтації, політичної приналежності, членства у профспілках, національного походження або сімейного статусу, зокрема в таких питаннях як навчання, підвищення по службі, винагорода за працю, розподіл робіт, заробітна плата, пільги, дисципліна, звільнення та вихід на пенсію. Ми не маємо права вимагати проходження тесту на вагітність і не дискримінуємо працівниць на підставі їхньої вагітності, крім випадків, коли цього вимагають відповідні закони чи нормативно-правові акти. Ми також не вимагаємо від працівників чи потенційних працівників проходити медичні тести чи фізичні обстеження, які можуть бути використані для дискримінації, за винятком випадків, коли цього вимагає застосовне законодавство чи нормативно-правові акти, чи якщо це необхідне для забезпечення техніки безпеки на робочому місці.

Недопущення примусової праці

Ми не змушуємо силою і не погрожуємо нашим працівникам змусити їх силою виконувати свою роботу. Ми не маємо права використовувати жодну форму примусової, підневільної, кабальної праці чи експлуатацію ув’язнених. Ми не маємо права вимагати від наших працівників здати будь-які видані державними органами посвідчення особи, паспорти чи дозволи на роботу, якщо цього не вимагає закон. Наші працівники мають право на свободу пересування на роботу та з роботи, а також право на припинення трудових відносин за умови попереднього повідомлення.

Недопущення дитячої праці

Ми не наймаємо дітей на роботу. Мінімальний вік для працевлаштування або роботи повинен становити 15 років, мінімальний вік для працевлаштування у відповідній країні або вік для отримання обов’язкової освіти в цій країні, залежно від того, який із них вищий.

Праця студентів, практикантів та стажерів

Ми забезпечуємо належну підтримку та навчання наших студентів, практикантів та стажерів, а також належну оплату їхньої праці відповідно до стандартів, встановлених місцевим законодавством або, якщо вони не встановлені, принаймні таку ж ставку заробітної плати, що й для інших працівників-початківців, які виконують аналогічну чи подібну роботу.

II. Умови праці

Ми цінуємо наших працівників і вважаємо, що здоровий і задоволений персонал є максимально ефективним. Дослідження показали, що тривалий час праці не обов’язково призводить до підвищення продуктивності. Насправді, може статися навпаки.

Години праці

Якщо не існує виняткової ситуації, години праці не повинні перевищувати 60 годин на тиждень, включно з понаднормовим часом. Нашим працівникам дозволяється мати щонайменше один вихідний день на тиждень, а години праці не повинні перевищувати максимальну кількість годин, встановлену відповідно до застосовного законодавства та нормативно-правових актів відповідної країни. Ми повинні запропонувати працівникам час для відпусток, періоди відпусток та неробочі святкові дні згідно із відповідним законодавством і нормативно-правовими актами.

Заробітна плата та пільги

Ми зобов’язані виплачувати нашим працівникам як мінімум мінімальну заробітну плату та всі обов’язкові пільги, що вимагаються відповідними законодавством та нормативно-правовими актами. Понаднормовий час оплачується за вищою ставкою, ніж звичайна погодинна ставка згідно із відповідним законодавством та нормативно-правовими актами. Ми не використовуємо відрахування із заробітної плати в якості дисциплінарного заходу. Ми своєчасно й регулярно виплачуємо заробітну плату нашим працівникам, надаючи їм деталізовану виписку із платіжної відомості.

Свобода об’єднання

Ми поважаємо право наших працівників вільно об’єднуватися, вільно утворювати і вступати в організації робітників, звертатися за представництвом та укладати колективні договори згідно із відповідним законодавством та нормативно-правовими актами.

Недопущення жорстокого поводження та домагань

Ми не маємо права переслідувати наших працівників, залякувати їх чи поводитися з ними жорстоко чи негуманно. Це означає, що у нас не повинно бути сексуальних чи словесних домагань чи зловживань, тілесних покарань, психічних чи фізичних засобів впливу на працівників.

III. Охорона праці та техніка безпеки на робочому місці

Ми зобов’язуємось створити безпечне та здорове робоче середовище для всіх працівників. Ми підтримуємо безпечні та здорові робочі місця за допомогою належних практик управління охороною праці та технікою безпеки, впроваджених у всі сфери нашого бізнесу.

Техніка безпеки на робочому місці та гігієна праці

На наших робочих місцях ми оцінюємо потенційний вплив шкідливих й небезпечних виробничих факторів на наших працівників, включно зі впливом будь-яких небезпечних хімічних, біологічних та фізичних агентів, забезпечуючи належний контроль, безпечні робочі процеси, профілактичний ремонт і обслуговування, та заходи захисту для контролю ризиків для здоров’я та безпеки.

Яким би не був ризик для безпеки, необхідно вживати всіх заходів, включно з наданням працівникам відповідних засобів індивідуального захисту. Працівники повинні мати можливість відмовитися від небезпечних умов праці, не боячись репресій, а керівництво повинно вирішити їхні проблеми, щоб забезпечити безпеку.

Готовність до надзвичайних ситуацій

Ми дбаємо про здоров’я та безпеку наших працівників шляхом передбачення, виявлення та оцінки потенційних надзвичайних ситуацій для зменшення таких ризиків. Ми розробили відповідні плани надзвичайних ситуацій та процедури реагування, включно з процедурами евакуації, доступними засобами надання першої медичної допомоги, навчальними тренуваннями з евакуації на випадок пожежі та наявністю відповідних виходів.

Професійні травми та захворювання

Ми повинні мати належну систему управління, відстеження та повідомлення про виробничі травми та професійні хвороби, щоб бути в змозі розслідувати події та вживати коригувальних заходів для виправлення чи усунення причин, забезпечення належного медикаментозного лікування та реалізації політики повернення до роботи тих, хто зазнав впливу.

Важка фізична або монотонна робота

Ми повинні виявляти, оцінювати та керувати завданнями, які вимагають від наших працівників значних фізичних зусиль та розумового напруження, включно з підніманням важких предметів, тривалим перебуванням у стоячому положенні або надзвичайно монотонними видами робіт.

Зручності

Ми забезпечуємо нашим працівникам чисті туалети, доступ до безпечної питної води, а також зберігання продуктів харчування та приготування їжі з дотриманням необхідних санітарних норм у їдальні, за наявності такої. Якщо працівники проживають у житлових приміщеннях, що надаються компанією, ці приміщення повинні бути чистими та безпечними, достатньо просторими, з відповідними засобами пожежної сигналізації та виходами, та належним опаленням і вентиляцією.

Інформування співробітників

Ми повинні надавати нашим працівникам відповідну інформацію з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці на предмет всіх шкідливих й небезпечних виробничих факторів, яким можуть піддаватися працівники, а також забезпечити проведення належної підготовки щодо управління ризиками.

IV. Ділова поведінка й етика

Ми дотримуємося найвищих етичних стандартів під час здійснення комерційних операцій, щоб відповідати нашим соціальним зобов’язанням.

Чесність у підприємницькій діяльності

Ми не терпимо корупції, хабарництва, вимагання та розтрат. Ми гарантуємо, що ми дотримуємось усіх застосовних законів та міжнародних конвенцій щодо цих питань, включно з конвенцією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Відсутність конфлікту інтересів

У нас не повинно бути конфлікту інтересів у наших ділових рішеннях, тому ми просимо наших партнерів та потенційних партнерів не надсилати запрошення та подарунки для отримання будь-якої форми впливу. Будь-які подарунки чи запрошення для наших працівників повинні мати низьку вартість та відповідати місцевим звичаям ділового обороту та ввічливості.

Прозорість операцій

Наші комерційні операції повинні бути прозорими і відображатися в облікових книгах та документах нашої компанії. Відповідно до застосовного законодавства та найкращих практик ми розкриваємо всю необхідну інформацію. Фальсифікувати записи або спотворювати умови або практики неприпустимо.

Інтелектуальна власність

Ми поважаємо права на інтелектуальну власність та гарантуємо, що передача технологій та знань здійснюється в такий спосіб, що захищає права на інтелектуальну власність та інформацію про клієнтів та постачальників.

Конфіденційність

Ми зобов’язуємось захищати персональну інформацію тих, із ким ми ведемо справи, та дотримуватися законів й нормативних вимог щодо конфіденційності та безпеки інформації під час збору, зберігання, обробки, передачі та поширення особистої інформації.

Добросовісність у здійсненні операцій

Ми дотримуємось стандартів чесного бізнесу, реклами та конкуренції.

V. Довкілля

Ми серйозно ставимося до захисту довкілля під час здійснення нашої комерційної діяльності та створюємо енергоефективні робочі місця.

Відповідальне управління

Ми прагнемо зменшувати шкідливий вплив на довкілля за допомогою наших проектів, процесів та переробки відходів. Ми шукаємо економічно ефективні способи зменшення споживання енергії та викидів парникових газів. Наш ланцюжок поставок повинен відповідати всім застосовним законам і нормативно-правовим актам, що забороняють або обмежують використання певних речовин, викиди та забруднення.

Виявлення ризиків

Ми повинні виявляти та контролювати речовини, які становлять небезпеку для довкілля. Ми керуємось відповідними законами щодо будь-яких небезпечних чи токсичних речовин, які використовуються на робочому місці, та відповідним чином навчати працівників, які піддаються впливу таких речовин.

Дозволи та реєстрація

Ми застосовуємо всі необхідні екологічні дозволи та реєстрації. Ми очікуємо, що наш ланцюжок поставок розвиватиме Систему екологічного управління, що відповідає стандарту ISO 14001 або аналогічному стандарту.

VI. Корисні копалини, що видобуваються у зонах конфліктів

Ми не підтримуємо та не фінансуємо прямо чи опосередковано озброєні групи, які продовжують серйозно порушувати права людини в Демократичній Республіці Конго або країнах, що межують з нею.

Відповідальне видобування корисних копалин

У рамках наших міжнародних зобов’язань ми очікуємо, що наші постачальники дотримуватимуться всіх застосовних нормативно-правових актів щодо корисних копалин, які видобуваються у зонах конфліктів, та відповідально ставитимуться до пошуку постачальників. Якщо продукт, що постачається, містить один або більше «корисних копалин, що конфліктних видобуваються у зонах конфліктів» (олово, тантал, вольфрам і золото або їхні руди), партнер або постачальник забезпечує на вимогу прозорість ланцюжка поставок аж до виплавки. Тому нам слід вести ретельний облік, щоб простежити надання нам усіх товарів та послуг.

VII. Системи управління

Ми беремо на себе зобов’язання створювати системи управління, які допомагають нам виявляти та зменшувати операційні ризики, дотримуватися відповідних законів та нормативно-правових актів, що стосуються операцій та продуктів, та забезпечують дотримання цих Методичних рекомендацій.

Відповідальність керівництва

Ми визначаємо керівників та представників вищої управлінської ланки, відповідальних за впровадження систем управління за дотриманням нормативних вимог. Вище керівництво регулярно переглядає системи управління.

Юридичні вимоги

Ми регулярно виявляємо, слідкуємо та вивчаємо застосовні закони та нормативно-правові акти, включно з вимогами цих Методичних рекомендацій, щоб визначати операційні ризики та забезпечувати дотримання нормативних вимог.

Комплексна перевірка на предмет сучасного рабства

Ми повинні здійснювати комплексну перевірку на предмет того, чи не існує яких-небудь порушень у нашому ланцюжку поставок та чи не звинувачувалися посадові особи, співробітники чи інші особи, пов’язані з ним, у будь-яких злочинах, пов’язаних із рабством та торгівлею людьми.

Здійснюючи обґрунтовані запити, ми повинні забезпечити, щоб будь-який потенційний партнер, постачальник, підрядник чи інша особа, наскільки їм відомо, не були об’єктом розслідування, слідства чи судового процесу з боку будь-якого державного, адміністративного чи регуляторного органу стосовно будь-якого правопорушення чи інкримінованого злочину у зв’язку з рабством і торгівлею людьми.

Ми повинні впровадити процедури комплексної перевірки для моніторингу постачальників, субпідрядників та інших учасників, щоб забезпечити відсутність рабства чи торгівлі людьми.

Повідомлення про випадки сучасного рабства

Наш партнер повинен повідомити нас, щойно йому стане відомо, про будь-яке фактичне або підозрюване рабство чи торгівлю людьми у його ланцюжку поставок, пов’язаному з нами.

На наше прохання партнер, пов’язаний з нами ланцюжком поставок, повинен підготувати та надати нам не пізніше ніж через п’ять місяців після закінчення кожного року, тобто до 31 травня, щорічний звіт про рабство та торгівлю людьми, із зазначенням заходів, яких він вжив для недопущення рабства та торгівлі людьми в його ланцюжках поставок або в будь-якій частині бізнесу.

Повідомлення про неправомірні дії та недопущення відплати

Ми створили механізм повідомлення про скарги, такий як «гаряча лінія», і гарантуємо, що наші працівники та субпідрядники знають про свої права стосовно повідомлення.

Ми впровадили Політику повідомлення про неправомірні дії, включно з положеннями про недопущення відплати для захисту тих, хто її використовує, а також порядок реєстрації та розгляду скарг, в яких вказується на професійні ризики для охорони праці та техніки безпеки чи випадки сучасного рабства та торгівлі людьми.

Якщо наш ланцюжок постачань обґрунтовано не встановлює механізм повідомлення, працівникам ланцюжка постачань та субпідрядникам слід знати, що наша Гаряча лінія для повідомлення про неправомірні дії працює цілодобово. Завдяки їй можна зробити повідомлення з будь-якої країни світу, набравши місцевий номер (який повинен бути доступний для всіх працівників та субпідрядників) або відправивши електронне повідомлення за адресою whistleblower@avast.com або в режимі онлайн за допомогою порталу Avast Ethics & Reporting Line (лише англійською).

Аудит і моніторинг

Ми можемо перевіряти наш ланцюжок поставок в межах нашого процесу комплексної перевірки. Така перевірка може включати візити на об’єкти компанії (про які повідомляється заздалегідь чи не повідомляється) нашими співробітниками або агентами, зокрема сторонніми аудиторами, залученими для контролю та перевірки дотримання цих Методичних рекомендацій.

Ми можемо попросити надати доступ до інформації, що стосується моніторингу сучасного рабства, торгівлі людьми та інших ризиків, зокрема до трудових договорів, контрактів із агентствами з підбору персоналу, відомостей із заробітної плати, даних про відпрацьований час та підтвердження виплат.

Розслідування

Якщо ми обґрунтовано підозрюємо, що в нашому бізнесі чи ланцюжку поставок мають або можуть мати місце сучасне рабство, торгівля людьми чи інші порушення, ми залишаємо за собою право розслідувати такі проблеми, а наш партнер, пов’язаний з нами ланцюжком поставок, гарантує повну співпрацю, щоб забезпечити завершення розслідування. Якщо необхідно, ми можемо співпрацювати з партнером, пов’язаним із нами ланцюжком поставок, для реалізації планів коригувальних дій у співпраці з керівництвом вищого рівня для вирішення та усунення будь-яких виявлених проблем.

Навчання

Ми забезпечуємо навчання відповідних працівників, щоб вони розуміли принципи законодавства про сучасне рабство, соціальні, етичні та екологічні норми, передбачені законодавством, могли розпізнавати тривожні ознаки та запобігати випадкам сучасного рабства, торгівлі людьми та вирішувати інші питання. Ми очікуємо, що усі задіяні в нашому ланцюжку поставок вестимуть облік усіх навчальних курсів, які пропонуються та які проходять співробітники, та надаватимуть копію таких облікових документів на запит.

Коригувальні заходи

Ми зобов’язуємось співпрацювати з усіма, задіяними в нашому ланцюжку поставок, щоб реалізовувати плани коригувальних дій для усунення інцидентів чи ризиків сучасного рабства, торгівлі людьми та інших питань, якщо це можливо. Наслідком будь-якого окремого серйозного або постійного порушення застосовного законодавства, підзаконних та нормативно-правових актів може стати припинення договірних відносин та (або) повідомлення у відповідні органи державної влади.

Закрити

Майже готово!

Завершіть інсталяцію, натиснувши на завантажений файл та виконавши інструкції.

Початок завантаження...
Примітка. Якщо завантаження не почалось автоматично, натисніть тут.
Натисніть цей файл, щоб почати інсталювання програми Avast.